fbpx Publikacje | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Publikacje

Publikacje 2016-2020

 1. Strumińska-Parulska D.I., Radioactive 210Po in magnesium supplements, Radiochimica Acta, 104(5), 321-325, 2016,
 2. Strumińska-Parulska D.I., Radiolead 210Pb and 210Po/210Pb activity ratios in calcium supplements as well as the possible dose assessment to their consumers, Journal of Environmental Science and Health A, 51(10), 851-854, 2016,
 3. Olszewski G., Boryło A., Skwarzec B., The radiological impact of phosphogypsum stockpile in Wiślinka (northern Poland) on the Martwa Wisła river water, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 307(1), 653-660, 2016,
 4. Olszewski G., Boryło A., Skwarzec B., A study on possible use of Urtica dioica (common nettle) plants as uranium (234U, 238U) contamination bioindicator near phosphogypsum stockpile, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 308(1), 37-46, 2016,
 5. Olszewski G., Boryło A., Skwarzec B., A study on possible use of Urtica dioica (common nettle) plants as polonium 210Po and lead 210Pb contamination biomonitor in the area of phosphogypsum stockpile, Environmental Science and Pollution Research, 23(7), 6700-6708, 2016
 6. Skwarzec B., Boryło A., Strumińska-Parulska D.I., Alpha spectrometry in radiochemical analysis and its application in the study of the natural environment, Annales UMCS  Lublin, Sectio AA,  Vol. 71(1), 151-167, 2016,
 7. Strumińska-Parulska D., Szymańska K.,  Krasińska G., Skwarzec B., Falandysz J., Determination of 210Po and 210Pb in red-capper scaber (Leccinum aurantiacum): bioconcentration and possible related dose assessment, Environmental Science and Pollution Research, 23(22), 22606-22613, 2016,
 8. Strumińska-Parulska D.I., 210Pb in magnesium dietary supplements, Isotopes in Environmental and Health Studies, 53, 111-115, 2017,
 9. Boryło A., Romańczyk G., Skwarzec B., Lichens and mosses as polonium and uranium biomonitors on Sobieszewo Island, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 311, 859-869, 2017,
 10. Romańczyk G., Boryło A., 210Po secretion with sweat glands, Journal of Environmental Radioactivity 167, 70-74, 2017,
 11. Strumińska-Parulska D.I., Olszewski G., Falandysz J., 210Po and 210Pb bioaccumulation and possible related dose assessment in Parasol mushroom (Macrolepiota procera), Environ. Sci. Pollut. Res., 24(34), 26858–26864, 2017
 12. Boryło A., Romańczyk G., Wieczorek J., Strumińska‑Parulska D., Kaczor M., Radioactivity of honey from northern Poland, J. Radioanal. Nucl. Chem., 2018
 13. Strumińska-Parulska D.I., Olszewski G., Boryło A., Skwarzec B., Is human hair a proper 210Pb monitor of increased natural radiolead activity in human body?, J. Radioanal. Nucl. Chem., 2018

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dagmara Strumińska-Parulska
Treść wprowadzona przez: Dagmara Strumińska-Parulska
Ostatnia modyfikacja: 
sobota, 19 stycznia 2019 roku, 7:24

Publikacje 2011-2015

 1. Boryło, A., Skwarzec B., Bioaccumulation of polonium 210Po and uranium (234U, 238U) in plants around phosphogypsum waste heap in Wislinka (northern Poland), Radiochimica Acta, 99, 1-13, 2011,
 2. Strumińska D.I., Skwarzec B., Fabisiak J., Plutonium bioaccumulation in seabirds, Journal of Environmental Radioactivity, 102, 1105-1111, 2011,
 3. Skwarzec B., Jahnz-Bielawska A., Strumińska-Parulska D., The inflow of 238Pu and239+240Pu from the Vistula River catchment area to the Baltic Sea, Journal of Environmental Radioactivity 102, 728-734, 2011,
 4. Skwarzec B., Maria Skłodowska-Curie (1867-1934) - her life and discoveries, Anal.Bioanal.Chem. 400: 1547-1554, 2011,
 5. Boryło A., Skwarzec B., Olszewski G., Nowicki W., Wpływ składowiska fosfogipsów w Wiślince na środowisko (Część I), Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, 45, nr 2 (257), 70-79, 2011
 6. Boryło A., Skwarzec B., Olszewski G., Nowicki W., Wpływ składowiska fosfogipsów w Wiślince na środowisko (Część II), Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, 45, nr 3 (258), 81-94, 2011
 7. Skwarzec B., Maria Skłodowska-Curie (1867-1934) - jej życie i odkrycia naukowe, Forum Medycyny Rodzinnej, 5, 323-337, 2011
 8. Skwarzec B., Inflow of radionuclides to the Baltic Sea In: Geochemistry of Baltic Sea surface sediments, Sz. Uścinowicz (ed), 113-124, Polish Geological Institute-National Research Institute, Warsaw 2011,
 9. Skwarzec B., Radionuclides in sediments and benthic organisms In: Geochemistry of Baltic Sea surface sediments, Sz. Uścinowicz (ed), 292-306, Polish Geological Institute-National Research Institute, Warsaw 2011,
 10. Strumińska-Parulska D.I., Skwarzec B., Tuszkowska A., The inflow of 238Pu and239+240Pu from the Odra and Pomeranian Rivers catchments area to the Baltic Sea, Journal of Environmental Radioactivity, 113, 63-70, 2012
 11. Strumińska-Parulska D.I., Skwarzec B., Pawlukowska M., Plutonium fractionation in southern Baltic Sea sediments, Isotopes in Environmental and Health Studies, 48 (4), 526-542, 2012,
 12. Skwarzec B., Strumińska-Parulska D.I., Boryło A., Kabat K., Polonium, uranium and plutonium radionuclides in aquatic and land ecosystem of Poland, Journal of Environemntal Science and Health Part A, 47, 1-18, 2012
 13. Skwarzec B., Kabat K., Puzyn T., Astel A. (2012): Inflow of polonium, uranium and plutonium radionuclides in Odra River catchment area assessment by environmetric expertise. J. Radioanal. Nucl. Chem. 292 (2), 519-529.
 14. Boryło A., Nowicki W., Olszewski G., Skwarzec B., Polonium (210Po), uranium (234U, 238U) isotopes and trace metals in mosses from Sobieszewo Island, northern Poland, Journal of Environemntal Science and Health Part A 47(12), 1831-1842, 2012.
 15. Strumińska-Parulska D.I., Skwarzec B., Pawlukowska M., Plutonium fractionation in southern Baltic Sea sediments, Isotopes in Environmental and Health Studies, 48 (4), 526-542, 2012
 16. Encyklopedia of Environmental Managment, ed.: S.E.Jorgensen, Radioactivity (ed. B. Skwarzec) CRC Press 2012
 17. Encyklopedia of Environmental Managment, ed.: S.E.Jorgensen, Sea: General Pollution (ed. B. Skwarzec) CRC Press 2012
 18. Encyklopedia of Environmental Managment, ed.: S.E.Jorgensen, Rivers: Pollution (ed. B. Skwarzec) CRC Press 2012
 19. Strumińska-Parulska D.I., Skwarzec B., Plutonium isotopes in aquatic environment of Poland and the southern Baltic Sea, Progress on Heavy Metals in the Environment, Maralte Books, Netherlands (w druku), 2012
 20. Strumińska-Parulska D., Skwarzec B., Tuszkowska A., The inflow of 238Pu and 239+240Pu from the Odra and Pomaranian rivers catchments area to the Baltic Sea, J. Environ. Radioactivity, 113, 63-70, 2012.
 21. Skwarzec B., Kabat K, Puzyn T. Astel A., Inflow of polonium, uranium and plutonium radionuclides in Odra River catchment area assessment by environmetric expertise, J. Radioanal. Nucl. Chem, 292(2), 519-529, 2012.
 22. Boryło A., Skwarzec B., Olszewski G., The radiochemical contamination (210Po and 238U) of zone around phosphogypsum waste heap in Wiślinka, JESH, Part A, Vol. 47, 675-687, 2012
 23. Skwarzec B., Strumińska-Parulska D.I., Boryło A., Kabat K., Polonium, uranium and plutonium radionuclides in aquatic and land ecosystem of Poland, Journal of Environemntal Science and Health Part A, 47:3, 479-496, 2012,
 24. Boryło A., Determination of uranium isotopes in environmental samples, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 295(1), 621-631,  2013,
 25. Boryło A., Nowicki W., Skwarzec B., The concentration of trace metals in selected cultivated and meadow plants collected from the vicinity of a phosphogypsum stack in northern Poland, Polish Journal of Environmental  Studies, 22(2), 347-356, 2013,
 26. Boryło A., Olszewski G., Skwarzec B., A study on lead (210Pb) and polonium (210Po) contamination from phosphogypsum in the environment of Wiślinka (northern Poland), Environmental Science: Processes & Impacts,  15(8), 1622-1628, 2013,
 27. Boryło A., Skwarzec B., Biogeochemistry of uranium in the southern Baltic ecosystem, Baltic Coastal Zone, 17, 53-69, 2013,
 28. Boryło A., Skwarzec B., Romańczyk G., Siebert J., Polonium 210Po activities in human blood of patients with ischaemic heart disease from Gdańsk in Poland, Journal of  Radioanalytical and  Nuclear  Chemistry, 298(3), 1685-1691, 2013,
 29. Boryło A., Nowicki W., Olszewski G., Skwarzec B., Bioaccumulation of polonium (210Po), uranium (234U, 238U) isotopes and trace metals in mosses from Sobieszewo Island, northern Poland, Proceedings of the 16th International Conference on Heavy Metals in the Environment, Rome, Italy, Nicola Pirrone (Ed.), E3S Web of Conferences, 1(29003), 1-5, 2013, ISBN: 2267-1242,
 30. Boryło A., Nowicki W., Skwarzec B., Olszewski G., The concentrations of trace metals in plants from phosphogypsum waste heap in Wiślinka, northern Poland, Proceedings of the 16th International Conference on Heavy Metals in the Environment, Rome, Italy, Nicola Pirrone (Ed.), E3S Web of Conferences,  1(10007), 1-4, 2013, ISBN: 2267-1242,
 31. Boryło A., Skwarzec B., Olszewski G., The radiochemical contamination (210Po and 238U) of zone around phosphogypsum waste heap in Wiślinka (northern Poland), Proceedings of the 16th International Conference on Heavy Metals in the Environment, Rome, Italy, Nicola Pirrone (Ed.), E3S Web of Conference, 1(10006), 1-4, 2013, ISBN: 2267-1242,
 32. Kabat K., Skwarzec B., Astel A., Spływ polonu, uranu i plutonu z dorzeczy Wisły i Odry, Analityka, 1, 28-31, 2013,
 33. Strumińska-Parulska D.I., A study on determination of potentially hazardous plutonium isotopes in environmental samples, Journal of Environmental Science and Health, Part C, 31, 145-165, 2013,
 34. Strumińska-Parulska D.I., Accelerator mass spectrometry (AMS) in plutonium analysis, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 298(1), 593-598, 2013,
 35. Strumińska-Parulska D. I., Boryło A., Skwarzec B., Prucnal M., Accumulation of polonium (210Po), uranium (234U and 238U) and plutonium (238Pu and 239+240Pu) in tissues and organs of deer Carvidae from northern Poland, Proceedings of the 16th International Conference on Heavy Metals in the Environment, Rome, Italy, Nicola Pirrone (Ed.), E3S Web of Conferences, Vol. 1 (15010), 1-4, 2013, ISBN: 2267-1242,
 36. Strumińska-Parulska D. I., Boryło A., Skwarzec B., Fabisiak J., Polonium 210Po, uranium (234U, 238U) and plutonium (238Pu, 239+240Pu) bioaccumulation in marine birds, Proceedings of the 16th International Conference on Heavy Metals in the Environment, Rome, Italy, Nicola Pirrone (Ed.), E3S Web of Conferences, Vol. 1 (34004) 1-4, 2013, ISBN: 2267-1242,
 37. Strumińska-Parulska D. I., Skwarzec B., The concentrations of 241Pu in the southern Baltic Sea, Proceedings of the 16th International Conference on Heavy Metals in the Environment, Rome, Italy, Nicola Pirrone (Ed.), E3S Web of Conferences, Vol. 1(11002), 1-4, 2013, ISBN: 2267-1242,
 38. Strumińska-Parulska D.I., Skwarzec B., 241Pu concentration in water, plankton and fish from the southern Baltic Sea, Radiochimica Acta, 101(7), 405-412, 2013,
 39. Strumińska-Parulska D.I., Skwarzec B., Plutonium 241Pu in the biggest Polish rivers, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 298(3), 1693-1703, 2013,
 40. Strumińska-Parulska D.I., Skwarzec B., Plutonium 241Pu concentrations in water, plankton and fish from the southern Baltic Sea, Radiochimica Acta, 101, 405-412, 2013,
 41. Zhang D., Zhang Y., Morawska E., Bielawski L., Krasińska G., Drewnowska M., Pankavec S., Szymańska K., Falandysz J., Trace elements in Liccinum scabrum mushrooms and topsoils from Kłodzka Dale in Sudety Mountains, Poland, Journal of Mountain Science, 10(4), 621-627, 2013,
 42. Boryło A., Skwarzec B., Activity disequilibrium between 234U and 238U isotopes in natural environment, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry,  300(2), 719-727, 2014,
 43. Olszewski G., Boryło A., Skwarzec B., Uranium (234U, 235U and 238U) contamination of the environment surrounding phosphogypsum waste heap in Wiślinka (northern Poland), Journal of Environmental Radioactivity, 146, 55-66, 2015,
 44. Strumińska-Parulska D.I., Szymańska K., Skwarzec B., Determination of polonium 210Po in hair of domestic animals from Poland and Norway, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 306(1), 71-78, 2015,
 45. Strumińska-Parulska D.I., Szymańska K., Skwarzec B., Radiolead 210Pb and 210Po/210Pb activity ratios in dogs hair, Journal of  Environmental Science and Health, Part A, 50(11), 1180-1186, 2015,
 46. Strumińska-Parulska D.I., Skwarzec B., Characterization of 241Pu occurrence, distribution, and bioaccumulation in seabirds from northern Eurasia, Environmental  Science and Pollution Research, 22(10), 7821-7832, 2015,
 47. Strumińska-Parulska D.I., Skwarzec B., Plutonium 241Pu in tissues and organs of Cervidae from Northern Poland, Radichimica  Acta, 103(11), 811-816, 2015,
 48. Strumińska-Parulska D.I., Determination of 210Po in calcium supplements and the possible related dose assessment to the consumers, J. Environ. Radioact., 150, 121–125, 2015,
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dagmara Strumińska-Parulska
Treść wprowadzona przez: Dagmara Strumińska-Parulska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 23 marca 2017 roku, 19:35

Publikacje 2006-2010

 1. Gaca P., Skwarzec B., Mietelski J.W. Geographical distribution of 90Sr contamination in Poland, Radiochim. Acta, 94, 175-179, 2006.
 2. Skwarzec B., Katedra Chemii Analitycznej, Analityka, 2, 44-45, 2006.
 3. Strumińska D.I., Skwarzec B., Plutonium 241Pu concentrations in southern Baltic Sea ecosystem, J. Radioanal. Nucl. Chem., 268(1), 59-63, 2006.
 4. Skwarzec B., Strumińska D.I., Boryło A., Radionuclides of iron (55Fe), nickel (63Ni), polonium (210Po), uranium (234U, 235U, 238U) and plutonium (238Pu, 239+240Pu, 241Pu) in Poland and Baltic Sea environment, Nukleonika, Suppl. 2, 45-51, 2006.
 5. Skwarzec B., Jahnz A., The inflow of polonium 210Po from Vistula river catchments area, J. Environ. Sci. Health A, 42(14), 2117-2122, 2007.
 6. Skwarzec B., Prucnal M., Accumulation of polonium 210Po in tissues and organs of deerCarvidae from Northern Poland, J. Environ. Sci. Health B, 42, 335-341, 2007.
 7. Skwarzec B., Fabisiak J., Bioaccumulation of polonium 210Po in marine birds, J. Environ. Radioactivity, 93, 119-126, 2007.
 8. Skwarzec B., Polonium, uranium and plutonium radionuclides in aquatic environment of Poland and southern Baltic Sea, Baltic Sea Coastal Zone, 2009.
 9. Boryło A., Nowicki W., Skwarzec B., Isotopes of polonium 210Po, uranium 234U and 238U for industrialized areas In Poland (Wiślinka), Int. J.Environ.Anal.Chem. 89, 8-12, 677-685, 2009.
 10. Skwarzec B., Kabat K., Astel A., Seasonal and spatial variability of 210Po, 238U and239+240Pu levels in the river catchment area assessed by application of neural-network based classification, J.Environ.Radioactivity, 100, 167-175, 2009.
 11. Strumińska-Parulska D., Skwarzec B., Plutonium isotopes 238Pu, 239+240Pu, 241Pu and240Pu/239Pu atomic ratios in southern Baltic Sea ecosystem, Oceanologia, 52(3), 499-512, 2010.
 12. Strumińska-Parulska D.I., Skwarzec B., Tuszkowska A., Jahnz-Bielawska A., Boryło A., Polonium (210Po), uranium (238U) and plutonium (239+240Pu) in the biggest Polish rivers, J.Radioanal.Nucl. Chem., 286, 373-380, 2010.
 13. Skwarzec B., Boryło A., Kosińska A., Radzajewska S., Polonium (210Po) and uranium (234U, 238U) in water, phosphogypsum and their bioaccumulation in plants around phosphogypsum waste heap in Wiślinka (northern Poland), Nukleonika, 55(2),187-193, 2010.
 14. Skwarzec B., Jahnz-Bielawska A., Boryło A., The inflow of uranium 234U and 238U from the Vistula River catchment area to the Baltic Sea, Radiochimica Acta, 98, 367-375, 2010.
 15. Skwarzec B., Tuszkowska A., Boryło A., The inflow of uranium 234U and 238U from the Odra River catchment area to the Baltic Sea, Oceanologia 52(4), 1-21, 2010.
 16. Skwarzec B., Boryło A., Prucnal M., Strumińska-Parulska D., Accumulation of uranium (234U, 238U) and plutonium (239+240Pu) in tissues and organs of deer /Cervidae/ from northern Poland, Polish Journal of Environmental Studies, 19 (4), 771-778, 2010.
 17. Boryło A., Skwarzec J., Fabisiak J., Bioaccumulation of uranium 234U and 238U in marine birds, J. Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 284, 165-172, 2010.
 18. Skwarzec B., 2010, Determination of radionuclides in aquatic environment. In: Analytical measurement in aquatic environments (J. Namieśnik and P. Szefer (Eds), CRC Press, Tylor&Francis Group, 241-259, ISBN: 978-1-4200-8268-5.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dagmara Strumińska-Parulska
Treść wprowadzona przez: Dagmara Strumińska-Parulska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 20 marca 2017 roku, 14:30

Publikacje 2001-2005

 1. Skwarzec B., Radioaktywne papierosy, Wiedza i Życie, 1, 28-30, 2001.
 2. Skwarzec B., Strumińska D.I., Boryło A., The radionuclides of 234U, 238U and 210Po in drinking water in Gdańsk agglomeration (Poland), J. Radioanal. Nucl. Chem., 250(2), 315-318, 2001.
 3. Skwarzec B., Strumińska D.I., Ulatowski J., Gołębiowski M., Determination and distribution of polonium 210Po in tobacco plant from Poland, J. Radioanal. Nucl. Chem., 250(2), 319-322, 2001.
 4. Skwarzec B., Ulatowski J., Strumińska D.I., Boryło A., Inhalation of 210Po and 210Pb from cigarette smoking in Poland, J. Environ. Radiactivity, 57, 221-230, 2001.
 5. Skwarzec B., Strumińska D.I., Boryło A., Ulatowski J., Polonium 210Po in cigarettes produced in Poland, J. Environ. Sci. Heal. A, 36(4), 465-474, 2001.
 6. Skwarzec B., Strumińska D.I., Boryło A., Bioaccumulation and distribution of plutonium in fish from Gdańsk Bay, J. Environ. Radioactivity, 55, 167-178, 2001.
 7. Skwarzec B., Holm E., Strumińska D.I., Radioanalytical determination of 55Fe and 63Ni in the environmental samples, Anal. Chem., 46, 23-30, 2001.
 8. Skwarzec B., Boryło A., Strumińska D.I., 234U and 238U isotopes in water and sediments of the southern Baltic, J. Environ. Radioactivity, 61, 345-363, 2002.
 9. Skwarzec B., Zastosowanie spektrometrii alfa w badaniach środowiska, Raporty IChTJ, Seria A nr 1/2002, 183-187, 2002.
 10. Strumińska D.I., Prucnal M., Skwarzec B., Bilans plutonu 239+240Pu w Zatoce Gdańskiej i Basenie Gdańskim, Raporty IChTJ, Seria A nr 1/2002, 255-260, 2002.
 11. Ulatowski J., Skwarzec B., Radioaktywne papierosy, Raporty IChTJ, Seria A nr 1/2002, 250-254, 2002.
 12. Boryło A., Skwarzec B., Izotopy uranu 234U i 238U w środowisku południowego Bałtyku, Raporty IChTJ, Seria A nr 1/2002, 243-249, 2002.
 13. Falandysz J., Gucia M., Skwarzec B., Frankowska A., Klawikowska K.: Total mercury in mushrooms and underlying soil substrate from the Borecka Forest, North-eastern Poland. Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 2002, 42 (2) 145-154.
 14. Skwarzec B., Jakusik A., 210Po bioaccumulation by mushrooms from Poland, J. Environ. Monitor., 5, 791-794, 2003.
 15. Strumińska D.I., Skwarzec B., Plutonium concentration in waters of southern Baltic Sea and their distribution in cod skin and gills,  J. Environ. Radioactivity, 72(3), 355-361, 2003.
 16. Skwarzec B., Strumińska D.I., Prucnal M., Estimates of 239+240Pu inventories in Gdańsk Bay and Gdańsk Basin, J. Environ. Radioactivity, 70, 237-252, 2003.
 17. Skwarzec B., Strumińska D.I., Boryło A., Radionuclides of 210Po, 234U and 238U in drinking bottled water in Poland, J. Radioanal. Nucl. Chem., 256, 361-364, 2003.
 18. Skwarzec B., Ulatowski J., Strumińska D., Falandysz J.: Polonium 210Po in the phytobenthos from Puck Bay. Journal of Environmental Monitoring, 2003, 5 (2) 308-311.
 19. Strumińska D.I., Skwarzec B., Plutonium concentrations in waters from the southern Baltic Sea and their distribution in the cod skin and gills, J. Environ. Radioactivity, 73(3), 355-361, 2004.
 20. Skwarzec B., Boryło A., Strumińska D.I., Activity disequilibrium between 234U and 238U isotopes in southern Baltic, J. Water, Air and Soil Pollut., 159(1), 165-173, 2004.
 21. Skwarzec B., Strumińska D.I., Boryło A., Falandysz J., Intake of radionuclides of 234U and 238U with beer in Poland, J. Radioanal. Nucl. Chem., 261(3), 661-663, 2004.
 22. Boryło A., Skwarzec B., Strumińska D.I., Fabisiak J., Analityka skażeń promieniotwórczych radionuklidów polonu (210Po), uranu (234U, 235U, 238U) oraz plutonu (238Pu, 239+240Pu) w środowisku przyrodniczym, Biuletyn Informacyjny WICHiR 1/34/08/2004, 151-154, 2004.
 23. Skwarzec B., Fabisiak J., Wykorzystanie spektrometrii alfa do oceny zagrożenia środowiska przyrodniczego radiotoksycznymi izotopami alfa promieniotwórczymi, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej, Wrocław, 2004.
 24. Strumińska D.I., Skwarzec B., Izotopy plutonu238Pu, 239+240Pu i 241Pu w środowisku Morza Bałtyckiego, Materiały Krajowego Sympozjum "Technika jądrowa w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska", Kraków, 7-9 września 2005, ISBN-83-921064-2-3, 97-102, 2005.
 25. Strumińska D.I., Skwarzec B., Mazurek M., Metodyka oznaczania form chemicznych plutonu w środowisku morskim, Materiały Krajowego Sympozjum "Technika jądrowa w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska", Kraków, 7-9 września 2005, ISBN-83-921064-2-3, 110-114, 2005.
 26. Skwarzec B., Strumińska D.I., Boryło A., Zastosowanie spektrometrii alfa w badaniach przyrody i ochronie środowiska, Materiały Krajowego Sympozjum "Technika jądrowa w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska", Kraków, 7-9 września 2005, ISBN-83-921064-2-3, 384-387, 2005.
 27. Skwarzec B., Spektrometria alfa w badaniach środowiska przyrodniczego, Analityka, 1, 24-25, 2005.
 28. Strumińska D.I., Skwarzec B., Mazurek-Pawlukowska M., Plutonium isotopes 238Pu,239+240Pu and 241Pu in Baltic Sea ecosystem, Nukleonika, 50, Suppl. 1, 39-44, 2005.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dagmara Strumińska-Parulska
Treść wprowadzona przez: Dagmara Strumińska-Parulska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 20 marca 2017 roku, 14:13

Publikacje 1996-2000

 1. Skwarzec B., Procedure for radiochemical analysis of 55Fe and 63Ni in environmental samples, Oceanolog. Studies, 3, 15-23, 1996. 
 2. Skwarzec B., Radiochemical methods for the determination of polonium, radiolead, uranium and plutonium in the environmental samples, Chem. Anal., 42, 107-115, 1997.
 3. Skwarzec B., Polonium, uranium and plutonium in the southern Baltic Sea, Ambio, 26(2), 113-117, 1997.
 4. Skwarzec B., Polonium, uranium and plutonium in the southern Baltic Sea, Oceanolog. Studies, 1, 195-204, 1997.
 5. Skwarzec B., Stepnowski P., Boryło A., Badania radiochemiczne środowiska, Lab 3, AGA Analytical, Warszawa, 14-16, 1997.
 6. Falandysz J, Skwarzec B, Włodarczyk J, Boszke L, Brudnowska B.:Rtęć w rdzeniach osadów dennych z części południowej Morza Bałtyckiego. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 1997, 30 (4) 331-335.
 7. Skwarzec B., Stepnowski P., Polon w ekosystemie południowego Bałtyku, Lab 2, AGA Analytical, Warszawa, 9-10, 1998.
 8. Stepnowski P., Skwarzec B., The bioaccumulation of 210Po and 210Pb in the southern Baltic organisms, Czech. J. Phys., 49/S1, 205-209, 1999.
 9. Skwarzec B., Polonium, uranium and plutonium in the southern Baltic ecosystem, Czech. J. Phys., 49/S1, 461-466, 1999.
 10. Stepnowski P., Skwarzec B., Tissue and subcellular distributions of 210Po in the crustaceanSaduria entomon inhabiting the southern Baltic Sea, J. Environ. Radioactivity, 49, 195-199, 2000.
 11. Stepnowski P., Skwarzec B., A comparison of 210Po accumulation in mussels from southern Baltic, the coast of Spitsbergen and Sasek Wielki Lake in Poland, J. Environ. Radioactivity, 49, 201-208, 2000.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dagmara Strumińska-Parulska
Treść wprowadzona przez: Dagmara Strumińska-Parulska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 20 marca 2017 roku, 14:12