fbpx Aparatura i zakres badań | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Aparatura i zakres badań

Pracownia analizy elementarnej

Analizator Elementarny Vario El Cube CHNS firmy Elementar

Analizator Elementarny Vario El Cube CHNS firmy Elementar

 

 

Oznaczanie procentowej zawartości N, C, H i S w próbkach stałych.

Opis metody:

Podstawową zasadą ilościowej analizy CHNS jest wysokotemperaturowe, utleniające spalanie próbek. Gazowe produkty spalania są oczyszczane, rozdzielane w kolumnach absorpcyjnych na poszczególne składniki (azot, dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, parę wodną) i wykrywane w celi pomiarowej detektora TCD (detektor przewodności cieplnej).

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Kinga Sikora
Treść wprowadzona przez: Kinga Sikora
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 7 marca 2014 roku, 9:38