fbpx Tematyka badawcza | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Tematyka badawcza

Tematyka badawcza

 

Dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, prof. UG

Sylwia

 • Ludzka Cystatyna C - badania konformacyjne z wykorzystaniem techniki NMR i dynamiki molekularnej
 • Badanie oddziaływań ludzkiej cystyny C z przeciwciałami, jako potencjalnymi inhibitorami amyloidozy
 • Antybiotyki peptydowe i peptydomimetyki – projektowanie, synteza, badania konformacyjne
 • Peptydy o właściwościach proregeneracyjnych i neuroprotekcyjnych – projektowanie, synteza i badania fizykochemiczne
 • Projektowanie, synteza i badanie peptydów o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych
 • Peptydy i peptydomimetyki w chorobach wirusowych

Prof. dr hab. Franciszek Kasprzykowski

FK

 • Projektowanie, synteza i badania biologiczne związków antybakteryjnych, antywirusowych i przeciwgrzybiczych.
 • Projektowanie, synteza i badania biologiczne inhibitorów procesu osteoporozy.
 • Projektowanie, synteza i badania aktywności inhibitorów proteaz cysteinowych.
 • Synteza i badania peptydów o właściwościach proproliferacyjnych

Dr hab. Elżbieta Jankowska, prof. UG

EJ

 • Poszukiwanie efektywnych modulatorów (stymulatorów/inhibitorów) aktywności wielopodjednostkowego kompleksu enzymatycznego – proteasomu
 • Badanie mechanizmów agregacji białek.
 • Badania strukturalne peptydów i białek.

Dr hab. Aneta Szymańska, prof. UG

AS

 • Badania procesów dimeryzacji, oligomeryzacji i fibrylizację peptydów i białek amyloidogennych (np. ludzkiej cystatyny C, hCC; amyloidogennego białka osoczowego A, SAA, peptydu beta-amyloidowego, Abeta)
 • Badania czynników wpływajacych na stabilnosć konformacyjną cystayny C
 • Wpływ czynników środowiskowych na proces oligomeryzacji cystatyny C
 • Wpływ jonów metali na właściwosci amyloidogenne białek

Dr hab. Magdalena Wysocka, prof. UG

MW

 • Selekcja metodami chemii kombinatorycznej peptydowych fluorescencyjnych substratów enzymów proteolitycznych.
 • Projektowanie i synteza chemiczna znakowanych fluorescencyjnie niskocząsteczkowych inhibitorów proteinaz i ich wykorzystanie jako sond aktywności enzymatycznej.

Dr Ewa Wieczerzak

EW

 • Otrzymywanie białek na drodze metody chemicznej ligacji;
 • Projektowanie, synteza i badania biologiczne peptydów i peptydomimetyków o potencjalnym działaniu terapeutycznym (inhibitory proteaz cysteinowych, inhibitory/aktywatory proteasomu)
 • Poszukiwanie struktur wiodących umożliwiających projektowanie związków o potencjalnym działaniu terapeutycznym (np. modulatory proteasomu) wśród substancji pochodzenia naturalnego

Dr Marta Spodzieja

MS

 • Projektowanie i synteza inhibitorów tworzenia kompleksów białkowych BTLA-HVEM, CD160-HVEM, PD1-PDL1 o potencjalnym zastosowaniu w immunoterapii nowotworów.
 • Poszukiwanie inhibitorów agregacji białek amyloidogennych takich jak: surowicze białko amyloidu A oraz peptyd beta-amyloidowy

Dr Maria Dzierżyńska

MD

 • Projektowanie, synteza i badania biologiczne związków antybakteryjnych oraz antywirusowych wraz z badaniem mechanizmu ich działania;
 • Peptydy stymulujące regenerację- synteza i badania stymulacji wzrostu fibroblastów.

Dr Marta Orlikowska

MO

 • Badania strukturalne receptorów sygnałowych HVEM/CD160 jako potencjalnych celów immunoterapii;
 • Badania procesu degradacji agregatów białkowych poprzez wyznaczenie struktury przestrzennej białka szoku cieplnego Hsp104.
 • Wyznaczanie struktur przestrzennych białek i ich kompleksów metodą rentgenografii strukturalnej;

Dr Julia Witkowska

JW

 • Badania strukturalne peptydów i białek.
 • Poszukiwanie stymulatorów oraz inhibitorów aktywności proteasomu.
 • Badanie oddziaływań proteasomu z modulatorami jego aktywności za pomocą rentgenografii strukturalnej.
 • Badania kinetyki enzymatycznej oraz aktywności biologicznie czynnych peptydów.
   
   

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aneta Szymańska
Treść wprowadzona przez: Aneta Szymańska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 24 lutego 2020 roku, 11:41