Wykłady popularnonaukowe | Wydział Chemii

Wykłady popularnonaukowe

Szanowni Państwo,

Zorganizowany przez nas w styczniu tego roku cykl trzech wykładów popularnonaukowych cieszył się dużym zainteresowaniem. W związku z tym postanowiliśmy w miesiącach kwietniu i maju zorganizować kolejne dwa cykle, każdy po trzy wykłady.

Spotkania odbywać się będą w wybrane poniedziałki kwietnia i maja (szczegóły w załączonym pliku) w audytorium D101 w godzinach od 11.30 do 12.30. Bezpośrednio przed jak i po zakończeniu wykładu część osób (po 2 grupy 10-12 osobowe) będzie mogła wziąć udział w organizowanych, w laboratoriach C203 i C204 warsztatach. W związku z tym zachęcamy Państwa do zapisywania się na proponowane przez nas wykłady. Zapisy prowadzić będziemy do siedmiu dni przed datą wykładu lub do wyczerpania miejsc, dlatego też zachęcamy do jak najszybszego zgłaszania chęci uczestnictwa.

Zamiar uczestnictwa w wykładach (imię i nazwisko nauczyciela, szkoła, liczba osób) należy zgłaszać pod adres: promocja.chemia@ug.edu.pl

Ponieważ na początku roku akademickiego na warsztaty zgłosiła się duża liczba szkół i nie dla wszystkich udało się zorganizować warsztaty w semestrze zimowym, więc w tym semestrze zaproponujemy im udział w warsztatach w pierwszej kolejności. W sprawie warsztatów e-maile prosimy kierować na adres: henryk.myszka@ug.edu.pl

 

WYKŁADY POPULARNONAUKOWE NA WYDZIALE CHEMII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Godz. 11.30-12.30 Sala D101

Lp

Wykładowca

opis wykładu

data wygłoszenia

1

Chemia zapachu

dr Małgorzata Czerwicka

Świat wokół nas jest pełen zapachów a zmysł węchu pozwala ludziom odpowiednio na nie reagować. Zapachy pełnią w naszym życiu różne role takie jak np. ostrzeganie przed niebezpieczeństwem, wybór produktów na zakupach (żywność ale i ubrania czy samochody), zapewnienie relaksu czy możliwość wykonywania niektórych zawodów (kucharz, kiper).  W trakcie wykładu zostaną poruszone tematy związane z działaniem narządu węchu, krótkim rysem historycznym chemii zapachu oraz perfum, klasyfikacją i stereochemią substancji zapachowych. Słuchacze będą mieli okazję poznać przykłady pozytywnego i negatywnego wpływu zapachu na zdrowie i życie człowieka a także dowiedzieć się jaką rolę może on spełniać w wyrobach perfumeryjnych, chemii gospodarczej, żywności, aromaterapii
i aromamarketingu. Zapoznają się również z możliwości analizy (analiza sensoryczna, metody chromatograficzne i spektroskopowe, „sztuczny nos”) oraz przesyłania zapachu na odległość (papier perfumowany, internet)

1 kwietnia 2019

2

Pierwiastki chemiczne i ich reakcje

dr Henryk Myszka

Podczas wykładu zostaną przedstawione właściwości wybranych pierwiastków che­micznych należących do tzw. grup głównych. Wodór i woda. Metale alkaliczne i ziem alkalicznych. Charakterystyka wybranych borowców i węglowców. Połączenia azotu, fosforu, tlenu i siarki z innymi pierwiastkami. Właściwości fluorowców. Dlaczego pierwiastki danej grupy są do siebie tak podobne a jednocześnie tak różne? Wykład będzie ilustrowany licznymi filmami ukazującymi właściwości chemiczne, a i być może pokazami doświadczeń chemicznych w sali wykładowej.

8 kwietnia 2019

3

Chemiczna różnorodność roślin

dr Barbara Dmochowska

Wykład stanowić będzie wprowadzenie w różnorodność chemiczną otaczającego nas świata roślin. Wiele z nich zawdzięcza swój kolor szerokiej gamie zawartych w nich barwników. Przyjemny zapach, a czasami odór, to też zasługa związków chemicznych. Człowiek nauczył się korzystać z dobrodziejstw jakie niesie pokarm roślinny będący bogatym źródłem choćby witamin. Okaże się też, że nie wszystko co jest pochodzenia naturalnego jest zdrowe. Czasami rośliny potrafią być szkodliwe dla naszego organizmu albo wręcz trujące. Wszystko to rośliny zawdzięczają różnorodnym związkom chemicznym.

15 kwietnia 2019

 4

Historia człowieka od kamienia łupanego po tworzywa sztuczne

dr hab. Janusz Madaj, profesor nadzwyczajny

 

Od początku swojego istnienia człowiek sięgał po różnego rodzaju materiały, które miały mu ułatwić przetrwanie w jak najlepszych warunkach. Pierwsze materiały jak drewno, kości czy kamień czerpał bezpośrednio z otoczenia. Potem nauczył się wytapiać metale i ich stopy, od miedzi, przez brązy i mosiądze aż po żelazo i tytan. wymagało to opanowania procesów hutniczych jak i wzbogacania rud. Ostatnim etapem było sięgnięcie po technologie, które pozwoliły ludziom tworzyć własne tworzywa, nie istniejące w naturze i stąd ich nazwa tworzywa sztuczne.

13 maja 2019

 5

Słodki, słodszy, najsłodszy

dr Andrzej Nowacki

Celem wykładu jest zaprezentowanie szerokiej gamy, różnorodnych pod względem budowy, substancji chemicznych o słodkim smaku. Znajdą się tu zarówno substancje nadające się do spożycia, szeroko wykorzystywanie w przemyśle spożywczym, ale również takie, które obok słodkiego smaku charakteryzują się znaczną toksycznością.

20 maja 2019

 6

O koloidach praktycznie

dr hab. Beata Grobelna, profesor nadzwyczajny

 

Układy koloidalne stanowią układ dwóch niemieszających się ze sobą faz (rozproszona i rozpraszająca) gdzie gaza rozproszona jest rzędu 1-200 nm. Należą do nich: mleko (kropelki białka i tłuszczu w wodzie), masło (koloid wody w tłuszczu), roztwory białek, galarety, dymy uwalniane podczas spalania, mgły (zawiesina kropel wody lub lodu w powietrzu).  Znaczne zainteresowanie koloidami wynika głównie z praktycznego ich zastosowania w licznych wyrobach rynkowych. Najbardziej znanymi koloidami rynkowymi są kosmetyki takie jak kremy, balsamy czy też tusze do rzęs, majonez, kremy do ciast oraz galaretki. Podczas wykładu uczniowie dowiedzą się czym z punktu widzenia chemika są w/w produkty oraz jakie związki chemiczne wchodzą w skład tych produktów. Ważną część wykładu stanowić będą informacje dotyczące: właściwości optycznych, reologicznych, zjawiska elektrokinetycznego, rozpadania się układów koloidalnych czy też koloidów w przemyśle kosmetycznym.

27 maja 2019

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 24 kwietnia 2019 roku, 11:30