fbpx Tematyka prac magisterskich | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Tematyka prac magisterskich

Tematyka prac magisterskich

Tematyka prac magisterskich wykonywanych w Pracowni Badań Luminescencyjnych:

 • Zastosowanie nowych znaczników akrydyniowych do badania reakcji typu antygen-przeciwciało w oparciu o zjawisko chemiluminescencji
 • Testowanie i określanie parametrów kolumn chromatograficznych pozyskanych w ramach współpracy z firmą Polpharma
 • Sulfonamidy akrydyniowe - nowa grupa odczynników chemiluminescencyjnych
 • Struktura i zdolność luminogenna nowych połączeń z grupy estrów akrydanowych i akrydonów
 • Flawonolo-glukozydy - nowe odczynniki do badań enzymatycznych: synteza, struktura, właściwości spektralne
 • Fluorymetryczne badanie aktywności glukozydazy z udziałem nowych połączeń flawonolo-glukozydowych
 • Nowe znaczniki fluorescencyjne na bazie flawonoli - synteza, struktura, właściwości spektralne
 • Poszukiwanie nowych fluoroforów na bazie chromonu – studia obliczeniowe
 • Badanie mechanizmu reakcji chemiluminescencji pochodnych estrów akrydyniowych
   
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Piotr Storoniak
Treść wprowadzona przez: Piotr Storoniak
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 10 października 2014 roku, 13:14