fbpx Rok akademicki 2016/2017 | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Rok akademicki 2016/2017

Zajęcia dla uczniów przeprowadzone w roku akademickim 2016/2017

24.05.2017

W środę, 24 maja, odbyły się warsztaty chemiczne, w których uczestniczyły dwie grupy uczniów z Zespołu Szkół Publicznych - Gimnazjum w Kokoszkowach koło Starogardu Gdańskiego. Gimnazjaliści byli po raz pierwszy w laboratorium chemicznym. Wykonywali doświadczenia pt. “Podstawy pracy laboratoryjnej”. Warsztaty prowadziła mgr Magdalena Pazda i mgr Oktawian Stachurski.

Foto 153 Foto 154 Foto 155

15.05.201723.05.2017

W poniedziałek, 15 maja oraz we wtorek, 23 maja,  gościliśmy uczniów z Gimnazjum nr 7 im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdańsku. Studenci I roku MSU, którzy w semestrze letnim w ramach przedmiotu: dydaktyka chemii – praktyka, odbywali zajęcia w tym gimnazjum, zorganizowali dla uczniów pierwszych klas spotkanie na Wydziale Chemii. Składało się ono z dwóch części: ćwiczeniowej i laboratoryjnej. W ramach tych zajęć gimnazjaliści powtórzyli swoją wiedzę i umiejętności zdobyte dotychczas na lekcjach chemii. Zajęcia zostały przygotowane pod kierunkiem dr Bożena Karawajczyk z Zakładu Dydaktyki i Popularyzacji Nauki.

Foto 147 Foto 148 Foto 149 Foto 150 Foto 151 Foto 152

10.05.2017

W środę, 10 maja, w warsztatach chemicznych uczestniczyły dwie grupy uczniów II klasy z Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Wejherowie (warto wspomnieć, że każdego roku kilku absolwentów tej szkoły rozpoczyna u nas studia). Obie grupy licealistów wykonywały doświadczenia chemiczne z tematu “Związki chromu i manganu”. Warsztaty prowadziła mgr Magdalena Pazda i dr Henryk Myszka. Uczniom, przy stole laboratoryjnym pomagali studenci z Naukowego Koła Chemików.

Foto 142 Foto 143 Foto 144 Foto 145 Foto 146

10.05.2017

W środę, 10 maja, w warsztatach chemicznych uczestniczyły dwie grupy uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie, szkoły, z której co roku kilkoro absolwentów wybiera kierunki studiów proponowane przez nasz Wydział Chemii. Obie grupy realizowały doświadczenia chemiczne z tematu “Związki chromu i manganu”.  Warsztaty prowadziła absolwenta tego liceum dr Natalia Ptaszyńska oraz mgr Magdalena Pazda.

Foto 156 Foto 157 Foto 158 Foto 159 Foto 160

26.04.2017

W ostatnią środę kwietnia (26.04) w warsztatach chemicznych uczestniczyły dwie grupy uczniów. Pierwszą stanowili uczniowie z Gimnazjum nr 12 w Gdyni a drugą licealiści z I Liceum Ogólnokształcącego im Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie. Obie grupy realizowały temat “Pierwiastki chemiczne i ich reakcje”. Zajęcia prowadzili mgr Anna Barabaś i mgr Kinga Westphal.

Foto 137 Foto 138 Foto 139 Foto 140 Foto 141

12.04.2017, 19.04.2017

W dwa kolejne środowe przedpołudnia (12 i 19 kwietnia) w warsztatach chemicznych uczestniczyły cztery grupy uczniów z dwóch maturalnych klas o profilu biologiczno-chemicznym, z II Liceum Ogólnokształcącego im. dr. Władysława Pniewskiego w Gdańsku-Wrzeszczu. Wszystkie grupy realizowały temat “Związki chromu i manganu”, a zajęcia prowadzili: dr Małgorzata Czaja, mgr Ewa Sulecka, mgr Edyta Czajkowska i mgr Oktawian Stachurski. Uczniom przy wykonywaniu doświadczeń pomagali studenci z Naukowego Koła Chemików.

Fotp 126 Foto 127 Foto 128 Foto 129 Foto 130 Foto 131 Foto 132 Foto 133 Foto 134 Foto 135 Foto 136

 

05.04.2017

W środę, 5 kwietnia, w warsztatach chemicznych uczestniczyły dwie grupy uczniów z XIX Liceum Ogólnokształcącego im. Mariana Mokwy w Gdańsku. Warto nadmienić, że każdego roku przychodzi do nas na studia spora grupa absolwentów tej szkoły. Obie grupy realizowały temat “Związki chromu i manganu”, a zajęcia prowadzili mgr Magdalena Pazda oraz mgr Ewa Sulecka i mgr Edyta Czajkowska. Uczniom przy wykonywaniu doświadczeń asystowali studenci z Naukowego Koła Chemików.

Foto 123 Foto 124 Foto 125

06.04.2017

W czwartek, 6 kwietnia, w warsztatach uczestniczyły dwie grupy uczniów z Gimnazjum nr 8 im Obrońców Poczty Polskiej. Tematem spotkania były podstawowe czynności laboratoryjne. Zajęcia prowadziły dr Bożena Karawajczyk z Zakładu Dydaktyki i Popularyzacji Nauki oraz dr Barbara Dmochowska z Katedry Chemii Organicznej.

Foto 120 Foto 121 Foto 122

29.03.2017

W środę, 29 marca, gościliśmy dwie grupy uczniów z Gimnazjum nr 4 im. bł. ks. kmdr ppor. Władysława Miegonia w Gdyni. Jedna grupa wykonywała doświadczenia chemiczne z tematu “Podstawy pracy laboratoryjnej”, a druga z tematu  “Pierwiastki chemiczne i ich reakcje”. Warsztaty prowadzili: mgr inż. Agnieszka Fiszka-Borzyszkowska i mgr Oktawian Stachurski. Uczniom, przy wykonywaniu eksperymentów chemicznych pomagali studenci z Naukowego Koła Chemików.

Foto 114 Foto 116 Foto 116 Foto 117 Foto 118 Foto 119

22.03.2017

W środę, 22 marca, gościliśmy dwie grupy młodzieży zainteresowane chemią. W warsztatach chemicznych uczestniczyli uczniowie z Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Malborku oraz z XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha w Gdańsku-Osowie. Obie grupy realizowały doświadczenia chemiczne z tematu “Pierwiastki chemiczne i ich reakcje”. Warsztaty prowadzili mgr inż. Agnieszka Fiszka-Borzyszkowska i mgr Małgorzata Mędyk wraz z mgr Łukaszem Grabarczykiem. Uczniom przy wykonywaniu doświadczeń chemicznych pomagali studenci z Naukowego Koła Chemików.

Foto 112 Foto 113

15.03.2017

W środę, 15 marca, w warsztatach zorganizowanych przez dr Małgorzatę Czaję uczestniczyły dwie grupy uczniów z V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Tematem spotkania były reakcje utlenienia i redukcji. Pierwszym zespołem uczniów opiekowała się dr Małgorzata Czaja, drugim zaś dr Dariusz Wyrzykowski. Licealistom, przy wykonywaniu doświadczeń, pomagali studenci I roku studiów magisterskich, uczestnicy Modułu Kształcenia Nauczycielskiego.

Foto 103 Foto 104 Foto 105 Foto 106 Foto 107 Foto 108 Foto 109 Foto 110 Foto 111

8.03.2017

W środę, 8 marca, w warsztatach chemicznych uczestniczyły dwie grupy uczniów z V Liceum Ogólnokształcącego im. J. Wejhera w Wejherowie. Obie grupy wykonywały doświadczenia chemiczne z tematu „Pierwiastki chemiczne i ich reakcje”. Warsztaty prowadzili: mgr Anna Barabaś i mgr inż. Agnieszka Fiszka-Borzyszkowska. Uczniom przy stole laboratoryjnym pomagali studenci z Naukowego Koła Chemików.

Foto 100 Foto 101 Foto 102

08.03.2017

W środę, 8 marca, w warsztatach zorganizowanych przez dr Małgorzatę Czaję uczestniczyły dwie grupy uczniów z V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Tematem spotkania było badanie właściwości związków nieorganicznych. Pierwszym zespołem uczniów opiekowała się dr Małgorzata Czaja, drugim zaś dr Dariusz Wyrzykowski. Licealistom, przy wykonywaniu doświadczeń, pomagali studenci I roku studiów magisterskich, uczestnicy Modułu Kształcenia Nauczycielskiego.

Foto 88 Foto 89 Foto 90 Foto 91 Foto 92 Foto 93 Foto 94 Foto 95 Foto 96 Foto 97 Foto 98 Foto 99

1.03.2017

W środę, 1 marca, zorganizowano warsztaty chemiczne dla dwóch grup uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Gdyni. Oba zespoły realizowały doświadczenia chemiczne na temat: “Pierwiastki chemiczne i ich reakcje”. Warsztaty prowadzili mgr Agnieszka Kozłowska i mgr Oktawian Stachurski. Uczniom swoją pomocą przy stole laboratoryjnym służyli studenci z Naukowego Koła Chemików.

Foto 85 Foto 86 Foto 87

12.01.2017

W czwartek, 12 stycznia, w warsztatach zorganizowanych przez dr Małgorzatę Czaję uczestniczyła grupa młodzieży z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bolszewie. Tematem spotkania były metody rozdziału mieszanin oraz otrzymywanie i badanie właściwości kwasów, zasad i soli. Uczniom pomagali studenci II roku studiów magisterskich, uczestnicy Modułu Kształcenia Nauczycielskiego.

Foto 79 Foto 80 Foto 81 Foto 82 Foto 83 Foto 84

11.01.2017

W środę, 11 stycznia, gościliśmy dwie grupy uczniów z klas I-III z II Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim. Jedna grupa młodzieży wykonywała doświadczenia chemiczne z tematu “Pierwiastki chemiczne i ich reakcje”, a druga, którą stanowili przyszli maturzyści, realizowała temat: “Związki chromu i manganu”. Warsztaty były prowadzone przez mgr Agnieszkę Fiszka-Borzyszkowską i mgra Oktawiana Stachurskiego.

Foto 77 Foto 78

20.12.2016

We wtorek, 20 grudnia, odbył się wykład popularno-naukowy, w którym uczestniczyli uczniowie z  II Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie i XXIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Na tym spotkaniu prof. dr hab. inż. Marek Kwiatkowski zapoznał licealistów z tematem dotyczącym wody (m.in. przedstawił wyjątkowe właściwości wody, możliwe do zaobserwowania w codziennym życiu, a wynikające z budowy jej cząsteczek i ich wzajemnych oddziaływań, omówił zagadnienie wód naturalnych).

Foto 76

15.12.2016

W drugich warsztatach odbywających się 15 grudnia 2016 roku i zorganizowanych przez dr Małgorzatę Czaję z Zakładu Dydaktyki i Popularyzacji Nauki, wzięła udział grupa młodzieży z XXIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Uczniowie wykonywali doświadczenia dotyczące chemii związków węgla. Opiekowali się nimi studenci II roku studiów magisterskich, uczestnicy Modułu Kształcenia Nauczycielskiego.

Foto 71 Foto 72 Foto 73 Foto 74 Foto 75 foto 75a

15.12.2016

W czwartek, 15 grudnia 2016 roku, odbyły dwa warsztaty dla uczniów. W pierwszym spotkaniu uczestniczyła młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Tematem zajęć był charakter kwasowy i zasadowy w układzie okresowym. Warsztaty zostały przeprowadzone przez studentów II roku studiów magisterskich, uczestników Modułu Kształcenia Nauczycielskiego pod kierunkiem dr Małgorzaty Czai z Zakładu Dydaktyki i Popularyzacji Nauki.

Foto 65 Foto 66 Foto 67 Foto 68 Fot 69 Foto 70

14.12.2016

W środę, 14 grudnia, gościliśmy dwie grupy młodzieży z I Akademickiego LO im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdyni. Jedna grupa realizowała temat “Pierwiastki chemiczne i ich reakcje” a druga “Związki chromu i manganu”. Warsztaty prowadzili mgr Agnieszka Kozłowska i mgr Marcin Czapla. Uczniom przy stole laboratoryjnym swoją pomocą służyli studenci z Naukowego Koła Chemików.

Foto 63 Foto 64

08.12.2016

W czwartek, 8 grudnia 2016 roku, w drugich warsztatach, zorganizowanych przez dr Małgorzatę Czaję z Zakładu Dydaktyki i Popularyzacji Nauki, wzięła udział kolejna grupa młodzieży z II Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie. Tematem spotkania było badanie właściwości chemicznych związków organicznych. Uczniowie pracowali we współpracy ze studentami II roku studiów magisterskich, uczestników Modułu Kształcenia Nauczycielskiego.

Foto 57 Foto 58 Foto 59 Foto 60 foto 61 Foto 62

08.12.2016

W czwartek, 8 grudnia 2016 roku, odbyły dwa warsztaty dla uczniów. W pierwszym spotkaniu uczestniczyła młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie. Tematem zajęć było badanie właściwości chemicznych różnych typów związków nieorganicznych. Warsztaty zostały przeprowadzone przez studentów II roku studiów magisterskich, uczestników Modułu Kształcenia Nauczycielskiego pod kierunkiem dr Małgorzaty Czai z Zakładu Dydaktyki i Popularyzacji Nauki.

Foto 51 Foto 52 Foto 53 Foto 54 Foto 55 Foto 56

7.12.2016

W środę, 7 grudnia, gościliśmy dwie grupy młodzieży z pierwszej i drugiej klasy I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sopocie. Oba zespoły uczniów realizowały temat: “Związki chromu i manganu”. Warsztaty były prowadzone przez mgr Agnieszkę Kozłowską i mgra Marcina Czaplę. Licealistom przy stole laboratoryjnym pomagała studentka z Naukowego Koła Chemików.

Foto 47 Foto 48 foto 49 Foto 50

01.12.2016

W czwartek, 1 grudnia 2016 roku, odbyły drugie w tym dniu zajęcia zorganizowane dla uczniów V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Tematem spotkania było badanie właściwości jednofunkcyjnych związków organicznych. Warsztaty zostały przeprowadzone przez studentów II roku studiów magisterskich, uczestników  Modułu Kształcenia Nauczycielskiego pod kierunkiem dr Małgorzaty Czai z Zakładu Dydaktyki i Popularyzacji Nauki.

Foto 41 Foto 42 Foto 43 Foto 44 Foto 45 Foto 46

01.12.2016

W czwartek, 1 grudnia 2016 roku, odbyły zajęcia laboratoryjne, w których wzięła udział młodzież z XXIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Tematem warsztatów były właściwości podstawowych typów zawiązków nieorganicznych. Zajęcia zostały przygotowane przez studentów Modułu Kształcenia Nauczycielskiego pod kierunkiem dr Małgorzaty Czai z Zakładu Dydaktyki i Popularyzacji Nauki.

Foto 35 Foto 36 Foto 37 Foto 38 Foto 39 Foto 40

30.11.2016

W ostatnią środę listopada (30.11.br.) gościliśmy dwie grupy uczniów: pierwszą stanowili licealiści z I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie, a drugą uczniowie z Middle International School of Gdańsk. Z uwagi na to, że wśród młodzieży byli gimnazjaliści m. in. z Norwegii i Francji, warsztaty były prowadzone w języku angielskim. Obie grupy uczniów realizowały temat “Pierwiastki chemiczne i ich reakcje”. Warsztaty prowadzili mgr Anna Barabaś i mgr Teresa Łepek. Przy stole laboratoryjnym uczniom służyli pomocą studenci z Naukowego Koła Chemików.

Foto 32 Foto 33 Foto 34

23.11.2016

W środę, 23 listopada, w warsztatach chemicznych uczestniczyły dwie grupy gimnazjalistów, jedna z Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Wejherowie, a druga z Gimnazjum Sportowego nr 24 w Gdańsku. Z pierwszą grupą młodzieży pracowała mgr Agnieszka Kozłowska, z drugą zaś mgr Agnieszka Fiszka-Borzyszkowska. Gimnazjaliści z obu szkół wykonywali doświadczenia z tematu “Pierwiastki chemiczne i ich reakcje”. W pracy laboratoryjnej swoją pomocą służyli im studenci z Naukowego Koła Chemików.

Foto 29 Foto 30 Foto 31

17.11.2016

W czwartek, 17 listopada 2016 roku, odbyły zajęcia laboratoryjne zorganizowane dla młodzieży z V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Tematem spotkania były  Jednofunkcyjne związki organiczne. Zajęcia zostały przygotowane przez studentów Modułu Kształcenia Nauczycielskiego pod kierunkiem dr Małgorzaty Czai z Zakładu Dydaktyki i Popularyzacji Nauki.

Foto 23 Foto 24 Foto 25 Foto 26 Foto 27 Foto 28

16.11.2016

W środę, 16 listopada 2016 roku, gościliśmy dwie grupy uczniów z I i II klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim. Jedna grupa realizowała temat “Podstawy pracy laboratoryjnej”, a druga “Pierwiastki chemiczne i ich reakcje”. Warsztaty prowadzili mgr Marcin Czapla i mgr Oktawian Stachurski.

Foto 19 Foto 20 Foto 21 Foto 22

09.11.2016

W środę, 9 listopada 2016 roku, w warsztatach chemicznych uczestniczyła grupa gimnazjalistów z Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Malborku, z którymi zajęcia prowadził mgr Marcin Czapla oraz grupa licealistów z XXIV LO im. Stefana Banacha w Gdańsku, z którymi warsztaty prowadził mgr Oktawian Stachurski. Obie grupy wykonywały doświadczenia z tematu “Pierwiastki chemiczne i ich reakcje”, a swoją pomocą służyli im studenci z Naukowego Koła Chemików.

Gimnazjum Liceum
Foto 17 Foto 18

03.11.2016

W czwartek, 3 listopada 2016 roku, odbyły się drugie w tym dniu zajęcia laboratoryjne zorganizowane dla młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku. Tematem spotkania były Reakcje charakterystyczne związków organicznych. Zajęcia zostały przygotowane przez studentów Modułu Kształcenia Nauczycielskiego pod kierunkiem dr Małgorzaty Czai z Zakładu Dydaktyki i Popularyzacji Nauki.

Foto 7 Foto 8 Foto 9 Foto 10 Foto 11 Foto 12

03.11.2016

W czwartek, 3 listopada 2016 roku, grupa uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku wzięła udział w pierwszych w tym dniu warsztatach pt. Właściwości podstawowych typów związków chemicznych. Zajęcia zostały zorganizowane przez studentów Modułu Kształcenia Nauczycielskiego pod kierunkiem dr Małgorzaty Czai z Zakładu Dydaktyki i Popularyzacji Nauki.

Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6

 

26.10.2016

W dniu 26 października  rozpoczęliśmy na naszym Wydziale kolejny rok warsztatów chemicznych. Tego dnia gościliśmy dwie grupy młodzieży. Pierwszą grupę stanowili uczniowie Gimnazjum nr 25 w Gdańsku, którą opiekowała się mgr Agnieszka Kozłowska. Druga grupa składała się z  uczniów  z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie. Dla nich zajęcia prowadziła mgr Anna Barabaś. Obie grupy uczniów wykonywały doświadczenia z tematu “Pierwiastki chemiczne i ich reakcje”, a wspomagali ich studenci z Naukowego Koła Chemików.

Gimnazjum Liceum
Foto 13 Foto 14 Foto 15 Foto 16

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 6 lipca 2017 roku, 9:45