Plany zajęć i podział na grupy | Wydział Chemii

Plan zajęć w semestrze zimowym, w roku akademickim 2017/2018

Uwagi dotyczące planów zajęć i list podziałów na grupy

  • Plany zajęć dla studiów prowadzonych przez wydział są publikowane nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, a dla pierwszych lat studiów po zakończeniu procesu rekrutacji.
  • Wszystkich studentów obowiązuje uczestnictwo w zajęciach zgodnie z zamieszczonymi w gablotach listami podziałów na grupy ćwiczeniowe.
  • Przyporządkowanie osób do poszczególnych grup może się odbywać na zasadzie wymiany typu „osoba za osobę” na indywidualną prośbę zainteresowanych studentów.
  • Proszę uważnie śledzić zmiany w planach i na listach, szczególnie w pierwszym tygodniu zajęć.
  • Uwagi można zgłaszać wyłącznie we własnym imieniu mailowo na adres: planista.chemia@ug.edu.pl lub osobiście w pok. F122 do dnia 04.10.2017r., w póżniejszym terminie w Dziekanacie Studenckim.
  • Elektroniczne zapisy na obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla studentów (link)
  •  

Plany zajęć

Rok studiów Podział na grupy

 Aktualizacja planu 
i/lub list studentów:

BIZNES CHEMICZNY studia stacjonarne I stopnia  
Biznes Chemiczny, inżynierskie, I rok 1 BizChem inż. 02.10.2017r.
Biznes Chemiczny, inżynierskie, II rok 2 BizChem inż. 29.09.2017r.
CHEMIA  studia stacjonarne I stopnia  
Chemia, licencjat, I rok  1 Ch lic. 27.10.2017r.
Chemia, licencjat, II rok 2 Ch lic. 04.10.2017r.
Chemia, licencjat, III rok  3 Ch lic. 02.10.2017r.
CHEMIA  studia stacjonarne II stopnia  
Chemia, MSU, I rok 1 Ch mgr 03.10.2017r.
Chemia, MSU, II rok 2 Ch mgr 16.10.2017r.
CHEMIA  studia niestacjonarne II stopnia  
Chemia, MSU niestacjonarne, I rok 1 Ch nstac. mgr 11.12.2017r.
Chemia, MSU niestacjonarne, II rok 2 Ch nstac. mgr 25.09.2017r.
OCHRONA ŚRODOWISKA studia stacjonarne I stopnia  
Ochrona Środowiska, licencjat, I rok 1 OŚ lic. 04.10.2017r.
Ochrona Środowiska, licencjat, II rok 2 OŚ lic. 04.10.2017r.
Ochrona Środowiska, licencjat, III rok 3 OŚ lic. 01.10.2017r.
OCHRONA ŚRODOWISKA studia stacjonarne II stopnia  
Ochrona Środowiska, MSU, I rok 1 OŚ mgr 24.11.2017r.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Bielicka-Giełdoń
Treść wprowadzona przez: Sławomir Lach
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 11 grudnia 2017 roku, 11:00