Plany zajęć i podział na grupy | Wydział Chemii

Plan zajęć w semestrze zimowym w roku akademickim 2018/2019

Uwagi dotyczące planów zajęć i list podziałów na grupy

  • Plany zajęć dla studiów prowadzonych przez wydział są publikowane nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, a dla pierwszych lat studiów po zakończeniu procesu rekrutacji.
  • Organizacja roku akademickiego 2018/19 (link). Zajęcia wg planów na Wydziale Chemii rozpoczną się w dn. 03.10.2018 roku.
  • Wszystkich studentów obowiązuje uczestnictwo w zajęciach zgodnie z zamieszczonymi w gablotach listami podziałów na grupy ćwiczeniowe.
  • Przyporządkowanie osób do poszczególnych grup może się odbywać na zasadzie wymiany typu „osoba za osobę” na indywidualną prośbę zainteresowanych studentów.
  • Proszę uważnie śledzić zmiany w planach i na listach, szczególnie w pierwszym tygodniu zajęć.
  • Uwagi można zgłaszać wyłącznie we własnym imieniu mailowo na adres: planista.chemia@ug.edu.pl lub osobiście w pok. F122 do dnia 03.10.2018r., w póżniejszym terminie w Dziekanacie Studenckim.
  • Elektroniczne zapisy na obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla studentów (link)
  • UWAGA! Studenci, którzy realizują przedmioty w formie długu punktowego, powtarzają semestr lub uzupełniają przedmioty w wyniku zmiany uczelni są zobowiązani do samodzielnego zaplanowania realizacji zajęć powtarzanych/uzupełnianych. Informacje powinny zostać zgłoszone do Dziekanatu studenckiego do dnia 5 października w celu wpisania do odpowiedniej grupy.

Plany zajęć

Rok studiów Podział na grupy

 Aktualizacja planu 
i/lub list studentów:

BIZNES CHEMICZNY studia stacjonarne I stopnia  
Biznes Chemiczny, inżynierskie, I rok 1 BizChem inż. 08.11.2018
Biznes Chemiczny, inżynierskie, II rok 2 BizChem inż. 04.10.2018
Biznes Chemiczny, inżynierskie, III rok 3 BizChem inż. 24.10.2018
CHEMIA  studia stacjonarne I stopnia  
Chemia, licencjat, I rok  1 Ch lic. 30.10.2018
Chemia, licencjat, II rok 2 Ch lic. 04.10.2018
Chemia, licencjat, III rok  3 Ch lic. 25.11.2018
CHEMIA  studia stacjonarne II stopnia  
Chemia, MSU, I rok 1 Ch mgr 05.10.2018
Chemia, MSU, II rok 2 Ch mgr 03.10.2018
CHEMIA  studia niestacjonarne II stopnia  
Chemia, MSU niestacjonarne, I rok 1 Ch nstac. mgr 08.11.2018
Chemia, MSU niestacjonarne, II rok 2 Ch nstac. mgr 05.10.2018
OCHRONA ŚRODOWISKA studia stacjonarne I stopnia  
Ochrona Środowiska, licencjat, I rok 1 OŚ lic. 02.10.2018
Ochrona Środowiska, licencjat, II rok 2 OŚ lic. 04.10.2018
Ochrona Środowiska, licencjat, III rok 3 OŚ lic. 02.10.2018
OCHRONA ŚRODOWISKA studia stacjonarne II stopnia  
Ochrona Środowiska, MSU, II rok 2 OŚ mgr 02.10.2018

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Bielicka-Giełdoń
Treść wprowadzona przez: Sławomir Lach
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 26 listopada 2018 roku, 10:13