MKN realizowany od II stopnia kierunku CHEMIA

W trakcie rekrutacji, studenci wszystkich specjalności, którzy  ukończyli studia 1 stopnia na kierunku CHEMIA, mogą zadeklarować chęć realizacji opcjonalnego modułu kształcenia nauczycielskiego. Zajęcia wchodzące w skład modułu trwają przez wszystkie cztery semestry studiów, obejmują łącznie 560 godzin, w tym 150 godzin z zakresu dydaktyki chemii oraz 120 godzin praktyki przedmiotowej w szkole. Modułowi przypisano łącznie 35 punktów ECTS. Zaliczenie wszystkich zajęć i praktyk objętych modułem daje dodatkowo absolwentom uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela chemii we wszystkich typach szkół.

Moduł kształcenia nauczycieli na kierunku CHEMIA  jest zgodny z najnowszymi standardami kształcenia nauczycieli  podanymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO  z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (podpiąć załącznik).

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 10. Sierpień 2020 - 15:19; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: poniedziałek, 10. Sierpień 2020 - 15:19; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki