fbpx Prace dyplomowe | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Prace dyplomowe

Prace dyplomowe

Proponowana tematyka prac dyplomowych:

  • Synteza związków o działaniu antynowotworowym zawierających fluorofory.
  • Synteza i badania biologiczne nowych antybiotyków peptydowych.
  • Badanie fotostabilności pojedynczych cząsteczek.
  • Synteza i badania właściwości spektralnych i fotofizycznych pochodnych oksazolonu.

Prace dyplomowe realizowane w ostatnich latach w Pracowni Fotobiofizyki:

Prace doktorskie

Małgorzata Wierzbicka

„Badania struktury i właściwości fotofizycznych aromatycznych pochodnych acetylenu i diacetylenu”

 

Irena Bylińska

„Synteza i badanie własności fotofizycznych związków aromatycznych zawierających wiązanie potrójne”

2011

Magda Milewska

„Badanie właściwości fluorojonoforów zawierających pierścień benzoksazolowy”,

2011

Prace magisterskie

Edyta Wojciulewicz

„Wpływ modyfikacji grupy karboksylowej 3-[2-(8-amino-2-chinolilo)benzoksazol-5-ylo]alaniny na jej aktywność przeciwdrobnoustrojową”

 

2014/2015

Magda Wróblewska

„Wpływ modyfikacji grupy aminowej 3-[2-(8-amino-2-chinolilo)benzoksazol-5-ylo]alaniny na jej aktywność przeciwdrobnoustrojową”

 

2014/2015

Magdalena Bigus

„Synteza i aktywność biologiczna peptydów zawierających 3-[2-(2-chinolilo)benzoksazol-5-ylo]alaninę”

2010/2011

Magdalena Korsak

"Badanie właściwości spektralnych i fotofizycznychdipeptydów zawierających pochodne 3-(2-benzoksazol-5-ylo)alaniny"

2010/2011

Beata Szwarczewska

„Synteza i aktywność biologiczna peptydów zawierających 3-[2-(2-metoksy-4-dimetyloaminofenylo)benzoksazol-5-ylo]alaninę”

2010/2011

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Irena Bylińska
Treść wprowadzona przez: Irena Bylińska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 13 czerwca 2017 roku, 14:22