fbpx Rok akademicki 2014/2015 | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Rok akademicki 2014/2015

Zajęcia dla uczniów przeprowadzone w roku akademickim 2014/2015

4.06.2015

W dniach 22, 23 i 24 czerwca odbyły się zajęcia laboratoryjne dla uczniów I i II klasy II Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Sopocie. Zajęcia poprowadzili dr hab. Alicja Boryło i dr Waldemar Nowicki, a dotyczyły one podstawowych zagadnień z chemii analitycznej. Poza pracą w laboratorium uczniowie klasy II mieli możliwość zapoznania się z pracą Laboratorium NMR (dr Krzysztof Brzozowski) oraz Pracowni rentgenografii i spektroskopii (dr Artur Sikorski).

W1 W2 W3

11.06.2015

19 maja oraz 11 czerwca odbyły się zajęcia laboratoryjne dla uczniów II klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie. Zajęcia poprowadzili dr hab. Alicja Boryło, dr Waldemar Nowicki, których wspierali doktoranci (Anna Barabaś i Grzegorz Romańczyk). Poza pracą w laboratorium uczniowie mieli możliwość zwiedzenia Laboratorium MNR (dr Małgorzata Czerwicka), Pracowni rentgenografii i spektroskopii (dr Artur Sikorski) oraz hali technologicznej.

W1 W3 W2 W4

27.05.2015

W środę, 27 maja, odbyły się warsztaty chemiczne, w których uczestniczyli uczniowie z Gimnazjum nr 25 w Gdańsku-Wrzeszczu oraz uczniowie z I LO w Tczewie. Obie grupy realizowały ten sam temat, tj. „Pierwiastki chemiczne i ich reakcje”. Zajęcia z gimnazjalistami prowadził dr Henryk Myszka, a z licealistami doktorantka Anna Barabaś. Uczniom podczas wykonywania doświadczeń służyli swoją radą i doświadczeniem studenci z Naukowego Koła Chemików.

warsztaty G1 Warsztaty G2 Warsztaty G3 Warsztaty l3 Warsztaty G4 warsztaty l1 Warsztaty l4  warsztaty l2

20.05.2015

W środę, 20 maja, odbyły się warsztaty chemiczne dla uczniów Gimnazjum nr 28 z Gdańska-Moreny. Uczestniczyła w nich 12-osobowa grupa uczniów, która wykonywała doświadczenia chemiczne z tematu „Pierwiastki chemiczne i ich reakcje”. Warsztaty prowadził dr Henryk Myszka, a uczniom przy stole laboratoryjnym swoją radą i doświadczeniem służyli studenci z Naukowego Koła Chemików.

warsztatry G2 Warsztaty G1  Warsztaty G3 Warsztaty G4

20.05.2015

20 maja odbyły się zajęcia laboratoryjne dla dwóch grup uczniów V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Tematem spotkania było: Kinetyka i statyka chemiczna. Autorką warsztatów była dr Małgorzata Czaja z Zakładu Dydaktyki i Popularyzacji Nauki, która wraz z mgr Krzysztofem Żamojć z Katedry Chemii Ogólnej i Nieorganicznej sprawowała opiekę nad młodzieżą.

zdjęcie w1 zdjęcie w2 zdjęcie w3 zdjęcie w4

13.05.2015

W dniu 13 maja zostały przeprowadzone warsztaty dla uczniów II Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Tczewie, pod tytułem: „Chemiczna natura zapachu". Zajęcia prowadziła Pani Kinga Trepkowska wykonująca pracę magisterską pod opieką dr Bożeny Karawajczyk w Zakładzie Dydaktyki i Popularyzacji Nauki.

 zdjęcie warsztaty w2 zdjęcie warsztaty w1

08 i 12.05.2015

Dnia 8 i 12 maja 2015 roku odbyły się na Wydziale Chemii warsztaty dla dwóch grup uczniów z I LO w Gdańsku zorganizowane przez Zakład Dydaktyki i Popularyzacji Nauki. Tematyką zajęć były badanie właściwości wybranych grup związków. Spotkania zostały zorganizowane w ramach podziękowania szkole za umożliwienie prowadzenia na jej terenie zajęć ze studentami w roku akademickim 2014/2015.

zdjęcie warsztaty 1 zdjęcie warsztaty 2 zdjęcie warsztaty 3 zdjęcie  warsztaty 4 zdjęcie warsztaty 6 zdjęcie warsztaty 5

06.05.2015

W środę, 6 maja, odbyły się warsztaty chemiczne, w których wzięła udział młodzież z dwóch szkół: z Gimnazjum nr 2 w Sopocie i z Gimnazjum nr 3 w Wejherowie. Obie grupy uczniów realizowały ten sam temat, tj. “Podstawy pracy laboratoryjnej”. Zajęcia prowadziły doktorantki z naszego Wydziału, mgr Justyna Bednarko i mgr Marta Wiśniewska. Gimnazjalistom, przy wykonywaniu doświadczeń, pomagali studenci z Naukowego Koła Chemików.

zdjęcie g1 zdjęcie g4 zdjęcie g2 zdjęcie g3 zdjęcie g5

 

30.04.2015

W dniu 30 kwietnia zostały przeprowadzone warsztaty, dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Pelplinie, pod tytułem: ,,Chemiczna natura substancji barwnych" oraz ,,Roztwory wodne i ich właściwości". Zajęcia prowadziła Pani Kinga Trepkowska wykonująca pracę magisterską pod opieką dr Bożeny Karawajczyk w Zakładzie Dydaktyki i Popularyzacji Nauki.

zdjęcie 1 zdjęcie 2 zdjęcie 3

 

29.04.2015

W środę, 29 kwietna, odbyły się warsztaty chemiczne, w których uczestniczyły dwie grupy uczniów. Pierwsza grupa młodzieży z XIV LO w Gdyni realizowała temat: „Związki chromu i manganu” pod opieką mgr Anny Barabaś. Drugi zespół stanowili gimnazjaliści z Gimnazjum nr 1 w Wejherowie, którzy pod nadzorem mgr Teresy Łepek wykonywali doświadczenia związane z tematem: „Pierwiastki chemiczne i ich reakcje”. Podczas spotkania wszystkim uczniom, w pracy laboratoryjnej, pomagali studenci z Naukowego Koła Chemików.

zdjęcie w1 zdjęcie w3
zdjęcie w2

 

22.04.2015

W środę, 22 kwietna odbyły się warsztaty chemiczne, w których uczestniczyły dwie grupy uczniów: z II LO w Gdyni oraz z VIII LO w Gdańsku.  Pierwsza grupa uczniów pod opieką doktorantki mgr Teresy Łepek realizowała temat “Pierwiastki chemiczne i ich reakcje”, a druga, prowadzona przez mgr Justynę Bednarko, wykonywała doświadczenia chemiczne obejmujące “Związki chromu i manganu”. Uczniom, przy wykonywaniu doświadczeń, asystowali doktoranci mgr Anna Barabaś i mgr Halina Strońska oraz studenci z Naukowego Koła Chemików.

zdjęcie 2 zdjęcie 5 zdjęcie 4 zdjęcie zdjęcie 3  

 

20.04.2015

20 kwietnia odbyły się warsztaty dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Na zajęciach zrealizowano tematy: „Badanie minerałów” oraz „Właściwości sorpcyjne gleby”. Zajęcia prowadziła Pani Daria Mierzejon pod opieką dr Bożeny Karawajczyk z Zakładu Dydaktyki i Popularyzacji Nauki. Przy wykonywaniu doświadczeń licealistom asystowali doktoranci.

 zdjęcie 1 zdjęcie 2 zdjęcie 3

15.04.2015

15 kwietnia odbyły się zajęcia laboratoryjne dla dwóch grup uczniów V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Tematem spotkania było: Miareczkowanie oraz reakcje utleniania i redukcji. Autorką warsztatów była dr Małgorzata Czaja z Zakładu Dydaktyki i Popularyzacji Nauki, która wraz z mgr Michałem Żyndul z Katedry Chemii Fizycznej sprawowała opiekę nad młodzieżą. Podczas wykonywania doświadczeń licealistom asystowała doktorantka Wydziału Chemii UG.

zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie

13.04.2015

13 kwietnia odbyły się warsztaty dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Na zajęciach zrealizowano temat: „Chemia środków czystości”. Zajęcia prowadziła Pani Daria Mierzejon pod opieką dr Bożeny Karawajczyk z Zakładu Dydaktyki i Popularyzacji Nauki. Przy wykonywaniu doświadczeń licealistom asystowali doktoranci.

Warsztaty1 Warsztaty2 warsztaty3

25.03.2015

W środę, 25 marca, w warsztatach chemicznych uczestniczyła grupa uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego w Rumi. Uczniowie, pod opieką doktorantki mgr Justyny Bednarko oraz studentów z Naukowego Koła Chemików, realizowali temat “Pierwiastki chemiczne i ich reakcje”.

Warsztaty G2 warsztaty G5 Warsztaty G4 Warsztaty g1 warsztyaty G3

17 i 24.03.2015

W dniach 17 i 24 marca zostały zorganizowane zajęcia dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Pelplinie. Na warsztatach zrealizowano następujące tematy: ,,Niepożądane procesy chemiczne w życiu codziennym - korozja, psucie się żywności, starzenie się skóry” oraz ,,Reklama dźwignią handlu czy...manipulacji?”. Zajęcia prowadziła Pani Kinga Trepkowska wykonująca pracę magisterską pod opieką dr Bożeny Karawajczyk w Zakładzie Dydaktyki i Popularyzacji Nauki.

warsztaty 1 warsztaty 2

24.03.2015

24 marca na Wydziale Chemii odbył się wykład dla uczniów XXIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Na tym spotkaniu prof. dr hab. inż. Marek Kwiatkowski, omówił temat: „Czym gasimy pragnienie – spojrzenie chemika”.

Wykład foto1 Wykład foto 2 Wykład foto 3

12.03.2015

W dniu 12 marca odbyły się zajęcia laboratoryjne dla dwóch grup uczniów V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Uczniowie samodzielnie wykonywali doświadczenia zgodnie z instrukcjami zawartymi w kartach pracy. Warsztaty uwzględniały wymogi nowej matury 2015, a ich tematem było badanie właściwości jednofunkcyjnych pochodnych węglowodorów. Autorką warsztatów była dr Małgorzata Czaja z Zakładu Dydaktyki i Popularyzacji nauki, która wraz z mgr Krzysztofem Żamojć z Katedry Chemii Ogólnej i Nieorganicznej sprawowała opiekę nad uczniami. Podczas wykonywania doświadczeń licealistom asystowali doktoranci Wydziału Chemii UG.

warsztaty1 warsztaty 2 warsztaty3 warsztaty4 warsztaty5 warsztaty6

11.03.2015

 

W środę, 11 marca 2015 r., w zorganizowanych na Wydziale Chemii warsztatach uczestniczyli uczniowie z II i III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie. Warto nadmienić, że w ostatnich latach duża liczba absolwentów tego liceum rozpoczęła studia na naszym Wydziale. Uczniowie realizowali temat „Związki chromu i manganu”. Przy wykonywaniu doświadczeń licealistom asystowali studenci z Naukowego Koła Chemików i doktoranci. Zajęcia prowadziły doktorantki,  absolwentki tego liceum, mgr Agata Gitlin i mgr Natalia Karna. Warsztaty były także okazją do spotkania się studentów i doktorantów Wydziału Chemii ze swoją nauczycielką chemii w liceum.

warsztaty F5_11032015 Warsztaty F7_11032015 Warsztaty F2_11032015 Wrsztaty F6_11032015 Wrsztaty F4_11032015 Warsztaty F1_11032015 Warsztaty F3_11032015

04.03.2015

W środę, 4 marca odbyły się warsztaty, w których uczestniczyli uczniowie z dwóch szkół: gimnazjaliści z Gimnazjum nr 12 w Gdyni oraz licealiści z XXIV LO w Gdańsku-Osowie. Obie grupy uczniów realizowały temat „Pierwiastki chemiczne i ich reakcje”. Przy wykonywaniu doświadczeń uczniom asystowali członkowie z Naukowego Koła Chemików oraz doktoranci. Zajęcia prowadziły mgr Justyna Bednarko i mgr Teresa Łepek.

Warsztaty Warsztaty2

warsztaty3 warsztaty4

warsztaty5 warsztaty6

warsztaty7

22.01.2015

22 stycznia 2015 roku odbyły się warsztaty laboratoryjne dla 21 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku. Uczniowie wysłuchali wykładu „Nowotwór jako zjawisko biochemiczne” oraz samodzielnie wykonali doświadczenia z zakresu kinetyki i statyki chemicznej, zgodnie z instrukcją zawartą w karcie pracy. Warsztaty zostały zrealizowane przez studentki modułu nauczycielskiego II roku studiów drugiego stopnia pod opieką dr Małgorzaty Czai z Zakładu Dydaktyki i Popularyzacji Nauki.

15.01.2015

15 stycznia 2015 roku odbyły się warsztaty laboratoryjne dla 15 uczniów XXIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Uczniowie samodzielnie wykonali doświadczenia zgodnie z instrukcją zawartą w karcie pracy. Tematem doświadczeń było badanie właściwości chemicznych związków manganu, chromu i miedzi. Warsztaty zostały zrealizowane przez studentki modułu nauczycielskiego II roku studiów drugiego stopnia pod opieką dr Małgorzaty Czai z Zakładu Dydaktyki i Popularyzacji Nauki.

12.01.2015

12 stycznia 2015 roku odbyły się warsztaty laboratoryjne dla 15 uczniów Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcące w Rumi. Uczniowie samodzielnie wykonali doświadczenia zgodnie z instrukcją zawartą w karcie pracy. Tematem doświadczeń było badanie reakcji etanolu z sodem i właściwości produktów reakcji, porównanie szybkości reakcji metanolu, etanolu i butan-1-olu z sodem, porównanie zachowania się toluenu i heksanu wobec bromu, depolimeryzacja polietylenu, badanie zachowania się węglowodorów wobec wody bromowej, otrzymywanie metanu w wyniku ogrzewania octanu sodu z wodorotlenkiem sodu. Warsztaty zostały zrealizowane przez studentki modułu nauczycielskiego II roku studiów drugiego stopnia pod opieką dr Małgorzaty Czai z Zakładu Dydaktyki i Popularyzacji Nauki.

18.12.2014

18 grudnia 2014 roku odbyły się warsztaty laboratoryjne dla 24 uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcące Magellanum w Gdańsku. Uczniowie wzięli udział w grach edukacyjnych, budowali modele cząsteczek chemicznych, zwiedzili nowoczesne laboratoria i samodzielnie wykonali doświadczenia zgodnie z instrukcją zawartą w karcie pracy. Tematem doświadczeń było otrzymywanie tlenu w laboratorium i synteza pierwiastków z tlenem, badanie przewodnictwa elektrycznego roztworów, otrzymywanie soli wybranymi metodami oraz badanie odczynu roztworów wodnych za pomocą wskaźników kwasowo-zasadowych. Warsztaty zostały zrealizowane przez studentki modułu nauczycielskiego II roku studiów drugiego stopnia pod opieką dr Małgorzaty Czai z Zakładu Dydaktyki i Popularyzacji Nauki.

11.12.2014

11 grudnia 2014 roku w godzinach popołudniowych na Wydziale Chemii odbyły się warsztaty laboratoryjne dla 33 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku. Uczniowie wysłuchali wykładu „Nowotwór jako zjawisko biochemiczne” oraz samodzielnie wykonali doświadczenia zgodnie z instrukcją zawartą w karcie pracy. Tematem doświadczeń było badanie zależności szybkości reakcji od stężenia substancji reagujących, temperatury, obecności katalizatora, stopnia rozdrobnienia substratów stałych, badanie wpływu stężenia reagentów na położenie stanu równowagi oraz badanie efektów energetycznych reakcji. Warsztaty zostały zrealizowane przez studentki modułu nauczycielskiego II roku studiów drugiego stopnia pod opieką dr Małgorzaty Czai z Zakładu Dydaktyki i Popularyzacji Nauki.

11.12.2014

11 grudnia 2014 roku w godzinach porannych odbyły się warsztaty laboratoryjne dla 16 uczniów Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdańsku. Uczniowie obejrzeli efektowne pokazy chemiczne, zwiedzili nowoczesne laboratoria i samodzielnie wykonali doświadczenia zgodnie z instrukcją zawartą w karcie pracy. Tematem doświadczeń było badanie charakteru chemicznego wybranych substancji, badanie przewodnictwa elektrycznego roztworów oraz otrzymywanie soli wybranymi metodami. Warsztaty zostały zrealizowane przez studentki modułu nauczycielskiego II roku studiów drugiego stopnia Wydziału Chemii UG pod opieką dr Małgorzaty Czai z Zakładu Dydaktyki i Popularyzacji Nauki.

9.12.2014

We wtorek, 9 grudnia 2014 roku,  na Wydziale Chemii zorganizowano dwa warsztaty dla uczniów z dwóch różnych szkół. Młodzież z Gimnazjum nr 2 w Malborku realizowała temat “Podstawy pracy laboratoryjnej” , natomiast uczniowie klasy maturalnej z Uniwersyteckiego Katolickiego LO w Tczewie zajmowali się tematem: “Związki chromu i manganu”. Przy wykonywaniu doświadczeń uczniom pomagali członkowie z Naukowego Koła Chemików. Zajęcia prowadzili mgr Kinga Westphal i mgr Marta Wiśniewska.

2.12.2014

We wtorek, 2 grudnia 2014 roku w zorganizowanych na Wydziale Chemii warsztatach uczestniczyli uczniowie z gimnazjum przy Sopockiej Akademii Tenisowej w Sopocie. Tematem przewodnim spotkania były “Podstawy pracy laboratoryjnej”. Przy wykonywaniu eksperymentów chemicznych, uczniów wspomagali swoim doświadczeniem studenci z Naukowego Koła Chemików. Zajęcia prowadzili mgr Kinga Westphal i mgr Marta Wiśniewska.

 

13 i 27.11.2014

13 i 27 listopada odbyły się warsztaty laboratoryjne dla 63 uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku. Uczniowie wysłuchali wykładu „Osiągnięcia współczesnej chemii” oraz samodzielnie wykonali doświadczenia zgodnie z instrukcją zawartą w karcie pracy. Tematem doświadczeń było badanie właściwości chemicznych tlenków, kwasów i zasad oraz porównanie aktywności chemicznych metali. Warsztaty zostały zrealizowane przez studentów modułu nauczycielskiego II roku studiów drugiego stopnia pod opieką dr Małgorzaty Czai z Zakładu Dydaktyki i Popularyzacji Nauki.

25.11.2014

We wtorek, 25 listopada, w warsztatach chemicznych uczestniczyli uczniowie z Gimnazjum nr 3 w Chojnicach. Uczniowie z dość odległych Chojnic pierwszy raz odwiedzili nasz Wydział Chemii. Realizowali temat “Podstawy pracy laboratoryjnej”. Przy wykonywaniu eksperymentów chemicznych, uczniów wspomagali swoim doświadczeniem studenci z Naukowego Koła Chemików. Zajęcia prowadzili mgr Kinga Westphal i mgr Marta Wiśniewska.

18.11.2014

We wtorek, 18.11.br. w warsztatach uczestniczyli uczniowie z dwóch szkół: gimnazjaliści z Gimnazjum nr 28 w Gdańsku-Morenie oraz licealiści z I LO w Sopocie. Uczniowie z gimnazjum realizowali temat “Podstawy pracy laboratoryjnej” a z liceum “Związki chromu i manganu”. Tradycyjnie uczniom asystowali przy wykonywaniu doświadczeń członkowie z Naukowego Koła Chemików. Zajęcia prowadzili mgr Marta Wiśniewska i dr Henryk Myszka.

  

5 i 12.11.2014

5 i 12 listopada odbyły się warsztaty laboratoryjne dla uczniów szkół gimnazjalnych. Młodzież przeprowadzała doświadczenia chemiczne z podziałem na reakcje egzo- i endoenergetyczne oraz brała udział w pokazach przygotowanych przez studentki modułu nauczycielskiego II roku studiów II stopnia. Zajęcia zorganizowane przez Zakład Dydaktyki i Popularyzacji Nauki, prowadziła mgr Aleksandra Zahorska. 4.XI.2014 We wtorek, 4 listopada 2014 roku, w warsztatach o tematyce Pierwiastki chemiczne i ich reakcje uczestniczyli uczniowie z Niepublicznego Gimnazjum w Pucku. Zajęcia zostały poprowadzone przez mgr Justynę Wiczk i mgr Kingę Westphal przy współudziale studentów z Naukowego Koła Chemików.    29.X.2014 29 października odbyły się zajęcia laboratoryjne dla pierwszych klas gimnazjum, podczas których uczniowie z Zespołu Szkół w Leźnie mogli prowadzić badania z użyciem wskaźników pH, sprawdzić, jak działa chemiczne jojo, czy podziwiać "taniec" sodu na malinowym roztworze. Zajęcia zorganizowane były przez Zakład Dydaktyki i Popularyzacji Nauki, prowadzone przez mgr Aleksandrę Zahorską.    28.X.2014 We wtorek, 28 października 2014 roku, w warsztatach zorganizowanych na Wydziale Chemii uczestniczyły dwie grupy uczniów z I LO w Pucku, którzy realizowali, przy współudziale studentów z Naukowego Koła Chemików, doświadczenia poświęcone właściwościom pierwiastków chemicznych. Zajęcia odbywały się pod kierunkiem mgr Marty Wiśniewskiej i mgr Kingi Westphal. 21.X.2014 W dniu 21 października 2014 roku odbyły się pierwsze w tym roku akademickim warsztaty chemiczne dla uczniów. W warsztatach uczestniczyła dziesięcioosobowa grupa uczniów z XXIV LO w Gdańsku-Osowej i dwunastu uczniów z I LO w Sopocie. Tematem warsztatów były pierwiastki chemiczne i ich reakcje.  Przy wykonywaniu doświadczeń młodzieży pomagali studenci z Naukowego Koła chemików. Opiekunem zajęć był dr Henryk Myszka i mgr Marta Wiśniewska.Warsztaty G1

ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Sławomir Lach
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 9 lipca 2015 roku, 14:53