fbpx wykład | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

wykład

Wykłady

ikonka wyklad

Serdecznie zapraszamy na seminarium wydziałowe, w ramach którego wykład wygłosi dr Igor Zhukov (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie).

Temat wystąpienia:

"Badania strukturalne ludzkiego białka prionowego PrPC oraz jego mutantów za pomocą spektroskopii NMR wysokiej zdolności rozdzielczej."

 

Wykład odbędzie się 27 marca 2019 r. o godz. 12.30 w sali D3.

ikonka wykład

W dniu 28 marca 2019 roku (czwartek), godz. 18:00 prof. dr hab. Piotr Stepnowski wygłosi wykład pt.

"Pozostałości substancji leczniczych w środowisku: ciekawostka naukowa czy realne zagrożenie ekologiczne?"

Więcej informacji...

ikonka wyklad

Serdecznie zapraszamy na seminarium wydziałowe, w ramach którego wykład wygłosi prof. David Virieux (ICGM, ENSCM, CNRS, University Montpellier, Montpellier, France).

Temat wystąpienia:

Phosphorus derivatives in organocatalysis: A journey from P(III) to P(V)

Wykład odbędzie się w środę 6 marca 2019 r. o godz. 11.00 w sali D102. Więcej informacji o prelegencie oraz tematyce wystąpienia w załączonym pliku.

ikonka wyklad

Serdecznie zapraszamy na wykład dr. Grzegorza Romanowskiego pt.

„Chiralne kompleksy wanadu(V) i molibdenu(VI) z zasadami Schiffa. Synteza, badania strukturalne i spektroskopowe oraz aktywność katalityczna w reakcjach utleniania”,

który odbędzie się 27 lutego 2019 roku o godzinie 12:30 w sali D102 Wydziału Chemii.

ikonka wykład

Serdecznie zapraszamy na wykład dr. Jarosława Ruczyńskiego pt. „Galanina, transportan i koniugaty peptydów penetrujących komórkę – chemiczna synteza i badania ich właściwości farmakologicznych”, który odbędzie się 6 lutego 2019 roku o godzinie 12:30 w sali D102 Wydziału Chemii.

ikonka wykład

W dniu 18 stycznia 2019 r. odbył się kolejny w tym roku akademickim wykład z cyklu "Wykłady popularnonaukowe na Wydziale Chemii", który wygłosił dr Henryk Myszka (pt. „Wiązania chemiczne”). Przed oraz po wykładzie uczniowie wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez doktorantki: mgr Igę Biskupek, mgr Małgorzatę Mędyk, mgr Patrycję Parnicką oraz mgr Patrycję Wilczewską.

 

ikonka wykład

Serdecznie zapraszamy na wykład dr Agnieszki Chylewskiej pt. „Profil bionieorganiczny układów azynowych oraz ich kompleksów z jonami metali bloku d o znaczeniu farmaceutycznym, który odbędzie się 30 stycznia 2019 roku o godzinie 12:30 w sali D102 Wydziału Chemii.

ikonka wykład

W środę 23 stycznia 2019 roku o godzinie 15.00 w sali D3 Wydziału Chemii UG odbędzie się kolejne „spotkanie z pracodawcą”. W spotkaniu weźmie udział Pan dr Sławomir Piliszek z firmy ISOTOP s.c.

Wszelkich informacji na temat „spotkań z pracodawcami” udziela dr inż. Krzysztof Żamojć (pokój A224, e-mail: krzysztof.zamojc@ug.edu.pl).

ikonka wykład

Serdecznie zapraszamy na wykład dr. Dariusza Wyrzykowskiego pt. „Zastosowanie ligandów karboksylanowych do projektowania, syntezy oraz badania właściwości fizykochemicznych i biologicznych związków koordynacyjnych wybranych jonów metali”, który odbędzie się 23 stycznia 2019 roku o godzinie 13:30 w sali D102 Wydziału Chemii.

ikonka wykład

Serdecznie zapraszamy na wykład dr. Andrzeja Nowackiego pt. „Badania reaktywności i konformacji wybranych pochodnych cukrów z wykorzystaniem metod chemii obliczeniowej”, który odbędzie się 23 stycznia 2019 roku o godzinie 12:30 w sali D102 Wydziału Chemii.