fbpx Doktoranci | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Doktoranci

My, doktoranci...

Samanta Makurat

mgr Samanta Romanowska

Tytuł pracy: Racjonalne projektowanie potencjalnych radiosensybilizatorów – pochodnych uracylu – oraz przewidywanie wybranych właściwości tych układów w oparciu o wyniki obliczeń kwantowochemicznych

W swojej pracy badam z wykorzystaniem metod DFT efekty przyłączenia elektronu do odpowiednich pochodnych uracylu jako potencjalnych radiosensybilizatorów. Jako doktorantka w tej samej pracowni współtworzę obliczeniową część zespołu, zajmując się większymi systemami, modelując m.in. układy QM/MM (ONIOM) zawierające krótki, dwuniciowy łańcuch DNA. Dodaktowo, w ramach grantu Preludium planuję zająć się jednak modelowaniem reakcji enzymatycznych - przede wszystkim katalizowanej ludzką kinazą tymidynową fosforylacji odpowiednich natywnych nukleozydów oraz, w dalszej kolejności - ich pochodnych. W tym celu będę posługiwała się zarówno metodami dynamiki molekularnej, jak i QM/MM (ONIOM).

 


Pawelmgr inż Paulina Spisz

Tytuł pracy: -

W 2015 roku uzyskała tytuł magistra na kierunku biotechnologia, specjalizacja biotechnologia leków na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. W laboratorium zajmuje się nie tylko badaniem efektów fizykochemicznych radiosensybilizacji DNA znakowanego modyfikowanymi nukleozydami ale również prowadzi badania na liniach komórkowych obejmujące określenie cytotoksyczności związków czy też badania odpowiedzi komórkowej. Doktorat w ramach grantu MAESTRO.

 

Karinamgr inż Karina Falkiewicz

Tytuł pracy: -

Od 2018 roku jako doktorantka należy do części zespołu obliczeniowego w Pracowni Sensybilizatorów Biologicznych. Zajmuje się zastosowaniem metod obliczeniowych chemii kwantowej – głównie metod DFT – w celu analizy mechanizmów dysocjacyjnego przyłączania elektronów oraz degradacji modyfikowanych nukleozydów indukowanej solwatowanymi elektronami w celu określenia ich potencjału radiosensybilizującego. Absolwentka Politechniki Gdańskiej.


 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Chomicz
Treść wprowadzona przez: Lidia Chomicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 18 marca 2019 roku, 8:36