fbpx Prowadzone kursy | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Prowadzone kursy

Prowadzone kursy

CHEMICZNA I RADIOCHEMICZNA ANALIZA ŚLADOWA

Semestr I USM OŚ: wykład 15 h; laboratorium 30 h

Wykładowca: prof. dr hab. Bogdan Skwarzec

 

RADIOCHEMIA ŚRODOWISKA MORSKIEGO

Wykład 30 h

Wykładowca: prof. dr hab. Bogdan Skwarzec

Naturalne i sztuczne pierwiastki promieniotwórcze w środowisku morskim. Skażenie środowiska morskiego po katastrofie jądrowej z Czarnobylu. Radioaktywne skażenie Morza Bałtyckiego. Oznaczanie i nagromadzanie radionuklidów w ekosystemie Morza Bałtyckiego. Wpływ radioaktywnego skażenie środowiska morskiego na życie człowieka. Analityka radiochemicznego oznaczania pierwiastków promieniotwórczych w próbkach środowiskowych.

 

MEDYCYNA NUKLEARNA

Semestr zimowy: Wykład 15 h

Wykładowca: prof. dr hab. Bogdan Skwarzec

1.        Fizyczne podstawy medycyny nuklearnej

2.        Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią

3.        Ochrona radiologiczna w badaniach radioizotopowych

4.        Radioizotopy stosowane w medycynie nuklearnej

5.        Radiofarmaceutyki i ich otrzymywanie

6.        Aparatura używana w medycynie nuklearnej

7.        Zastosowanie radiofarmaceutyków w diagnostyce medycznej

8.        Leczenie z zastosowaniem radioizotopów

 

CHEMIA JĄDROWA Z RADIOCHEMIĄ

Wykład 30 h

Wykładowca: prof. dr hab. Bogdan Skwarzec

Elementy chemii jądrowej, model standardowy powstawania pierwiastków chemicznych, cząstki elementarne, promieniotwórczość naturalna i sztuczna, samorzutne przemiany jądrowe, ciepło radiogeniczne Ziemi, geochronologia izotopowa, naturalne i sztuczne pierwiastki promieniotwórcze, metody radiometryczne w analizie radiochemicznej, dozymetria i dawki radiotoksyczności, reaktor i procesy reaktorowe, unieszkodliwianie odpadów radioaktywnych, zastosowanie pierwiastków promieniotwórczych w nauce i technice. 

 

RADIOAKTYWNE SKAŻENIE ŚRODOWISKA

Wykład 30 h

Wykładowca: prof. dr hab. Bogdan Skwarzec

Wykład fakultatywny lub monograficzny przeznaczony dla słuchaczy Studium Doktoranckiego oraz studentów V roku chemii i ochrony środowiska.         Radionuklidy w środowisku. Radiotoksyczność i dawki radiacyjne. Źródło skażeń promieniotwórczych w środowisku naturalnym. Nagromadzanie radionuklidów z powietrza, pokarmu i wody przez człowieka. Radiologiczne skutki skażenia środowiska i akumulacji radionuklidów przez człowieka.

 

RADIOCHEMIA ŚRODOWISKA I OCHRONA RADIOLOGICZNA

Wykład 30 h

Wykładowca: prof. dr hab. Bogdan Skwarzec

Promieniotwórczość. Samorzutne przemiany jądrowe. Typy reakcji jądrowych. Wpływ promieniowania na tworzenie materii pierwotnej. Pochodzenie i występowanie pierwiastków promieniotwórczych w przyrodzie. Ciepło radiogeniczne Ziemi. Radiometria. Działanie promieniowania jonizującego na materię żywą. Geochronologia izotopowa. Zastosowanie pierwiastków promieniotwórczych w nauce, technice i medycynie. Pochodzenie sztucznych radionuklidów w srodowisku. Katastrofa elektrowni jądrowej w Czarnobylu i jej skutki dla srodowiska. Unieszkodliwianie odpadów promieniotwórczych. Oznaczanie radionuklidów w próbkach środowiskowych. wpływ radioaktywnego skażenia środowiska na życie człowieka. 

 

CHEMIA ŚRODOWISKA

Wykład: 30 godzin, ćwiczenia audytoryjne: 15 godzin, ćwiczenia laboratoryjne: 90 godzin Wykładowca: prof. dr hab. Jerzy Falandysz

 

TOKSYKOLOGIA

Wykład: 30 godzin, ćwiczenia audytoryjne: 15 godzin
Wykładowca: prof. dr hab. Jerzy Falandysz

 

TOKSYKOLOGIA ŻYWNOŚCI, NARKOTYKI I UŻYWKI

Wykłady: 45 godzin
Wykładowca: prof. dr hab. Jerzy Falandysz

 

MODELOWANIE W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Wykładowca: dr hab., prof UG Tomasz Puzyn

 

CHEMOMETRIA W ANALITYCE CHEMICZNEJ

Wykładowca: dr hab., prof UG Tomasz Puzyn

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dagmara Strumińska-Parulska
Treść wprowadzona przez: Dagmara Strumińska-Parulska
Ostatnia modyfikacja: 
sobota, 1 marca 2014 roku, 23:17