fbpx Aparatura i zakres badań | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Aparatura i zakres badań

Pracownia LCMS i CE

Na wyposażeniu pracowni znajdują się następujące aparaty:

Zestaw HPLC-MS:

 • chromatograf cieczowy firmy Agilent Technologies (model 1200)
 • spektrometr HCT Ultra firmy Bruker Daltonics

Zestaw UHPLC-MS firmy Agilent Technologies

 • chromatograf cieczowy 1290 Infinity
 • spektrometr Agilent Technologies 6550 iFunnel Q-TOF

System Elektroforezy Kapilarnej ProteomeLabTM PA800 firmy Beckman Coulter.


Zestaw HPLC-MS:

 • system HPLC firmy Agilent Technologies (model Agilent 1200) z podwójną pompą, degazerem, autosamplerem, termostatem kolumny oraz detektorem diodowym
 • spektrometr HCT Ultra firmy Bruker Daltonics z analizatorem typu pułapka jonowa. Spektrometr masowy wyposażony jest w trzy typy źródeł jonów wykorzystujące różne sposoby jonizacji próbki: elektrorozpylanie (źródła: ESI i off-line nanoESI) i jonizację chemiczną (APCI).

Zestaw UHPLC-MS:

 • system UHPLC firmy Agilent Technologies (model Agilent 1290 Infinity) z podwójną pompą, termostatowanym autosamplerem, termostatem kolumny oraz detektorem diodowym.
 • spektrometr Agilent 6550 iFunnel Q-TOF. Aparat wyposażony jest w dwa źródła jonów MultiMode (połączenie ESI i APCI) i źródło wykorzystujące technologię  Agilent Jet Stream.

Więcej informacji na temat aparatury można znaleźć na stronie producenta.

System Elektroforezy Kapilarnej ProteomeLabTM PA800 firmy Beckman Coulter.

Aparat ten zawiera trzy detektory:

 • UV (200nm, 214nm, 254nm, 280nm)
 • PDA (detekcja w zakresie 190-600nm)
 • LIF (laser argonowy 488nm)

Termostatowany garaż umożliwia przechowywanie próbek w określonych warunkach temperaturowych (zakres 20-60 °C)
Dzięki specjalnemu interfejsowi istnieje możliwość podłączenia systemy do spektrometru masowego.


 

Pracownia LCMS i CE

Zestaw HPLC-MSspektrometr HTC Ultra firmy Bruker Daltonics Źródło ESI. (HCT Ultra) UHPLC Agilent 1290 InfinityAgilent Technologies 6550 iFunnel Q-TOFAgilent Jet Stream (Agilent 6550 iFunnel Q-TOF)System Elektroforezy Kapilarnej ProteomeLab PA800 firmy Beckman Coulter
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Kinga Sikora
Treść wprowadzona przez: Kinga Sikora
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 5 marca 2015 roku, 8:49