fbpx 2011-2013 | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

2011-2013

Publikacje z lat 2011-2013

Publikacje z roku 2013:

1.     Agnieszka Lewandowska, Katarzyna Guzow, Dominik Wróblewski, Cezary Czaplewski, Wiesław Wiczk.
Acid-base properties of 3-[2-(pyridyl)benzoxazol-5-yl]alanine derivatives in the ground and excited state : experimental and theoretical studies
Journal of Photochemistry and Photobiology. A, Chemistry. - 2013, Vol. 258, s. 10-16
ISSN: 1010-6030

2.     Marta Błaszak, Elżbieta Jankowska, Teresa Kowalik-Jankowska.
Acid-base properties of the (1-4,18-36) fragments of neuropeptide K and their mono- and polynuclear copper(II) complexes products of metal-catalyzed oxidation
Inorganic Chemistry. - 2013, Vol. 52, iss. 1, s. 130-143
ISSN: 0020-1669

3.     Krzysztof Brzozowski, Emilia Sikorska, Hanna Miecznikowska, Katarzyna Konecko, Rafał Ślusarz, Jolanta Kumirska, Witold Mozga, Jacek Olczak, Janusz Zabrocki, Sylwia Rodziewicz-Motowidło, Zbigniew Kaczyński.
Conformational studies of [11Ψ12(CN4)]ScyII and [15Ψ16(CN4)]ScyII - two scyliorhinin II analogues by means of 2D NMR spectroscopy and theoretical methods
Journal of Biomolecular Research & Therapeutics, 2013, Vol. 2, iss. 1, art. no. 109, s. 1-6
ISSN: 2167-7956

 

4.     Elżbieta Jankowska, Marta Błaszak, Teresa Kowalik-Jankowska.
Copper(II) complexes of neurokinin A with point mutation (S5A) and products of copper-catalyzed oxidation; role of serine residue in peptides containing neurokinin A sequence
Journal of Inorganic Biochemistry. - 2013, Vol. 121, s. 1-9
ISSN: 0162-0134

 

5.     Fredrik Strälberg, Petra Henning, Inger Gjertsson, Bert Kindlund, Pedro P.C. Souza, Emma Persson, Magnus Abrahamson, Franciszek Kasprzykowski, Anders Grubb, Ulf H. Lerner.
Cysteine proteinase inhibitors regulate human and mouse osteoclastogenesis by interfering with RANK signaling
The FASEB Journal. - 2013, Vol. 27, no. 7, s. 2687-2701
ISSN: 0892-6638

 

6.     Natalia Lipińska, Szymon Ziętkiewicz, Alicja Sobczak, Agnieszka Jurczyk, Wojciech Potocki, Ewa Morawiec, Aleksandra Wawrzycka, Krzysztof Gumowski, Magdalena Ślusarz, Sylwia Rodziewicz-Motowidło, Elżbieta Chruściel, Krzysztof Liberek.
Disruption of ionic interactions between the nucleotide binding domain 1 (NBD1) and middle (M) domain in Hsp100 disaggregase unleashes toxic hyperactivity and partial independence from Hsp70
Journal of Biological Chemistry. - 2013, Vol. 288, no. 4, s. 2857-2869
ISSN: 0021-9258

 

7.     Gabriela Paraschiv, Cécile Vincke, Paulina Czaplewska, Marilena Manea, Serge Muyldermans, Michael Przybylski.
Epitope structure and binding affinity of single chain llama anti-β-amyloid antibodies revealed by proteolytic excision affinity-mass spectrometry
Journal of Molecular Recognition. - 2013, Vol. 26, iss. 1, s. 1-9
ISSN: 0952-3499

 

8.     Lidia Chomicz, Magdalena Zdrowowicz, Franciszek Kasprzykowski, Janusz Rak, Angela Buonaugurio, Yi Wang, Kit H. Bowen.
How to find out whether a 5-substituted uracil could be a potential DNA radiosensitizer
The Journal of Physical Chemistry Letters, 2013, Vol. 4, iss. 17, s. 2853-2857
ISSN: 1948-7185

 

9.     Marta Spodzieja, Monika Rafalik, Aneta Szymańska, Aleksandra S. Kołodziejczyk, Paulina Czaplewska.
Interaction of serum amyloid A with human cystatin C-assessment of amino acid residues crucial for hCC-SAA formation (part II)
Journal of Molecular Recognition. - 2013, Vol. 26, iss. 9, s. 415-425
ISSN: 0952-3499

 

10.  Katarzyna Guzow, Marlena Czerwińska, Agnieszka Ceszlak, Marta Kozarzewska, Mariusz Szabelski, Cezary Czaplewski, Anna Łukaszewicz, Aleksander A. Kubicki, Wiesław Wiczk.
Photophysical properties of 3-[2-(N-phenylcarbazolyl)benzoxazol-5-yl]alanine derivatives - experimental and theoretical studies.
Photochemical & Photobiological Sciences. - 2013, Vol. 12, s. 284-297.
ISSN: 1474-905X

 

11.  Marta Orlikowska, Aneta Szymańska, Dominika Borek, Zbyszek Otwinowski, Piotr Skowron, Elżbieta Jankowska.
Structural characterization of V57D and V57P mutants of human cystatin C, an amyloidogenic protein
Acta Crystallographica. Section D, Biological Crystallography, 2013, Vol. 69, pt. 4, s. 577-586
ISSN: 0907-4449

 

12.  Elżbieta Jankowska, Julia Stój, Przemysław Karpowicz, Paweł A. Osmulski, Maria Gaczynska.
The proteasome in health and disease
Current Pharmaceutical Design. - 2013, Vol. 19, iss. 6, s. 1010-1028
ISSN: 1381-6128

 

13.  Marcin Drąg, Ewa Wieczerzak, Małgorzata Pawełczak, Łukasz Berlicki, Zbigniew Grzonka, Paweł Kafarski.
Toward very potent, non-covalent organophosphonate inhibitors of cathepsin C and related enzymes by 2-amino-1-hydroxy-alkanephosphonates dipeptides
Biochimie. - 2013, Vol. 95, no. 8, s. 1640-1649
ISSN: 0300-9084

 

14.  Anna Synak, P. Pikul, Piotr Bojarski, J. Nowakowska, Wiesław Wiczk, Anna Łukaszewicz, Aleksander A. Kubicki.
Transition moment directions and selected spectroscopic properties of Ivabradine
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy. - 2013, Vol. 101, s. 162-166
ISSN: 1386-1425

 

Publikacje  w recenzowanych materiałach konferencyjnych

1.     Lidia Chomicz, Magdalena Zdrowowicz, Franciszek Kasprzykowski, Janusz Rak, Angela Buonaugurio, Yi Wang, Kit H. Bowen.
5-substituted uracils as potential radiosensitizers
Central European School on Physical Organic Chemistry From molecule to material chemistry for the future
Przesieka, Poland, 27-31 May 2013
Faculty of Chemistry, University of Wroclaw ; Section of Physical Organic Chemistry of the PolISH Chemical Society

 

2.     Julia Stój, Przemysław Karpowicz, Maria Gaczyńska, Paweł Osmulski, Elżbieta Jankowska, Franciszek Kasprzykowski.
Allosteric inhibition of the proteasome core by Tat protein-derived peptides
21st International Student Scientific Conference for Students and Young Doctors
Gdańsk, Poland, 23-25 May 2013
Studenckie Towarzystwo Naukowe Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (STN GUMed) ; Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

 

Publikacje z roku 2012:

1.    Katarzyna Guzow, Daria Jażdżewska, Wiesław Wiczk.
3-[2-(Boronophenyl)benzoxazol-5-yl]alanine derivatives as fluorescent monosaccharide sensors.

Tetrahedron. - 2012, Vol. 68, no. 45, s. 9240-9248.
ISSN: 0040-4020

 

2.    Anders Grubb, Aftab Jasir, Claes Schalen, Franciszek Kasprzykowski, Regina Kasprzykowska.
Patent ; United States, nr 7691805.
Antimicrobial compounds.
Nazwa właściciela: Neobiotics AB, Lund (SE).

Appl. no. 11/271109, November 10, 2005.
April 6, 2010.

3.     Elżbieta Jankowska, Marta Pietruszka, Teresa Kowalik-Jankowska.
Coordination of copper(II) ions by the fragments of neuropeptide gamma containing D1, H9, H12 residues and products of copper-catalyzed oxidation.
Dalton Transactions. - 2012, Vol. 41, iss. 6, s. 1683-1694.
ISSN: 1477-9226

Bibliogr. 80 poz.

4.     Joanna Stróżecka, Elżbieta Chruściel, Emilia Górna, Aneta Szymańska, Szymon Ziętkiewicz, Krzysztof Liberek.
Importance of N- and C-terminal regions of IbpA, Escherichia coli small heat shock protein, for chaperone function and oligomerization.
Journal of Biological Chemistry. - 2012, Vol. 287, no. 4, s. 2843-2853.
ISSN: 0021-9258

 

5.     Aneta Szymańska, Elżbieta Jankowska, Marta Orlikowska, Izabela Behrendt, Paulina Czaplewska, Sylwia Rodziewicz-Motowidło.
Influence of point mutations on the stability, dimerization, and oligomerization of human cystatin C and its L68Q variant
Frontiers in Molecular Neuroscience, [dokument elektroniczny]. - 2012, Vol. 5, art. no. 82
ISSN: 1662-5099

 

6.     Marta Spodzieja, Aneta Szymańska, Aleksandra Kołodziejczyk, Martyna Prądzińska, Martyna Maszota, Piotr Stefanowicz, Zbigniew Szewczuk, Anders Grubb, Paulina Czaplewska.
Interaction of serum amyloid A with human cystatin C-identification of binding sites
Journal of Molecular Recognition. - 2012, Vol. 25, iss. 10, s. 513-524
ISSN: 0952-3499

 

7.     Irena Bylińska, Katarzyna Guzow.
Metody syntezy pochodnych organicznych zawierających wiązanie potrójne węgiel-węgiel.
Wiadomości Chemiczne. - 2012, 66, nr 9/10, s. 935-961.
ISSN: 0043-5104

 

8.     Anders Grubb, Aftab Jasir, Claes Schalen, Franciszek Kasprzykowski, Regina Kasprzykowska.
Patent ; United States, nr 8097582.
Peptide derivatives useful as antimicrobial agents and for treating wounds.

Nazwa właściciela: Neobiotics AB, Lund (SE).
Appl. no. 12/300033, May 4, 2007, PCT pub. no. WO2007/129952.
January 17, 2012.

9.     Sylwia Rodziewicz-Motowidło, Emilia Sikorska, Joanna Rosecka.
Peptydy kosmetyczne - molekularny chirurg plastyczny.
Laboratorium : przegląd ogólnopolski. - 2012, nr 3/4, s. 36-39.
ISSN: 1643-7381

10.  Elżbieta Jankowska, Piotr Stefanowicz, Marta Sosnowska, Przemysław Karpowicz, Karolina Radziszewska, Zbigniew Szewczuk, Aneta Szymańska.
Pressure as a denaturing agent in studies of single-point mutants of an amyloidogenic protein human cystatin C.
Proteins : Structure, Function and Bioformatics. - 2012, Vol. 80, iss. 10, s. 2417-2425.
ISSN: 0887-3585
 

Publikacje  w recenzowanych materiałach konferencyjnych

1.     Emilia A. Lubecka, Emilia Sikorska, Franciszek Kasprzykowski, Dariusz Sobolewski, Jerzy Ciarkowski.
Vasopressin and vasotocin - NMR studies in a membrane-mimicking environment.
W: Peptides 2012 : proceedings of the Thirty-Second European Peptide Symposium, September 2-7, 2012, Athens, Greece / ed. by George Kokotos, Violetta Constantinou-Kokotou, John Matsoukas.
Athens : European Peptide Society, 2012.
S. 564-565.
ISBN: 978-960-466-121-3

 

2.     Martyna Maszota, Paulina Czaplewska, Natalia Karska, Marta Spodzieja, Jerzy Ciarkowski, Sylwia Rodziewicz-Motowidło.
Consequence of Pro Ala point mutations for peptide structure and flexibility based on the SAA protein (86-104) fragment mutants.
W: Peptides 2012 : proceedings of the Thirty-Second European Peptide Symposium, September 2-7, 2012, Athens, Greece / ed. by George Kokotos, Violetta Constantinou-Kokotou, John Matsoukas.
Athens : European Peptide Society, 2012.
S. 528-529.
ISBN: 978-960-466-121-3

 

3.     Anna Łęgowska, Magdalena Wysocka, Adam Lesner, Magdalena Filipowicz, Adam Sieradzan, Michał Pikuła, Piotr Trzonkowski, Katarzyna Guzow, Krzysztof Rolka.
Fluorescent analogues of SFTI-1 - synthesis and application.
W: Peptides 2012 : proceedings of the Thirty-Second European Peptide Symposium, September 2-7, 2012, Athens, Greece / ed. by George Kokotos, Violetta Constantinou-Kokotou, John Matsoukas.
Athens : European Peptide Society, 2012.
S. 362-363.
ISBN: 978-960-466-121-3

 

Publikacje z roku 2011:

1.     Marta Pietruszka, Elżbieta Jankowska, Teresa Kowalik-Jankowska, Zbigniew Szewczuk, Maria Smużyńska.
Complexation abilities of neuropeptide gamma toward copper(II) ions and products of metal-catalyzed oxidation.
Inorganic Chemistry. - 2011, Vol. 50, iss. 16, s. 7489-7499.
ISSN: 0020-1669

 

2.     Marta Orlikowska, Elżbieta Jankowska, Dominika Borek, Zbyszek Otwinowski, Piotr Skowron, Aneta Szymańska.
Crystallization and preliminary X-ray diffraction analysis of Val57 mutants of the amyloidogenic protein human cystatin C.
Acta Crystallographica Section F : Structural Biology and Crystallization Communications, 2011, Vol. 67, pt. 12, s. 1608-1611.
ISSN: 1744-3091

 

3.     Marta Orlikowska, Elżbieta Jankowska, Robert Kołodziejczyk, Mariusz Jaskólski, Aneta Szymańska.
Hinge-loop mutation can be used to control 3D domain swapping and amyloidogenesis of human cystatin C.
Journal of Structural Biology. - 2011, Vol. 173, iss. 2, s. 406-413.
ISSN: 1047-8477

 

4.     Clement Naudin, Alix Joulin-Giet, Gerard Couetdic, Patrick Plesiat, Aneta Szymańska, Emilia Górna, Francis Gauthier, Franciszek Kasprzykowski, Fabien Lecaille, Gilles Lalmanach.
Human cysteine cathepsins are not reliable markers of infection by pseudomonas aeruginosa in cystic fibrosis.
PLoS One, 2011, Vol. 6, iss. 9, e25577.

ISSN: 1932-6203
 

5.     Anna Śladewska, Aneta Szymańska, Marlena Kordalska, Agnieszka Lewandowska, Aleksandra S. Kołodziejczyk, Gabriela Paraschiv, Michael Przybylski, Paulina Czaplewska.
Identification of the epitope for anti-cystatin C antibody
Journal of Molecular Recognition. - 2011, Vol. 24, iss. 4, s. 687-699
ISSN: 0952-3499

 

6.     Justyna Mrozek, Katarzyna Guzow, Emilia Sikorska, Wiesław Wiczk.
Influence of amino acid sequence on the interaction of short peptides containing 3-[2-(9-anthryl)benzoxazol-5-yl]-alanine with β-cyclodextrin
Central European Journal of Chemistry. - 2011, Vol. 9, no. 6, s. 1046-1055
ISSN: 1895-1066

 

7.     Katarzyna Guzow, Agnieszka Ceszlak, Marta Kozarzewska, Wiesław Wiczk.
Influence of substituents on the nitrogen atom of 3-[2-(4-aminophenyl)benzoxazol-5-yl]alanine derivatives on their photophysical properties - solvatochromic studies
Photochemical & Photobiological Sciences. - 2011, Vol. 10, iss. 10, s. 1610-1621
ISSN: 1474-905X

 

8.     Dorothea Rat, Ulrich Schmitt, Frank Tippmann, Ilse Dewachter, Clara Theunis, Ewa Wieczerzak, Rolf Postina, Fred van Leuven, Falk Fahrenholz, Elżbieta Kojro.
Neuropeptide pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide (PACAP) slows down Alzheimer's disease-like pathology in amyloid precursor protein-transgenic mice.

The FASEB Journal. - 2011, Vol. 25, no. 9, s. 3208-3218.
ISSN: 0892-6638

 

9.     Elżbieta Kamysz, Beata Mickiewicz, Wojciech Kamysz, Sylwia Bielińska, Sylwia Rodziewicz-Motowidło, Jerzy Ciarkowski.
Synthesis, biological activity and solution structure of new analogues of the antimicrobial Gramicidin S
Journal of Peptide Science. - 2011, Vol. 17, iss. 3, s. 211-217
ISSN: 1075-2617

 

10.  David Palesch, Marcin Sieńczyk, Józef Oleksyszyn, Michael Reich, Ewa Wieczerzak, Bernhard O. Boehm, Timo Burster.
Was the serine protease cathepsin G discovered by S. G. Hedin in 1903 in bovine spleen?

Acta Biochimica Polonica. - 2011, Vol. 58, no. 1, s. 39-44.
ISSN: 0001-527X

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aneta Szymańska
Treść wprowadzona przez: Aneta Szymańska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 4 stycznia 2016 roku, 12:02