fbpx Wykłady popularnonaukowe | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Wykłady popularnonaukowe

Wykłady popularnonaukowe

Szanowni Państwo,

Bardzo cieszy nas, że organizowane przez nas wykłady popularnonaukowe cieszą się dużym zainteresowaniem. W nadchodzącym semestrze letnim przygotowaliśmy propozycję siedmiu wykładów, które jak mamy nadzieję znajdą również zainteresowanie wśród Państwa. Dokładny program wraz z krótkim opisem znajduje się w załączonym pliku i wkrótce zostanie zamieszczony na naszej stronie internetowej.

Wykłady, wraz z odbywającymi się w tym samym dniu warsztatami (koordynowane przez dra hab. Henryka Myszkę – henryk.myszka@ug.edu.pl), stanowią naszą propozycję dla młodzieży szkolnej zainteresowanej nauką i chcącej poszerzyć swoje wiadomości. Prowadzone są przez nauczycieli akademickich z dużym doświadczeniem dydaktycznym.

Podobnie jak poprzednio będziemy prowadzili zapisy chętnych do wzięcia udziału w wykładach. Informację zawierającą nazwę szkoły, nazwisko nauczyciela i liczbę uczniów w grupie prosimy przesyłać pocztą zwrotną na adres: promocja.chemia.@ug.edu.pl

Zapisy prowadzić będziemy do siedmiu dni przed datą wykładu lub do wyczerpania miejsc. W związku z tym zachęcam Państwa do jak najszybszego zgłaszania chęci udziału w wykładach.

Wszelkie dodatkowe informacje możecie Państwo uzyskać pisząc na adres zwrotny.

Janusz Madaj

 

WYKŁADY POPULARNONAUKOWE
NA WYDZIALE CHEMII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Godz. 11.30-12.30 Sala D101

 

Lp.

Wykładowca

Opis wykładu

Data wygłoszenia

1

"Zła" chemia w sporcie

dr Małgorzata Czerwicka-Pach

W ramach wykładu omówione zostaną najczęściej stosowane metody dopingu oraz podstawowe grupy związków dopingujących wraz z konsekwencjami ich stosowania. Przedstawione również będą podstawy funkcjonowania Światowej Agencji Antydopingowej - WADA oraz zasady tworzenia list niedozwolonych środków dopingujących. Ostatnia część wykładu poświęcona będzie badaniom antydopingowym (procedury, metody analizy itp.) oraz możliwościom i działalności Polskiego Laboratorium Antydopingowego.

6 marca 2020

2

Wiązania chemiczne

dr hab. Henryk Myszka

Atomy tworząc wiązanie chemiczne dążą do uzyskania stabilnej konfiguracji elektronowej, podobnej do konfiguracji gazów szlachetnych. Rodzaj wiązania między atomami zależy od właściwości pierwiastków, które tworzą związek chemiczny. Można je scharakteryzować za pomocą elektroujemności, będącej umowną miarą dążności atomu do przyciągania elektronów. Na wykładzie zostanie omówionych kilka podstawowych wiązań chemicznych wraz z wiązaniem metalicznym i wodorowym.

27 marca 2020

3

Jad ślimaków morskich-lek czy trucizna?

dr Aleksandra Walewska

Drapieżne ślimaki morskie (Conus sp.) występują w ciepłych, tropikalnych morzach oraz oceanach i charakteryzują się dużą różnorodnością (około 700 gatunków). Jad ślimaków jest ich główną bronią, którą stosują w celu schwytania ofiary lub samoobrony. Jad każdego ślimaka jest unikalny i zawiera około 100 różnych związków biologicznie czynnych (peptydów), co w sumie daje około 70000 toksyn peptydowych. Do tej pory naukowcy zidentyfikowali i opisali tylko część z nich. Okazało się, że scharakteryzowane peptydy, zwane konotoksynami, mają potencjalne zastosowanie w lecznictwie, jako leki przeciwbólowe i przeciwepileptyczne. W prezentowanym wykładzie przybliżę środowisko w jakim żyją i polują na swoje ofiary te groźne ślimaki. Ponadto przestawię sposób pozyskiwania ich jadu oraz izolacji peptydów. W kolejnej części omówię sposób działania tych niezwykłych konopeptydów i ich zastosowanie w medycynie.

3 kwietnia 2020

4

Właściwości fizykochemiczne związków chromu i manganu – kolorowa chemia

dr hab. Dagmara Jacewicz, prof. UG

Na wykładzie uczniowie zapoznają się z właściwościami utleniająco-redukującymi oraz kwasowo-zasadowymi związków chromu i manganu. Zostaną również omówione stopnie utlenienia, jakie wykazują te pierwiastki w związkach chemicznych. Na przykładzie reakcji manganianu(VII) potasu z azotanem(III) sodu omówiony zostanie wpływ pH środowiska na przebieg reakcji utleniania-redukcji. Zwrócimy również uwagę na utleniające właściwości chromu(VI) jak również na równowagę, jaka zachodzi między jonami chromianowymi(VI) i dichromianowymi(VI). Prezentacja będzie ilustrowana licznymi przykładami, w tym zdjęciami oraz animacjami.

17 kwietnia 2020

5

Chemiczna różnorodność roślin

dr Barbara Dmochowska

Wykład stanowić będzie wprowadzenie w różnorodność chemiczną otaczającego nas świata roślin. Wiele z nich zawdzięcza swój kolor szerokiej gamie zawartych w nich barwników. Przyjemny zapach, a czasami odór, to też zasługa związków chemicznych. Człowiek nauczył się korzystać z dobrodziejstw jakie niesie pokarm roślinny będący bogatym źródłem choćby witamin. Okaże się też, że nie wszystko co jest pochodzenia naturalnego jest zdrowe. Czasami rośliny potrafią być szkodliwe dla naszego organizmu albo wręcz trujące. Wszystko to rośliny zawdzięczają różnorodnym związkom chemicznym.

24 kwietnia 2020

6

Naturalne i sztuczne substancje słodzące

dr hab. Andrzej Nowacki

Celem wykładu jest zaprezentowanie szerokiej gamy, różnorodnych pod względem budowy, substancji chemicznych o słodkim smaku. Znajdą się tu zarówno substancje nadające się do spożycia, szeroko wykorzystywanie w przemyśle spożywczym, ale również takie, które obok słodkiego smaku charakteryzują się znaczną toksycznością.

22 maja 2020

7

Zobaczyć niewidoczne

dr Krzysztof Brzozowski

Eksperyment w nauczaniu chemii odgrywa kluczową rolę. Zawsze jest to najciekawsza część zajęć, gdy obserwować można zmieniające się barwy roztworów, wytrącanie osadów czy sprawdzać palność substancji. Jest to wizualny dowód na to, czego uczymy się podczas lekcji. Bardzo często trudno sobie wyobrazić, że za obserwowane przemiany odpowiedzialne są cząsteczki, których tak naprawdę nie widzimy gołym okiem. Paradoksem jest, że aby „zobaczyć” pojedynczy układ molekularny należy użyć pokaźnych rozmiarów aparatury badawczej, takiej jak np.: spektrometr magnetycznego rezonansu jądrowego, masowy czy dyfraktometr wykorzystywany w krystalografii. Otrzymane wyniki w połączeniu z chemią teoretyczną, w której wykorzystywane są zaawansowane obliczenia kwantowo-mechaniczne lub dynamiki molekularnej pozwalają między innymi na: ustalanie struktur przestrzennych biomolekuł, przewidywanie mechanizmów reakcji chemicznych, opracowanie i wizualizację otrzymanych wyników czy prezentowanie cząsteczek i animacji przemian chemicznych i fizycznych w celach edukacyjnych i poznawczych.

29 maja 2020


 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 12 lutego 2020 roku, 23:49