Aparatura i zakres badań | Wydział Chemii

Pracownia MALDI-TOF-MS

W pracowni dysponujemy spektrometrem firmy BRUKER typu BIFLEX III, zakupionym i zainstalowanym w 2001roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonujemy pomiary jedynie w trybie liniowym.

Zakres mas: od 100 Da do 250 kDa

Rozdzielczość: 1000-5000 FWHM

Laser azotowy (337nm)

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Kinga Kornowska
Treść wprowadzona przez: Kinga Kornowska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 7 marca 2014 roku, 14:06