fbpx Prace doktorskie | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Prace doktorskie

W trakcie realizacji

 

mgr MAŁGORZATA BOGUNIA

TYTUŁ ROZPRAWY:

„Badanie oddziaływań hydrofobowych prostych cząsteczek metodami chemii obliczeniowej - zależność od kształtu, siły jonowej oraz temperatury”

PROMOTOR: prof. dr hab. Mariusz Makowski

DATA OTWARCIA PRZEWODU: 19.02.2020

 

 

mgr PAULINA MECH

TYTUŁ ROZPRAWY:

„Badania in silico zależności struktura - aktywność pochodnych hydrazyny”

PROMOTOR: dr hab. Agnieszka Chylewska

DATA OTWARCIA PRZEWODU: 19.02.2020

 

 

mgr inż. PRZEMYSŁAW SUMCZYŃSKI

TYTUŁ ROZPRAWY:

„Badanie efektu podstawnikowego pozycji 2 pierścienia diazyny na właściwości fizyczne i pKa serii pochodnych pirazyny metodami eksperymentalnymi i teoretycznymi”

PROMOTOR: prof. dr hab. Mariusz Makowski

PROMOTOR DRUGI: prof. dr hab. Robert Wieczorek

DATA OTWARCIA PRZEWODU: 17.01.2018

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Chylewska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Chylewska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 18 marca 2020 roku, 9:53

Zrealizowane

 

dr ANNA BARABAŚ

TYTUŁ ROZPRAWY:

"Profil fizykochemiczny wybranej serii 2,3-dideoksymonosacharydów zawierających w pozycji C3 podstawnik azotowy.”

PROMOTOR: dr hab. Aleksandra Dąbrowska, prof. UG

DATA OTWARCIA PRZEWODU: 15.03.2017

DATA OBRONY: 19.06.2019

DATA UZYSKANIA STOPNIA (RW): 03.07.2019

 

 

dr MAŁGORZATA (zd. OGRYZEK) BIEDULSKA

TYTUŁ ROZPRAWY:

„Właściwości kompleksotwórcze pochodnych pirazyny względem wybranych jonów metali (II/III) bloku d jako nowych metalofarmaceutyków.”

PROMOTOR: prof. dr hab. Mariusz Makowski

PROMOTOR POMOCNICZY: dr hab. Agnieszka Chylewska

DATA OTWARCIA PRZEWODU: 17.09.2014

DATA OBRONY: 12.12.2018

DATA UZYSKANIA STOPNIA (RW): 19.12.2018

 

 

dr ANGELIKA (zd. BARTOSIK) GŁĘBOCKA

TYTUŁ ROZPRAWY:

„Badania równowag przeniesienia protonu dla pirazyno-2-amidooksymu metodami doświadczalnymi i obliczeniowymi.”

PROMOTOR: prof. dr hab. Mariusz Makowski

DATA OTWARCIA PRZEWODU: 14.01.2015

DATA OBRONY: 13.09.2017

DATA UZYSKANIA STOPNIA (RW): 17.09.2017

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Chylewska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Chylewska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 18 marca 2020 roku, 9:54