Plany zajęć i podział na grupy | Wydział Chemii

Plan zajęć w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019

Uwagi dotyczące planów zajęć i list podziałów na grupy

  • Plany zajęć dla studiów prowadzonych przez wydział są publikowane nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, a dla pierwszych lat studiów po zakończeniu procesu rekrutacji.
  • Organizacja roku akademickiego 2018/19 (link). Zajęcia semestru letniego wg planów na Wydziale Chemii rozpoczną się w dn. 18.02.2019 roku.
  • Wszystkich studentów obowiązuje uczestnictwo w zajęciach zgodnie z zamieszczonymi w gablotach listami podziałów na grupy ćwiczeniowe.
  • Przyporządkowanie osób do poszczególnych grup może się odbywać na zasadzie wymiany typu „osoba za osobę” na indywidualną prośbę zainteresowanych studentów.
  • Proszę uważnie śledzić zmiany w planach i na listach, szczególnie w pierwszym tygodniu zajęć.
  • Uwagi można zgłaszać wyłącznie we własnym imieniu mailowo na adres: planista.chemia@ug.edu.pl lub osobiście w pok. F122 do dnia 20.02.2019r., w póżniejszym terminie w Dziekanacie Studenckim.
  • Elektroniczne zapisy na obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla studentów (link)
  • UWAGA! Studenci, którzy realizują przedmioty w formie długu punktowego, powtarzają semestr lub uzupełniają przedmioty w wyniku zmiany uczelni są zobowiązani do samodzielnego zaplanowania realizacji zajęć powtarzanych/uzupełnianych. Informacje powinny zostać zgłoszone do Dziekanatu studenckiego do dnia 20 lutego w celu wpisania do odpowiedniej grupy.

Plany zajęć

Rok studiów Podział na grupy

 Aktualizacja planu 
i/lub list studentów:

BIZNES CHEMICZNY studia stacjonarne I stopnia  
Biznes Chemiczny, inżynierskie, I rok 1 BizChem inż. 28.03.2019
Biznes Chemiczny, inżynierskie, II rok 2 BizChem inż. 9.02.2019
Biznes Chemiczny, inżynierskie, III rok 3 BizChem inż. 11.03.2019
CHEMIA  studia stacjonarne I stopnia  
Chemia, licencjat, I rok  1 Ch lic. 14.02.2019
Chemia, licencjat, II rok 2 Ch lic. 14.02.2019
Chemia, licencjat, III rok  3 Ch lic. 22.02.2019
CHEMIA  studia stacjonarne II stopnia  
Chemia, MSU, I rok 1 Ch mgr 15.02.2019
Chemia, MSU, II rok 2 Ch mgr 8.02.2019
CHEMIA  studia niestacjonarne II stopnia  
Chemia, MSU niestacjonarne, I rok 1 Ch nstac. mgr 8.02.2019
Chemia, MSU niestacjonarne, II rok 2 Ch nstac. mgr 8.02.2019
OCHRONA ŚRODOWISKA studia stacjonarne I stopnia  
Ochrona Środowiska, licencjat, I rok 1 OŚ lic. 15.02.2019
Ochrona Środowiska, licencjat, II rok 2 OŚ lic. 9.02.2019
Ochrona Środowiska, licencjat, III rok 3 OŚ lic. 18.02.2019
OCHRONA ŚRODOWISKA studia stacjonarne II stopnia  
Ochrona Środowiska, MSU, II rok 2 OŚ mgr 8.02.2019

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Bielicka-Giełdoń
Treść wprowadzona przez: Sławomir Lach
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 28 marca 2019 roku, 14:35