Aparatura | Wydział Chemii

Aparatura

Spektrometr masowy LCMS-ESI-IT-TOF firmy Shimadzu Spektrometr masowy LCMS-ESI-IT-TOF firmy Shimadzu

Chromatograf cieczowy UPLC z detektorem ELSD-LT firmy Shimadzu

Chromatograf cieczowy UPLC z detektorem ELSD-LT firmy Shimadzu

Chromatograf HPLC z detektorem PDA i ELSD-LT firmy Shimadzu

Chromatograf HPLC z detektorem PDA i ELSD-LT firmy Shimadzu

Chromatograf cieczowy HPLC z detektorem PDA NEXERA X2 firmy Shimadzu

Chromatograf cieczowy HPLC z detektorem PDA NEXERA X2 firmy Shimadzu

Preparatywny chromatograf cieczowy UFLC z detektorem UV firmy Shimadzu

Preparatywny chromatograf cieczowy UFLC z detektorem UV firmy Shimadzu

System chromatograficzny AKTAprime Plus firmy GE Healthcare

System chromatograficzny AKTAprime Plus firmy GE Healthcare

Mikrofalowy syntezator peptydowy Liberty Blue firmy CEM

Mikrofalowy syntezator peptydowy Liberty Blue firmy CEM

Syntezator peptydowy Activo-P11 firmy Activtec

Syntezator peptydowy Activo-P11 firmy Activtec

Liofilizator BETA 2-8 LD Plus firmy Christ

Liofilizator BETA 2-8 LD Plus firmy Christ

Skaner do żeli firmy Biorad i czytnik mikropłytek firmy Tecan

Skaner do żeli firmy Biorad i czytnik mikropłytek firmy Tecan

System dokumentacji i analizy żeli Fusion FX Skaner do żeli firmy Biorad i czytnik mikropłytek firmy Vilber Lourmat

System dokumentacji i analizy żeli Fusion FX Skaner do żeli firmy Biorad i czytnik mikropłytek firmy Vilber Lourmat

Wirówka (MPW), termowytrząsarka (Biosan) i termocykler T100 (BioRad)

Wirówka (MPW), termowytrząsarka (Biosan) i termocykler T100 (BioRad)

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aneta Szymańska
Treść wprowadzona przez: Aneta Szymańska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 7 października 2016 roku, 22:06