fbpx Badania | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Badania

Tematyka prowadzonych badań:

 

  • oznaczanie naturalnych (40K, 210Po, 210Pb, 226Ra, 234U, 235U, 238U, 230Th, 232Th) oraz sztucznych (137Cs, 228Ac, 238Pu, 239+240Pu, 241Pu, 241Am, 244Cm) radionuklidów w próbkach przyrodniczych,

  • radiochemiczna analiza śladowa, specjacja radionuklidów w przyrodzie,

  • rozmieszczenie i nagromadzanie pierwiastków promieniotwórczych w organizmach morskich i lądowych,

  • biogeochemia polonu, uranu, plutonu i ameryku w ekosystemie południowego Bałtyku,

  • zastosowanie występowania nierównowagi promieniotwórczej pomiędzy radioizotopami do określenia potencjalnych źródeł pochodzenia izotopów promienoitwórczych w ekosystemach naturalnych,

  • wpływ katastrofy jądrowej w Czarnobylu na radioaktywne skażenie Polski,

  • oznaczanie naturalnych oraz sztucznych radionuklidów w produktach spożywczych,

  • radiologiczne skutki pobierania radionuklidów z żywnością.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dagmara Strumińska-Parulska
Treść wprowadzona przez: Dagmara Strumińska-Parulska
Ostatnia modyfikacja: 
sobota, 19 stycznia 2019 roku, 7:09