fbpx Plany zajęć i podział na grupy | Wydział Chemii

Plany zajęć i podział na grupy | Wydział Chemii

Plan zajęć w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020

Uwagi dotyczące planów zajęć i list podziałów na grupy

  • Plany zajęć dla studiów prowadzonych przez wydział są publikowane nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, a dla pierwszych lat studiów po zakończeniu procesu rekrutacji.
  • Organizacja roku akademickiego 2019/2020 (link). Zajęcia semestru zimowego wg planów na Wydziale Chemii rozpoczną się w dn. 03.10.2019 roku.
  • Wszystkich studentów obowiązuje uczestnictwo w zajęciach zgodnie z zamieszczonymi w gablotach listami podziałów na grupy ćwiczeniowe.
  • Przyporządkowanie osób do poszczególnych grup może się odbywać na zasadzie wymiany typu „osoba za osobę” na indywidualną prośbę zainteresowanych studentów.
  • Proszę uważnie śledzić zmiany w planach i na listach, szczególnie w pierwszym tygodniu zajęć.
  • Uwagi można zgłaszać wyłącznie we własnym imieniu mailowo na adres: planista.chemia@ug.edu.pl lub osobiście w pok. F122.
  • Elektroniczne zapisy na obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla studentów (link)
  • UWAGA! Studenci, którzy realizują przedmioty w formie długu punktowego, powtarzają semestr lub uzupełniają przedmioty w wyniku zmiany uczelni są zobowiązani do samodzielnego zaplanowania realizacji zajęć powtarzanych/uzupełnianych. Informacje powinny zostać zgłoszone do Dziekanatu studenckiego do dnia 15 września w celu wpisania do odpowiedniej grupy.

Plany zajęć

Rok studiów Podział na grupy

 Aktualizacja planu 
i/lub list studentów:

BIZNES CHEMICZNY studia stacjonarne I stopnia  
Biznes Chemiczny, inżynierskie, I rok 1 BizChem inż. 04.11.2019
Biznes Chemiczny, inżynierskie, II rok 2 BizChem inż. 07.10.2019
Biznes Chemiczny, inżynierskie, III rok 3 BizChem inż. 26.09.2019
Biznes Chemiczny, inżynierskie, IV rok 4 BizChem inż. 11.10.2019
CHEMIA  studia stacjonarne I stopnia  
Chemia, licencjat, I rok 1 Ch lic. 22.10.2019
Chemia, licencjat, II rok 2 Ch lic. 10.10.2019
Chemia, licencjat, III rok  3 Ch lic. 23.10.2019
CHEMIA  studia stacjonarne II stopnia  
Chemia, MSU, I rok 1 Ch mgr 08.10.2019
Chemia, MSU, II rok 2 Ch mgr 08.10.2019
CHEMIA  studia niestacjonarne II stopnia  
Chemia, MSU niestacjonarne, I rok 1 Ch nstac. mgr 09.10.2019
Chemia, MSU niestacjonarne, II rok 2 Ch nstac. mgr 30.09.2019
OCHRONA ŚRODOWISKA studia stacjonarne I stopnia  
Ochrona Środowiska, licencjat, I rok 1 OŚ lic. 27.09.2019
Ochrona Środowiska, licencjat, II rok 2 OŚ lic. 04.10.2019
Ochrona Środowiska, licencjat, III rok 3 OŚ lic. 26.09.2019
OCHRONA ŚRODOWISKA studia stacjonarne II stopnia  
Ochrona Środowiska, MSU, I rok 1 OŚ mgr 26.09.2019

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Monika Budzińska
Treść wprowadzona przez: Sławomir Lach
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 4 listopada 2019 roku, 13:19