fbpx Prace dyplomowe | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Prace dyplomowe

Prace dyplomowe

Prace aktualnie realizowane:

Projektowanie i chemiczna synteza inhibitorów konwertaz probiałkowych

mgr Izabela Małuch, promotor: dr hab. Adam Prahl, prof. UG

Prowadzone badania koncentrują się na poszukiwaniu związku silnie i selektywnie hamującego aktywność PACE4 - enzymu należącego do rodziny konwertaz probiałkowych. PACE4 odgrywa kluczową rolę w rozwoju nowotworu prostaty kierując progres wzrostu guzów w stronę ich większej agresywności, a zahamowanie aktywności tego enzymu prowadzi do znacznej utraty tumorogenności przez ludzkie komórki nowotworu prostaty. W inhibitorach tego enzymu upatruje się szansy na zablokowanie dalszego rozwoju choroby. 

Projektowanie i chemiczna synteza inhibitorów furyny

mgr Monika Lewandowska, promotor: dr hab. Adam Prahl, prof. UG

Celem pracy doktorskiej jest projektowanie, synteza i określenie aktywności potencjalnych inhibitorów furyny, enzymu z rodziny konwertaz prekursorów białkowych. Enzym ten bierze udział w szeregu fundamentalnych procesów fizjologicznych oraz odpowiada za inicjowanie infekcji wirusowych i innych stanów chorobowych, dlatego jego inhibitory mogłyby służyć do projektowania potencjalnych środków terapeutycznych.

Badania z wykorzystaniem elektroforezy kapilarnej

mgr Teresa Łepek, promotor: dr hab. Adam Prahl, prof. UG

 

Prace zakończone:

2010

dr Małgorzata Śleszyńska, Projektowanie i chemiczna synteza analogów bradykininy zawierających w C-końcowym fragmencie cząsteczki reszty aminokwasowe ograniczające swobodę konformacyjną, promotor dr hab. Adam Prahl, prof. UG

dr Anna Kwiatkowska, Projektowanie, synteza i właściwości biologiczne peptydów: inhibitorów konwertaz probiałkowych oraz analogów hormonów neuroprzysadkowych, promotor prof. dr hab. Bernard Lammek

2008

dr Dariusz Sobolewski, Wpływ wybranych modyfikacji N-końcowego fragmentu cząsteczki argininowej wazopresyny i jej analogów na czynność farmakologiczną, promotor prof. dr hab. Bernard Lammek

2007

dr Olga Labudda, Analogi bradykininy oraz ich n-acylowane pochodne modyfikowane w c-końcowym fragmencie cząsteczki resztami ograniczającymi swobodę konformacyjną, prof. dr hab. Bernard Lammek

2006

dr Wioleta Kowalczyk, Synteza analogów hormonów neuroprzysadkowych zawierających w cząsteczce fragment ograniczający swobodę konformacyjną, promotor prof. dr hab. Bernard Lammek

2005

dr Emilia Sikorska, Badania konformacyjne wazopresyny i jej analogów z wykorzystaniem spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego, promotor prof. dr hab. Bernard Lammek

2004

dr Rafał Ślusarz, Symulowanie dynamiką molekularną blokowania i aktywacji receptorów sprzężonych z białkiem G, promotor prof. dr hab. Bernard Lammek

2002

dr Beata Jastrzębska, Projektowanie i synteza analogów hormonów neuroprzysadkowych zawierających fragmenty ograniczające swobodę konformacyjną, promotor prof. dr hab. Bernard Lammek

2000

dr Elżbieta Kamysz, Wpływ wybranych modyfikacji cząsteczek hormonów neuroprzysadkowych na ich czynność biologiczną, promotor prof. dr hab. Bernard Lammek

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Emilia Sikorska
Treść wprowadzona przez: Emilia Sikorska
Ostatnia modyfikacja: 
sobota, 15 marca 2014 roku, 20:58