fbpx Przygotowanie próbek | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Przygotowanie próbek

Przygotowanie próbek


Odpowiednie przygotowanie próbki jest niezbędne do uzyskania dobrej jakości widm.

 • Próbka do analizy powinna być oznakowana i dostarczana wraz z wypełnionym i podpisanym zamówieniem.
 • Próbka powinna być rozpuszczona w rozpuszczalniku deuterowanym; np. firm Deutero GMBH (http://www.deutero.de), Sigma-Aldrich (http://www.sigmaaldrich.com) lub innych producentów.
 • Do przygotowania próbek należy używać nieuszkodzonych probówek (średnica 5 mm, długość 7 cali), o jakości odpowiadającej wymaganiom stosowanego spektrometru (500 MHz lub 700 MHz).
  Do rutynowych pomiarów dla ww. częstotliwości mogą być wykorzystywane probówki z serii „Economy” lub „Standard”. Mogą to być np. probówki firm: Norell (http://nmrtubes.com/), Wilmad (http://www.wilmad-labglass.com) lub innych producentów.
 • Do przygotowania próbek a następnie do „odzyskania” roztworu bardzo przydatne są pipety Pasteur’a o wydłużonym cienkim końcu (310 mm)
 • Objętości roztworu w probówce powinna wynosić ok. 0.6 ml (wysokość słupa cieczy ok. 40 mm). „Wyraźnie” mniejsza lub większa objętość cieczy może spowodować pogorszenie jakości rejestrowanych widm.
 • Roztwór w probówce powinien być homogeniczny i nie zawierać osadu.
 • Probówka musi mieć szczelnie założony korek i nie może być zabrudzona od zewnątrz.
 • Poprawne przygotowanie próbki do pomiarów jest wyłączną odpowiedzialnością użytkownika.
  Próbki źle przygotowane i w nieodpowiednich probówkach mogą nie zostać przyjęte do pomiarów.
 • Roztwory powinny mieć właściwe stężenie. Za duże stężenie roztworu powoduje poszerzenie sygnałów w widmie protonowym. Zbyt małe stężenie wydłuża czas akumulacji widm węglowych.
 • Zalecane minimalne ilości substancji do pomiarów (500 MHz):
  - widma 1H –1-5 mg
  - widma 13C – 5-10 mg
  - widma heterojądrowe z detekcją 1H (np. HSQC, HMBC) – 5-10 mg
  - homojądrowe widma 2D (np. COSY, TOCSY, NOESY, ROESY) – 1-5 mg

Podane ilości substancji dla poszczególnych eksperymentów mają charakter bardzo orientacyjny. Widma można również zarejestrować dla mniejszych ilości substancji, wymaga to jednak więcej „czasu pomiarowego”. Dla bardzo małych ilości substancji wskazana jest rejestracja widm na spektrometrze 700 MHz z wykorzystaniem kriosondy.

 

 • Kalibracja przesunięć chemicznych może być wykonywana przez dodanie wzorca wewnętrznego (np. TMS), wykorzystanie sygnału rozpuszczalnika lub według skali zalecanej przez IUPAC (Pure Appl. Chem., Vol. 73, No. 11, pp. 1795-1818, 2001; http://pac.iupac.org/publications/pac/pdf/2001/pdf/7311x1795.pdf).
 • W przypadku stosowania wzorca wewnętrznego (np. TMS), jego stężenie powinno być niewielkie (0.05% - 0.1%, tzn. 1- 2 krople na 100 mL rozpuszczalnika). Wygodniej jest kupić rozpuszczalniki z dodanym wzorcem wewnętrznym.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie przygotowania próbek wskazany jest kontakt z operatorem.
 • Do obróbki widm można wykorzystać bezpłatne programy dostępne w Internecie oraz program TopSpin, który będzie dostępny od października 2013 roku z komputerów znajdujących się w sieci WCh.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Krzysztof Brzozowski
Treść wprowadzona przez: Krzysztof Brzozowski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 7 marca 2014 roku, 12:24