fbpx Doktoranci | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Doktoranci

My, doktoranci...

Magdalena Dattamgr inż. Magdalena Datta

Tytuł pracy: -

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. W 2021 roku dołączyła do Zespołu Sensybilizatorów Biologicznych jako doktorant eksperymentalny w ramach projektu naukowego CEUS-UNISONO. Główne cele jej pracy doktorskiej dotyczą syntezy i badań radiacyjnych w roztworach wodnych potencjalnych radiosensybilizatorów, ze szczególnym uwzględnieniem pochodnych zasad purynowych.Adrian Szczyrbamgr farm. Adrian Szczyrba

Tytuł pracy: -

Absolwent kierunku farmacja Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W 2021 dołączył do grupy obliczeniowej Zespołu Sensybilizatorów Biologicznych jako stypendysta-doktorant projektu CEUS-UNISONO. Tematyką pracy doktorskiej będą badania kwantowochemiczne dla procesu dysocjacyjnego przyłączenia elektronu do potencjalnie radiosensybilizujących pochodnych zasad purynowych i pirymidynowych.Anna Czajamgr Anna Czaja

Tytuł pracy: -

W 2020 roku ukończyła studia II stopnia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego i w tym też roku dołączyła do zespołu eksperymentalnego Pracowni Sensybilizatorów Biologicznych. Tematyka pracy doktorskiej obejmuje zbadanie mechanizmu foto- i radiouszkodzeń DNA znakowanego elektrofilowymi pochodnymi zasad nukleinowych, co wiąże się z syntezą modyfikowanych fragmentów materiału genetycznego oraz badaniami radiacyjnymi i fotochemicznymi.Karinamgr inż. Karina Falkiewicz

Tytuł pracy: -

Od 2018 roku jako doktorantka należy do części zespołu obliczeniowego w Pracowni Sensybilizatorów Biologicznych. Zajmuje się zastosowaniem metod obliczeniowych chemii kwantowej – głównie metod DFT – w celu analizy mechanizmów dysocjacyjnego przyłączania elektronów oraz degradacji modyfikowanych nukleozydów indukowanej solwatowanymi elektronami w celu określenia ich potencjału radiosensybilizującego. Absolwentka Politechniki Gdańskiej.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Chomicz
Treść wprowadzona przez: Lidia Chomicz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 21 października 2021 roku, 13:46