fbpx Projekty | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Projekty

Projekty realizowane w ostatnich latach

 

Projekty zewnętrzne:

Projekty wewnętrzne:

   
 • Badania struktury i właściwości fotofizycznych aromatycznych pochodnych acetylenu i diacetylenu
  (2011/01/B/ST4/06094 grant NCN) (2011-2014)
 • Wykorzystanie barwników LysoTracker, LysoSensor oraz oranżu akrydyny do monitorowania pH wewnątrz lizosomów z zastosowaniem techniki FLIM
  Projekt Badań Młodych Naukowców
  (BMN 538-8720-B341-14) (2014)
 • Poszukiwanie miejsca oddziaływania ludzkiej cystatyny C z biologicznie aktywnymi ligandami
  (1264/H03/2009/37 grant MNiSW) (2009-2012)
 • Określenie energii wiązań wodorowych w stanie podstawowym i wzbudzonym pomiędzy grupą aminową oraz karbonylową i cząsteczkami rozpuszczalnika
  Projekt Badań Młodych Naukowców
  (BMN 538-8443-B046-13) (2013)
 • Synteza i badanie własności fotofizycznych związków aromatycznych zawierających wiązanie potrójne
  (N N204 126137 grant promotorski MNiSW) (2009-2010)
 • Otrzymywanie pentapeptydów modyfikowanych 3-[2-(2-metoksy-4-dimetyloaminofenylo)benzoksazol-5-ylo]alaniną wykazujących selektywną aktywność w stosunku do wybranych drobnoustrojów  
  Projekt Badań Młodych Naukowców
  (BMN 538-8441-1081-12) (2012)
 • Synteza i badanie właściwości antybakteryjnych, przeciwgrzybiczych oraz cytotoksyczności peptydów zawierających pochodne 3-(2-benzoksazol-5-ylo)alaniny
  (N N204 0212 33 grant MNiSW) (2007-2010)
 • Zastosowanie mikroskopii fluorescencyjnej do badania oddziaływań międzycząsteczkowych na poziomie pojedynczych cząsteczek
  Projekt Badań Młodych Naukowców
  (BMN 538-8441-0505-1) (2011)

 

 

 • Wpływ sąsiadujących aminokwasów na właściwości fotofizyczne dipeptydów zawierających wybrane pochodne 3-(2-benzoksazol-5-ylo)alaniny
  (BW 8441-5-0454-0) (2010)

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Irena Bylińska
Treść wprowadzona przez: Irena Bylińska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 14 października 2014 roku, 14:41