fbpx Rok akademicki 2015/2016 | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Rok akademicki 2015/2016

Zajęcia dla uczniów przeprowadzone w roku akademickim 2015/2016

10.06.2016

W piątek, 10 czerwca, zorganizowano warsztaty dla uczniów szkół podstawowych. W spotkaniu wzięli udział nauczyciele i uczniowie reprezentujący placówki oświatowe z Gdańska (SP1, SP2; SP15; SP18; SP20; SP23; SP55; SP59; SP76), z Sopotu (SP9); z Gościszewa, Żukowa i Stegny. Zajęcia odbyły się w ramach Regionalnej Mini Konferencji Samorządów Uczniowskich współorganizowanej z Fundacją Inicjatyw Społecznych i Zawodowych PERSPEKTYWA finansowanej z grantu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Warsztaty prowadzili: dr hab. Beata Grobelna, dr Artur Giełdoń i dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń.

wch1 wch2 wch3

7.06.2016

We wtorek, 7 czerwca, odbyły się warsztaty chemiczne dla uczniów z dwóch różnych szkół: Szkoły Mistrzostwa Sportowego nr 3 w Gdańsku oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie. Warto nadmienić, że licealiści zainteresowani chemią, przybyli na Wydział Chemii z miasta położonego na “drugim końcu” Polski. Zajęcia z gimnazjalistami (uczniami z sekcji siatkówki) prowadziła mgr Kornelia Kowalska. Opiekunem drugiej grupy młodzieży był dr Henryk Myszka. Obie grupy uczniów wykonywały doświadczenia z tematu “Pierwiastki chemiczne i ich reakcje”. Swoją pomocą służyli im studenci z Naukowego Koła Chemików.

g1 l1

24.05.2016

We wtorek, 24 maja, w warsztatach chemicznych uczestniczyła grupa licealistów z XIV LO im. Mikołaja Kopernika w Gdyni.  Uczniowie realizowali temat „Związki chromu i manganu”. Zajęcia prowadziła mgr Agnieszka Fiszka-Borzyszkowska. Uczniom, przy wykonywaniu doświadczeń pomagali studenci z Naukowego Koła Chemików.

L1 l2 l3

17.05.2016

We wtorek, 17 maja, w warsztatach chemicznych uczestniczyli uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie. Warto nadmienić, że wśród studentów naszego Wydziału wielu wywodzi się z tego liceum. Młodzież realizowała temat „Związki chromu i manganu”. Przy wykonywaniu doświadczeń licealistom asystowali studenci z Naukowego Koła Chemików. Zajęcia prowadziły doktorantki, absolwentki tego liceum, mgr Agata Gitlin-Domagalska i mgr Natalia Ptaszyńska, które miały okazję do spotkania się ze swoją nauczycielką chemii z liceum.

F1 F2

17.05.2016

We wtorek, 17 maja, dwie grupy uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku im. Mikołaja Kopernika wzięły udział w warsztatach zorganizowanych przez dr Bożenę Karawajczyk z Zakładu Dydaktyki i Popularyzacji Nauki. Spotkanie zorganizowano w ramach podziękowania szkole za umożliwienie prowadzenia w jej klasach zajęć ze studentami w ramach przedmiotu Dydaktyka chemii – praktyka II. Młodzież wzięła udział w sprawdzianie laboratoryjnych z zagadnień omawianych na prowadzonych przez studentów lekcjach. W przygotowaniu zajęć i wspieraniu uczniów w rozwiązywaniu problemów wzięły udział studentki II roku Chemii studiów drugiego stopnia, uczestniczki Modułu Nauczycielskiego.

f1 f2 f3

10.05.2016

We wtorek, 10 maja, dwie grupy uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku im. Mikołaja Kopernika wzięły udział w warsztatach zorganizowanych przez dr Bożenę Karawajczyk z Zakładu Dydaktyki i Popularyzacji Nauki. Młodzież wykonywała doświadczenia z zakresu Badanie właściwości wybranych związków chemicznych. Warsztaty zostały przygotowane przez studentów II roku Chemii, studiów drugiego stopnia, uczestników Modułu Nauczycielskiego, którzy także wspierali licealistów przy wykonywaniu doświadczeń chemicznych. W ten sposób podziękowano szkole za umożliwienie prowadzenia w jej klasach zajęć ze studentami w ramach przedmiotu Dydaktyka chemii – praktyka II.

F1 f2 F3

10.05.2016

We wtorek, 10 maja, w warsztatach uczestniczyły dwie grupy uczniów, po jednej z gimnazjum i liceum. Pierwszą z nich tworzyli uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Pucku, którzy realizowali doświadczenia z tematu “Pierwiastki chemiczne i ich reakcje”. Warsztaty z tą grupą prowadziła mgr Kornelia Kowalska. Natomiast drugą grupę stanowiła młodzież z XIV LO im. Mikołaja Kopernika w Gdyni. Uczniowie wykonywali doświadczenia związane z tematem “Związki chromu i manganu”, a zajęcia prowadziła mgr Agnieszka Fiszka-Borzyszkowska. Młodzieży przy wykonywaniu doświadczeń pomagali studenci z Naukowego Koła Chemików.

g1 g2 g3 L1 L2

10.05.2016

We wtorek, 10 maja, dwie grupy uczniów z V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku wzięły udział w warsztatach przygotowanych przez dr Małgorzatę Czaję. Uczniowie wykonywali doświadczenia z zakresu rozpoznawania utleniaczy i reduktorów oraz właściwości amfoterycznych związków. Nadzór nad pracą poszczególnych grup sprawowali: dr Małgorzata Czaja z Zakładu Dydaktyki i Popularyzacji Nauki i dr Krzysztof Żamojć z Katedry Chemii Nieorganicznej. Uczniów przy pracy laboratoryjnej wspierały studentki I i II roku Chemii studiów drugiego stopnia, słuchaczki Modułu Kształcenia Nauczycielskiego.

F1 F2 F3 F4 F5 F6

29.04.2016

W piątek, 29 kwietnia, studentki I roku Chemii studiów drugiego stopnia, uczestniczki Modułu Kształcenia Nauczycielskiego, przeprowadziły pokazy doświadczeń chemicznych dla uczniów Gimnazjum nr 7 im. Zasłużonych Ludzi Morza. Spotkanie było zorganizowane w ramach podziękowania szkole za umożliwienie prowadzenia na terenie szkoły regularnych zajęć dla dwóch grup studentów z przedmiotu: Dydaktyka chemii – praktyka w szkole. Zajęcia zostały zorganizowane przez dr Bożenę Karawajczyk z Zakładu Dydaktyki i Popularyzacji Nauki.

F1

26.04.2016

We wtorek, 26 kwietnia, w warsztatach chemicznych uczestniczyły dwie grupy gimnazjalistów (I klasa) z Gimnazjum nr 28 z Gdańska-Moreny. Uczniowie realizowali doświadczenia chemiczne z tematu “Podstawy pracy laboratoryjnej”. Opiekę nad pierwszą grupą sprawowała mgr Kornelia Kowalska, nad drugą mgr Agnieszka Fiszka - Borzyszkowska. Przy wykonywaniu doświadczeń, uczniom pomagali studenci z Naukowego Koła Chemików.

F1 F2

26.04.2016

We wtorek, 26 kwietnia, dwie grupy uczniów z V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku wzięły udział w warsztatach przygotowanych przez dr Małgorzatę Czaję z Zakładu Dydaktyki i Popularyzacji Nauki. Młodzież wykonywała doświadczenia z zakresu: Roztwory rzeczywiste i koloidalne, dysocjacja, hydroliza, elektrochemia. Opiekunami grup byli: dr Małgorzata Czaja oraz dr Krzysztof Żamojć. Licealistów przy wykonywaniu doświadczeń wspierali studenci I roku studiów II stopnia, uczestnicy Modułu Nauczycielskiego.

F1 F2 F3 F4 F5 F6

19.04.2016

We wtorek, 19 kwietnia, w warsztatach uczestniczyły dwie grupy licealistów. Pierwszą grupę stanowili uczniowie z I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sopocie, a drugą młodzież z XXIV LO im. Stefana Banacha w Gdańsku. Obie grupy realizowały temat “Związki chromu i manganu”. Zajęcia prowadziły mgr inż. Zofia Jelińska i mgr Wioleta Białobrzeska, a uczniom przy wykonywaniu doświadczeń pomagali studenci z Naukowego Koła Chemików.

 

12.04.2016

We wtorek, 12 kwietnia. w warsztatach chemicznych uczestniczyły dwie grupy gimnazjalistów. Pierwszą grupę stanowili uczniowie z Gimnazjum nr 16 w Gdańsku - podopieczni absolwentki Wydziału Chemii, mgr Anny Neumann, a drugą, uczniowie z Gimnazjum nr 25 w Gdańsku, których uczy chemii również nasza absolwentka - dr Katarzyna Czarnobaj. Obie grupy realizowały temat “Podstawy pracy laboratoryjnej”, a zajęcia prowadzili mgr Kinga Westphal i mgr Marcin Czapla. Uczniom przy wykonywaniu doświadczeń asystowali studenci z Naukowego Koła Chemików.

F1 F2

05.04.2016

W dniu 5 kwietnia we wtorek w warsztatach uczestniczyły dwie grupy uczniów z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gdyni. Nauczycielem chemii w tej szkole jest absolwent Wydziału Chemii, dr Piotr Malecha. Obie grupy realizowały temat “Związki chromu i manganu”, a zajęcia prowadziły mgr Anna Rybińska i mgr Ewelina Wyrzykowska. Uczniom przy wykonywaniu doświadczeń pomagali studenci z Naukowego Koła Chemików.

F1 F2

F3 F4

26.01.2016

We wtorek, 26 stycznia, dwie grupy uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie wzięły udział w warsztatach zorganizowanych przez panią dr hab. Alicję Boryło z Pracowni Analityki i Radiochemii Środowiska oraz pana dra Waldemara Nowickiego z Zakładu Dydaktyki i Popularyzacji Nauki. Młodzież wykonywała doświadczenia z zakresu podstawowych typów związków nieorganicznych.

 F1 F2 F3

05.04.2016

We wtorek, 5 kwietnia, dwie grupy uczniów z V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku wzięły udział w warsztatach prowadzonych przez studentki Modułu Kształcenia Nauczycielskiego. Nadzór nad pracą poszczególnych grup sprawowali: dr Małgorzata Czaja z Zakładu Dydaktyki i Popularyzacji Nauki i dr Dariusz Wyrzykowski z Katedry Chemii Nieorganicznej. Tematem spotkania było badanie wpływu fizycznych czynników na szybkość reakcji chemicznych, kataliza oraz badanie odwracalności reakcji chemicznych.

F1 F2 F3 F4 F5 F6

15.03.2016

15 marca po raz drugi w warsztatach chemicznych uczestniczyły dwie grupy uczniów z XIX LO im. Mariana Mokwy w Gdańsku. Każdego roku wielu absolwentów tej szkoły podejmuje studia na naszym Wydziale Chemii. Zespoły licealistów realizowały temat “Pierwiastki chemiczne i ich reakcje”, a zajęcia prowadzili mgr Anna Rybińska i mgr Marcin Czapla. Uczniom przy wykonywaniu doświadczeń asystowali studenci z Naukowego Koła Chemików.

F1 F2 F3 F4

08.03.2016

W dniu 8 marca w warsztatach chemicznych uczestniczyły dwie grupy licealistów z I LO im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu. Uczniowie z tego miasta po raz pierwszy odwiedzili nasz Wydział. Warto wspomnieć, że każdego roku kilkoro absolwentów tego liceum podejmuje u nas studia chemiczne. Licealiści realizowali doświadczenia z tematu “Pierwiastki chemiczne i ich reakcje”. Jeden zespół młodzieży prowadziła mgr Anna Rybińska, drugi mgr Ewelina Wyrzykowska. W obu grupach, przy wykonywaniu doświadczeń, pomagali uczniom studenci z Naukowego Koła Chemików. W trakcie wizyty na naszym Wydziale uczniowie obejrzeli nasze największe audytorium, laboratoria chemiczne oraz zwiedzili pracownię NMR.

F1 F2 F3 F4

01.03.2016

W semestrze letnim warsztaty chemiczne koordynowane przez dr Henryka Myszkę prowadzone są we wtorki. W dniu 1 marca w zajęciach uczestniczyły dwie grupy uczniów z I LO im. Hieronima Derdowskiego w Kartuzach (warto nadmienić, że kilkoro absolwentów tej szkoły co roku podejmuje studia chemiczne na naszym Wydziale). Maturzyści wykonywali doświadczenia chemiczne z tematu “Związki chromu i manganu”. Pierwszą grupą licealistów opiekowała się nauczycielka z tej szkoły i jednocześnie absolwentka Wydziału Chemii dr Anna Bychowska, a drugą dr Henryk Myszka. W obu grupach, przy wykonywaniu doświadczeń,  pomagali uczniom studenci z Naukowego Koła Chemików.

F1 F2 F3

18.01.2016

W poniedziałek, 18 stycznia, drugi zespół uczniów z V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku uczestniczył w zajęciach przygotowanych przez grupę studentów (przyszłych nauczycieli chemii) kierowaną przez dr Małgorzatę Czaję z Zakładu Dydaktyki i Popularyzacji Nauki. Tematem spotkania były związki nieorganiczne.

F5 F6 F7 F8

18.01.2016

W poniedziałek, 18 stycznia, uczniowie z V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez studentki Modułu Kształcenia Nauczycielskiego pod kierunkiem dr Małgorzaty Czai z Zakładu Dydaktyki i Popularyzacji Nauki. Tematem spotkania były reakcje jonowe.

F1 F2 F3 F4

14.01.2016

W czwartek, 14 stycznia, uczniowie z V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez studentki Modułu Kształcenia Nauczycielskiego pod kierunkiem dr Małgorzaty Czai z Zakładu Dydaktyki i Popularyzacji Nauki. Tematem spotkania były reakcje jonowe.

F1 F2 F3 F4

13.01.2016

W środę, 13 stycznia, odbyły się warsztaty chemiczne, w której uczestniczyły dwie grupy uczniów, jedna z II LO w Gdyni, druga z Gimnazjum nr 2 w Sopocie. Obie grupy realizowały doświadczenia chemiczne z tematu “Pierwiastki chemiczne i ich reakcje”. Grupę licealistów prowadziła mgr Justyna Bednarko, a gimnazjalistów mgr Milena Reszka. W obu grupach, przy wykonywaniu doświadczeń,  pomagali uczniom studenci z Naukowego Koła Chemików.

G1 L1

11.01.2016

W poniedziałek, 11 stycznia 2016 roku, grupa uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku wzięła udział w warsztatach prowadzonych przez studentki Modułu Kształcenia Nauczycielskiego pod kierunkiem dr Małgorzaty Czai z Zakładu Dydaktyki i Popularyzacji Nauki. Tematem spotkania były reakcje utleniania i redukcji.

F1 F2 F3 F4 F5 F6

07.01.2016

W czwartek, 7 stycznia 2016 roku, uczniowie z V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych zorganizowanych przez dr Małgorzatę Czaję z Zakładu Dydaktyki i Popularyzacji Nauki. Tematem spotkania były reakcje jonowe. Uczniowie w pracy eksperymentalnej byli wspierani przez studentów z Modułu Kształcenia Nauczycielskiego.

F1 F2 F3 f4 F5 F6

16.12.2015

W środę, 16 grudnia 2015 roku, w warsztatach chemicznych uczestniczyła grupa licealistów z XIV LO im. Mikołaja Kopernika w Gdyni. Uczniowie wykonywali doświadczenia z tematu “Pierwiastki chemiczne i ich reakcje”. Warsztaty prowadziła mgr Alicja Mikołajczyk, której towarzyszyli studenci z Naukowego Koła Chemików.

l2 l1 l3 l4

17.12.2015

W czwartek, 17 grudnia 2015 roku, uczniowie z V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych zorganizowanych przez dr Małgorzatę Czaję z Zakładu Dydaktyki i Popularyzacji Nauki. Tematem spotkania były właściwości chemiczne jednofunkcyjnych związków organicznych. Podczas warsztatów, przy wykonywaniu doświadczeń, młodzież wspierały studentki Modułu Kształcenia Nauczycielskiego.

z5 z6 z7 Z8

17.12.2015

W czwartek, 17 grudnia 2015 roku, grupa uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego z Lęborka uczestniczyła w warsztatach prowadzonych przez studentki II roku kierunku Chemia pod kierunkiem dr Małgorzaty Czai z Zakładu Dydaktyki i Popularyzacji Nauki. Tematem spotkania były właściwości związków nieorganicznych.

z1 z2 z3 z4

10.12.2015

W czwartek, 10 grudnia 2015 roku, grupa uczniów z XXIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku wzięła udział w warsztatach prowadzonych przez studentki II roku kierunku Chemia pod kierunkiem dr Małgorzaty Czai z Zakładu Dydaktyki i Popularyzacji Nauki. Tematem spotkania była szybkość reakcji i równowaga chemiczna.

f1 f2 f3 f4

09.12.2015

W środę, 09 grudnia 2015 roku, w warsztatach chemicznych uczestniczyły dwie grupy licealistów, pierwsza z LO im. Wincentego Pola w Czersku i druga z I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sopocie. Uczniowie z odległego Czerska pierwszy raz odwiedzili nasz Wydział. Wykonali doświadczenia z tematu “Pierwiastki chemiczne i ich reakcje”. Te same doświadczenia wykonywali uczniowie z Sopotu. Pierwszą z wymienionych grup prowadziła mgr Anna Rybińska, a drugą mgr Justyna Bednarko. Podczas wykonywania doświadczeń uczniów wspomagali studenci z Naukowego Koła Chemików.

f1 f2 f3 f4 f5 f6

07.12.2015

W poniedziałek, 7 grudnia 2015 roku, uczniowie z V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez dr Małgorzatę Czaja z Zakładu Dydaktyki i Popularyzacji Nauki. Tematem spotkania były reakcje charakterystyczne związków organicznych. Młodzież, w wykonywaniu doświadczeń, wspierały studentki Modułu Kształcenia Nauczycielskiego.

f1 f2 f3 f4

2.12.2015

W dniu 2 grudnia 2015 roku w warsztatach chemicznych uczestniczyły dwie grupy maturzystów z XIX Liceum Ogólnokształcącego im. Mariana Mokwy. Obie grupy realizowały temat “Związki chromu i manganu”, a zajęcia prowadzili mgr Ewelina Wyrzykowska i mgr Marcin Czapla. Uczniom przy wykonywaniu doświadczeń asystowali członkowie z Naukowego Koła Chemików.

fl3 fl1 fl2

30.11.2015

W poniedziałek, 30 listopada 2015 roku, grupa uczniów z V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku wzięła udział w warsztatach prowadzonych przez studentki II roku kierunku Chemia pod kierunkiem dr Małgorzaty Czai z Zakładu Dydaktyki i Popularyzacji Nauki. Tematem spotkania były jednofunkcyjne pochodne węglowodorów.

z0582 z0584 z0585 z0587

23.11.2015

W poniedziałek, 23 listopada 2015 roku, grupa uczniów z V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku wzięła udział w warsztatach prowadzonych przez studentki II roku kierunku Chemia pod kierunkiem dr Małgorzaty Czai z Zakładu Dydaktyki i Popularyzacji Nauki. Młodzież wykonywała doświadczenia z zakresu alkohole, aldehydy, kwasy i estry.

z1 z2 z3 z4

26.11.2015

W czwartek, 26 listopada 2015 roku, odbyły się warsztaty chemiczne, w których uczestniczyli uczniowie z XXIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Tematem spotkania było „Badanie właściwości tlenków, wodorotlenków i kwasów”. Zajęcia zorganizowała dr Małgorzata Czaja z Zakładu Dydaktyki i Popularyzacji Nauki. Licealistów wspierali studenci II roku kierunku Chemia, uczestnicy Modułu Kształcenia Nauczycielskiego.

z1 z2 z3 z4

25.11.2015

W dniu 25 listopada 2015 roku gościliśmy w laboratorium chemicznym dwie grupy licealistów z Gdańska, pierwszą z XX LO im. Zbigniewa Herberta, drugą z XXIV LO im. Stefana Banacha. Oba zespoły w ramach warsztatów chemicznych realizowały temat “Pierwiastki chemiczne i ich reakcje”. Zajęcia były prowadzone przez mgr Justynę Bednarko i mgr Ewelinę Wyrzykowską. Podczas wykonywania doświadczeń, młodzież wspierali członkowie Naukowego Koła Chemików.

l1foto l2foto l3foto l5foto l4foto l6foto

18.11.2015

W środę, 18 listopada 2015 roku, w warsztatach chemicznych uczestniczyły dwie grupy uczniów. Pierwszą z nich stanowili uczniowie z Gimnazjum nr 12 w Gdyni, z którymi zajęcia prowadziła mgr Anna Rybińska realizując temat “Pierwiastki chemiczne i ich reakcje”. Tą samą tematyką zajmowała się druga grupa młodzieży, którą tworzyli licealiści z XX LO im. Zbigniewa Herberta z Gdańska. Pracowali oni pod kierunkiem mgr Eweliny Wyrzykowskiej. Podczas warsztatów uczniów wspomagali studenci z Naukowego Koła Chemików.

Licealiści

l1foto l3foto l1foto

Gimnazjaliści

g2foto g1foto g3foto

06.11.2015

W piątek, 6 listopada 2015 roku, grupa uczniów z XXIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku wzięła udział w drugich, odbywających się w tym dniu, zajęciach laboratoryjnych prowadzonych przez studentki II roku Chemii pod kierunkiem dr Małgorzaty Czai z Zakładu Dydaktyki i Popularyzacji Nauki. Tematyką spotkania były reakcje utleniania i redukcji.

F1 f2

6.11.2015

W piątek, 6 listopada 2015 roku, odbyły się kolejne warsztaty chemiczne, w których uczestniczyli uczniowie z V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Młodzież wykonywała doświadczenia dotyczące działu „Elektrochemia”. Zajęcia prowadziły studentki II roku kierunku Chemia pod kierunkiem dr Małgorzaty Czai z Zakładu Dydaktyki i Popularyzacji Nauki.

F1 F2 F3 F4

4.11.2015

W środę, 04 listopada 2015 roku, odbyły się warsztaty chemiczne, w których uczestniczyły dwie grupy uczniów: z I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie oraz z Gimnazjum Sportowego nr 24 w Gdańsku. Licealiści, którymi opiekowała się doktorantka mgr Anna Barabaś, realizowali temat “Podstawy pracy laboratoryjnej”. Gimnazjaliści zaś wykonywali doświadczenia związane z tematem „Pierwiastki chemiczne i ich reakcje” pod nadzorem mgra Marcina Czapli. W pracy laboratoryjnej uczniom pomagali studenci z Naukowego Koła Chemików.

Licealiści

Foto L2 foto L1 Foto L3

Gimnazjaliści

Foto G1 Foto G2

28.10.2015

W środę, 28 października 2015 roku, odbyły się drugie warsztaty chemiczne, w których uczestniczyli uczniowie z Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. Młodzież wykonywała doświadczenia obejmujące temat “Podstawy pracy laboratoryjnej”, a warsztaty prowadzili: mgr Alicja Mikołajczyk i mgr Marcin Czapla. W obu grupach uczniom w pracy laboratoryjnej pomagali studenci z Naukowego Koła Chemików.

F5 F3 F4 F1 F2

26.10.2015

W poniedziałek, 26 października 2015 roku, grupa uczniów z V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku wzięła udział w zajęciach laboratoryjnych prowadzonych przez studentki II roku Chemii pod kierunkiem dr Małgorzaty Czai z Zakładu Dydaktyki i Popularyzacji Nauki. Temat spotkania to „Węglowodory”.

F514 F516 F517 F526

21.10.2015

W środę, 21 października 2015 roku, rozpoczęliśmy kolejny cykl warsztatów chemicznych dla szkół. W pierwszych zajęciach uczestniczyły dwie grupy uczniów, z Gimnazjum nr 25 w Gdańsku i z Gimnazjum nr 2 im. J. Heweliusza w Żukowie. Wszyscy gimnazjaliści realizowali temat, tj. “Podstawy pracy laboratoryjnej”. Warsztaty prowadziły doktorantki Wydziału Chemii, mgr Justyna Bednarko i mgr Magdalena Alenowicz. Przy wykonywaniu doświadczeń młodzież wspierali studenci z Naukowego Koła Chemików.

F1 f2 F3
F4 F1

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 8 sierpnia 2016 roku, 14:40