fbpx Aparatura i zakres badań | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Aparatura i zakres badań

Pracownia TG/MS i UV-Vis

  • Aparat UV-VIS LAMBDA 18 firmy Perkin-Elmer (rok produkcji 1999) do pomiarów widm w zakresie 185-900 nm oraz przystawka proszkowa umożliwiająca pomiar absorpcji substancji stałych.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Zestaw TG/MS.

Termowaga Jupiter STA 449 F3 firmy NETZSCH umożliwia pomiary w temperaturze 35-1500°C z zadanym gradientem przyrostu temperatury - w atmosferze gazu obojętnego (Argon) lub w powietrzu syntetycznym (N2 80%, O2 20%). Termowaga ta jest połączona z kwadrupolowym spektrometrem mas QMS 403 C także firmy NETZSCH co umożliwia w jednym pomiarze analizę nie tylko zmiany masy badanej próbki ale także rejestrację mas (jonów) gazów uchodzących w trakcie pomiaru z badanej próbki. Zakres badanych mas od 1 do ok 300 Da.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Przykładowe widma:

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Kinga Sikora
Treść wprowadzona przez: Kinga Sikora
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 10 marca 2014 roku, 9:19