fbpx Znajdź w budynku | Wydział Chemii

Znajdź w budynku | Wydział Chemii

Znajdź w budynku

BUDYNEK A

PARTER

Katedra Chemii Biomedycznej

Pracownia Biochemii Strukturalnej

I PIĘTRO

Katedra Chemii Biomedycznej

Pracownia Chemii Medycznej
Pracownia Fotobiofizyki

II PIĘTRO

Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej

Pracownia Syntezy Bionieorganicznej
Pracownia Fizykochemii Związków Kompleksowych
Pracownia Oddziaływań Międzycząsteczkowych

 

BUDYNEK B

PARTER

Katedra Chemii Organicznej

Pracownia Chemii Biopolimerów
Pracownia Chemii Cukrów
Pracownia Glikochemii

I PIĘTRO

Katedra Biochemii

Pracownia Chemii Bioorganicznej
Pracownia Chemii Związków Biologicznie Czynnych
Pracownia Analityki Biochemicznej

II PIĘTRO

Katedra Chemii Analitycznej

Pracownia Chemii Supramolekularnej
Pracownia Chemii i Analityki Kosmetyków

III PIĘTRO

Katedra Chemii Fizycznej

Pracownia Rentgenografii i Spektroskopii
Pracownia Badań Luminescencyjnych
Pracownia Sensybilizatorów Biologicznych

Katedra Chemii Teoretycznej

Pracownia Symulacji Polimerów
Pracownia Chemii Kwantowej
Pracownia Modelowania Molekularnego

 

BUDYNEK C

PARTER

Dziekanat studencki
Laboratoria studenckie
Rekrutacja

I PIĘTRO

Biuro Dziekana
Laboratoria studenckie

II PIĘTRO

Laboratoria studenckie
Laboratoria komputerowe
Sale seminaryjne

III PIĘTRO

Laboratoria studenckie
Laboratoria komputerowe
Sale seminaryjne

BUDYNEK D

PARTER

Audytoria

I PIĘTRO

Audytoria

 

 

BUDYNEK E

Zespół Zaopatrzenia i Obsługi Technicznej

BUDYNEK F

PARTER

Dziekanat Główny
Administracja budynku
Sale seminaryjne

I PIĘTRO

Laboratoria studenckie
Pokoje cichej nauki
Samorząd studentów
Samorząd doktorantów
Koła naukowe
Biuro Wspierania Badań
Sala seminaryjna

II PIĘTRO

Laboratoria studenckie
Pokoje cichej nauki
Sala seminaryjna

III PIĘTRO

Laboratoria studenckie
Sala seminaryjna

BUDYNEK G

PARTER

Zespół Pracowni Fizyko-Chemicznych

I PIĘTRO

Katedra Analizy Środowiska

Pracownia Chemicznych Zagrożeń Środowiska
Pracownia Analizy Związków Naturalnych
Pracownia Analityki i Diagnostyki Chemicznej

Zakład Dydaktyki i Popularyzacji Nauki

II PIĘTRO

Katedra Technologii Środowiska

Pracownia Fotokatalizy
Pracownia Procesów Zaawansowanego Utleniania

Katedra Biotechnologii Molekularnej

Pracownia Inżynierii Genetycznej
Pracownia Chemii Makromolekuł Biologicznych

III PIĘTRO

Katedra Chemii i Radiochemii Środowiska

Pracownia Analityki i Radiochemii Środowiska
Pracownia Chemii Środowiska i Ekotoksykologii
Pracownia Chemometrii Środowiska

 

Rzut budynku Wydziału Chemii

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Sławomir Lach
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 4 listopada 2015 roku, 11:37