Nagrody i wyróżnienia | Wydział Chemii

Nagrody i Wyróżnienia

PROF. DR HAB. MARIUSZ MAKOWSKI

Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. 2002 rok

• Zespołowa Nagroda Ministra Edukacji i Sportu. 2002 rok

Stypendium Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. 2002 rok

Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – przedłużenie. 2003 rok

Stypendium tygodnika „Polityka” 2003 rok

Nagroda Rektora UG II stopnia. 2003 rok

Nagroda za najlepszą pracę doktorską w 2003 na Wydziale Chemii UG przyznana przez Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego. 2004 rok

• Zespołowa Nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego II stopnia, Gdańsk 2005 rok

• Zespołowa Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 2006 rok

Subsydium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w programie Homing –2006-2008 rok.

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców – 2007 – 2010.

• Zespołowa nagroda Rektora UG, II stopnia, Gdańsk, 2009.

• Zespołowa nagroda Rektora UG, II stopnia, Gdańsk, 2012.

• Zespołowa nagroda Rektora UG, III stopnia, Gdańsk, 2015.

 

 

DR HAB. ALEKDANDRA DĄBROWSKA, PROF. UG

• Zespołowa Nagroda Rektora stopnia drugiego za trzy skrypty dla studentów kierunków „Chemia” i „Ochrona Środowiska” oraz innych kierunków przyrodniczych wydane przez Wydawnictwo UG, Gdańsk, 2012.

• Zespołowa Nagroda Rektora stopnia drugiego za bogaty dorobek naukowy opublikowany w 2008 r. o łącznym współczynniku IF 25, 2009.

• Medal brązowy za długoletnią służbę (prezydent Rzeczypospolitej Polskiej), 2009.

• Zespołowa Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Współautorstwo osiągnięcia w zakresie opisu właściwości kwasowo-zasadowych układów chemicznych i biologicznych, modelowania struktury i właściwości polipeptydów i białek oraz poznania budowy i zachowania wybranych związków, 2006.

• Zespołowa Nagroda Rektora stopnia pierwszego za osiągnięcia naukowe, za cykl dziesięciu prac eksperymentalnych i obliczeniowych opublikowanych w roku 2004

 

 

DR AGNIESZKA CHYLEWSKA

Wyróżnienie w konkursie Polskiego Towarzystwa Chemicznego na “Najlepszą pracę magisterską obronioną w 2004 roku na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego”, Gdańsk, 2005.

Stypendium Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) „Stypendia dla doktorantów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego na prowadzenie badań naukowych" w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, przyznane na 18 miesięcy tj. od 01.08.2005 - 31.01.2007.

Stypendium Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego dla Młodych Doktorantów;09.2007 – 06.2008.

Wyróżnienie w konkursie Polskiego Towarzystwa Chemicznego na “Najlepszą pracę doktorską obronioną w 2008 roku na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego”, Gdańsk, 2009.

• Zespołowa nagroda Rektora UG stopnia drugiego za bogaty dorobek naukowy opublikowany w 2008 roku o łącznym współczynniku IF = 25, Gdańsk, 01.10.2009.

Stypendium dla młodych doktorów w ramach Projektu „Kształcimy najlepszych - kompleksowy program rozwoju doktorantów, młodych doktorów i akademickiej kadry dydaktycznej Uniwersytetu Gdańskiego” Komponentu „Wsparcie stypendialne i szkoleniowe dla doktorantów i młodych doktorów. ; 01.02.2012 – 31.01.2013.

• Zespołowa nagroda Rektora UG stopnia drugiego za trzy skrypty dla Studentów kierunków „Chemia” i „Ochrona Środowiska” oraz innych kierunków przyrodniczych wydane przez Wydawnictwo UG, Gdańsk, 01.10.2012.

Menedżer Badań Naukowych i Prac Rozwojowych, studia podyplomowe w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 01.2013.

‘Arthur E. Martell Young Author's Prize 2015’, przyznana przez wydawcę (Taylor&Francis) i edytora Journal of Coordination Chemistry. Nagroda jest przyznawana za publikację mającą istotny wkład w rozwój chemii koordynacyjnej (www)

Laureatka nagrody im. Prof. Gotfryda Kupryszewskiego za ‘wybitne osiągnięcia naukowe młodego Pracownika Wydziału Chemii UG’, Gdańsk, 2017.

Zespołowa nagroda Rektora UG stopnia drugiego za ‘cykl publikacji i dwóch zgłoszeń patentowych dotyczących problematyki związków kompleksowych metali bloku d’, Gdańsk, 2018.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Chylewska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Chylewska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 24 czerwca 2019 roku, 9:34