fbpx Współpraca | Wydział Chemii

Współpraca | Wydział Chemii

Współpraca

Ośrodki zagraniczne:
 • Lund University, Department of Clinical Chemistry, Sweden (prof. A. Grubb)
 • University of Konstanz, Germany (dr Andreas Marqard)
 • Umea University, Sweden (prof. U. Lerner)
 • Center of Fluorescence Spectroscopy, University of Maryland at Baltimore, USA (prof. J. R. Lakowicz)
 • Slovenian NMR Centre, National Institute of Chemistry, Ljubljana, Slovenia (dr I. Zhukov)
 • University of Massachusetts, Department of Biochemistry and Molecular Biology, Amherst, USA (prof. L. M. Gierasch)
 • University of Texas, San Antonio, USA (prof. M. Gaczynska)
Ośrodki krajowe:
 • Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii (prof. dr hab. H. Kozłowski, dr hab. T. Kowalik-Jankowska)
 • Centrum Badań Biokrystalograficznych Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, oraz Wydział Chemii, Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań (prof. dr hab. M. Jaskólski)
 • Centrum Ultraszybkiej Spektroskopii Laserowej, Instytut Fizyki, Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań (prof. dr hab. A. Maciejewski, dr J. Karolczak)
 • Instytut Biochemii I Biofizyki PAN, Warszawa (prof. A. Bierzyński, dr J. Wójcik)
 • Politechnika Gdańska, Zakład Chemii Leków (dr M. Bagiński)
 • Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii, Katedra Biologii Molekularnej i Komórkowej (prof. K. Liberek)
 • Akademia Medyczna w Gdańsku, Wydział Farmacji, Wydział i Zakład Biofarmacji i Farmakodynamiki (prof. R. Kaliszan, dr T. Bączek)
 • Akademia Medyczna w Gdańsku, Zakład Biologii Komórki (dr hab. M. Obuchowski)
 • Wydział Fizyki, Zakład Fizyki Makromolekularnej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza (dr hab. Maciej Kozak)

 

 

ZałącznikWielkość
Package icon Figures280.16 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aneta Szymańska
Treść wprowadzona przez: Aneta Szymańska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 23 listopada 2018 roku, 15:57