fbpx Tematyka badawcza | Wydział Chemii

Tematyka badawcza | Wydział Chemii

Tematyka badawcza

Dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, prof. UG

Sylwia Rodziewicz-Motowidło

Ludzka Cystatyna C - badania konformacyjne z wykorzystaniem techniki NMR i dynamiki molekularnej

Badanie oddziaływań ludzkiej cystyny C z przeciwciałami, jako potencjalnymi inhibitorami amyloidozy

Antybiotyki peptydowe i peptydomimetyki – projektowanie, synteza, badania konformacyjne

Peptydy o właściwościach proregeneracyjnych i neuroprotekcyjnych – projektowanie, synteza i badania fizykochemiczne

Projektowanie, synteza i badanie peptydów o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych

Peptydy i peptydomimetyki w chorobach wirusowych

Prof. dr hab. Franciszek Kasprzykowski

Franciszek Kasprzykowski

Projektowanie, synteza i badania biologiczne związków antybakteryjnych, antywirusowych i przeciwgrzybiczych.

Projektowanie, synteza i badania biologiczne inhibitorów procesu osteoporozy.

Projektowanie, synteza i badania aktywności inhibitorów proteaz cysteinowych.

Synteza i badania peptydów o właściwościach proproliferacyjnych

Dr hab. Aleksandra S. Kołodziejczyk, prof. UG

Aleksandra Kołodziejczyk

Badanie oddziaływania ludzkiej cystatyny C (hCC) z białkami amyloidogennymi – osoczowym białkiem amyloidu A (SAA), amyloidem β;

Badanie oddziaływania ludzkiej cystatyny C z przeciwciałami anty-hCC i ich charakterystyka.

Dr hab. Elżbieta Jankowska, prof. UG

Elżbieta Jankowska

Poszukiwanie efektywnych modulatorów (stymulatorów/inhibitorów) aktywności wielopodjednostkowego kompleksu enzymatycznego – proteasomu

Badanie mechanizmów agregacji białek.

Badania strukturalne peptydów i białek.

Dr hab. Aneta Szymańska, prof. UG

Aneta Szymańska

Badania procesów dimeryzacji, oligomeryzacji i fibrylizację peptydów i białek amyloidogennych (np. ludzkiej cystatyny C, hCC; amyloidogennego białka osoczowego A, SAA, peptydu beta-amyloidowego, Abeta)

Badania czynników wpływajacych na stabilnosć konformacyjną cystayny C

Wpływ czynników środowiskowych na proces oligomeryzacji cystatyny C

Wpływ jonów metali na właściwosci amyloidogenne białek

Dr hab. Magdalena Wysocka

Magdalena Wysocka

Selekcja metodami chemii kombinatorycznej peptydowych fluorescencyjnych substratów enzymów proteolitycznych.

Projektowanie i synteza chemiczna znakowanych fluorescencyjnie niskocząsteczkowych inhibitorów proteinaz i ich wykorzystanie jako sond aktywności enzymatycznej.

Dr. Patrick Groves

Patrick Groves

I am interested in searching for new antibiotic properties and applications of NMR spectroscopy.

Dr Ewa Wieczerzak

Ewa Wieczerzak

Otrzymywanie białek na drodze metody chemicznej ligacji;

Projektowanie, synteza i badania biologiczne peptydów i peptydomimetyków o potencjalnym działaniu terapeutycznym (inhibitory proteaz cysteinowych, inhibitory/aktywatory proteasomu)

Poszukiwanie struktur wiodących umożliwiających projektowanie związków o potencjalnym działaniu terapeutycznym (np. modulatory proteasomu) wśród substancji pochodzenia naturalnego

Dr Marta Spodzieja

Marta Spodzieja

Projektowanie i synteza inhibitorów tworzenia kompleksów białkowych BTLA-HVEM, CD160-HVEM, PD1-PDL1 o potencjalnym zastosowaniu w immunoterapii nowotworów.

Poszukiwanie inhibitorów agregacji białek amyloidogennych takich jak: surowicze białko amyloidu A oraz peptyd B-amyloidowy

Dr Maria Dzierżyńska

Maria Smużyńska

Projektowanie, synteza i badania biologiczne związków antybakteryjnych oraz antywirusowych wraz z badaniem mechanizmu ich działania;

Peptydy stymulujące regenerację- synteza i badania stymulacji wzrostu fibroblastów.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aneta Szymańska
Treść wprowadzona przez: Aneta Szymańska
Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 8 października 2017 roku, 20:35