fbpx Prace magisterskie | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Prace magisterskie

Tematyka prac magisterskich realizowanych w Pracowni Chemii Biopolimerów

  1. Projektowanie i chemiczna synteza inhibitorów konwertaz probiałkowych.
  2. Praktyczne aspekty wykorzystania elektroforezy kapilarnej.
  3. Wykorzystanie elektroforezy kapilarnej do analizy związków o różnym charakterze chemicznym.
  4. Badania zależności struktura-aktywność hormonów o charakterze peptydowym.
  5. Poszukiwanie nowych konopeptydów o charakterze terapeutycznym.
  6. Badania konformacyjne peptydów z wykorzystaniem wielowymiarowej spektroskopii NMR i metod modelowania molekularnego.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Emilia Sikorska
Treść wprowadzona przez: Emilia Sikorska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 20 marca 2014 roku, 20:55