fbpx Rozprawy doktorskie zewnętrzne | Wydział Chemii

Rozprawy doktorskie zewnętrzne | Wydział Chemii

Zawiadomienia o obronach rozpraw doktorskich z innych jednostek

Data obrony

Broniący

Temat rozprawy doktorskiej

Jednostka

03.03.2020 mgr inż. Kacper Kopczyński Akumulator kwasowo-ołowiowy modyfikowany cieczą jonową Politechnika Poznańska
11.02.2020 mgr inż. Agata Zdarta Wpływ zanieczyszczeń węglowodorowych na zdolności adaptacyjne mikroorganizmów do biodegradacji związków alifatycznych i aromatycznych Politechnika Poznańska
05.02.2020 mgr Ewelina Szaniawska Projektowanie i charakterystyka układów kompozytowych opartych na tlenku miedzi(I) jako półprzewodniku typu p, zdolnym do      niskotemperaturowej, fotoelektrochemicznej konwersji tlenku węgla(IV) Uniwersytet Warszawski
03.02.2020 mgr inż. Piotr Kraszkiewicz Synteza, charakterystyka fizykochemiczna i własności katalityczne nanostrukturalnych katalizatorów typu Au/SBA-15 Instytut Niskich Temperatur           i Badań Strukturalnych PAN            we Wrocławiu
27.01.2020 mgr Katarzyna Wojtysiak Synteza i właściwości fotofizyczne niektórych układów azaheterocyklicznych jako potencjalnych materiałów do optoelektroniki    Uniwersytet Opolski
17.01.2020 mgr Urszula Kucia Analizy QSPR wielkich bibliotek związków chemicznych na przykładzie bazy danych ABAMACHEM Uniwersytet Śląski
14.01.2020 mgr inż. Dariusz Kozakiewicz Katynon jako blok budulcowy i struktura uprzywilejowana w syntezie karbaminianów, tiosemikarbazonów, 2-(3H)-oksazolonów, 1,4-izochinolinodionów oraz pochodnych aminokwasów o szerokim spektrum aktywności biologicznej Uniwersytet Śląski
10.01.2020 mgr Joanna Odrobińska Kapsuły polimerowe z ciekłym olejowym rdzeniem jako potencjalne mikro-nanoreaktory chemiczne Uniwersytet Jagielloński
10.01.2020 mgr inż. Leszek Cabaj Wykorzystanie nanomateriałów węglowych w konstrukcji czujników potencjometrycznych Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
08.01.2020 mgr inż. Andrzej Balis Hybrydowe materiały polimerowo-nieorganiczne na bazie mezoporowatych cząstek krzemionkowych ze stałym rdzeniem - wielofunkcyjne nośniki i mikroreaktory Uniwersytet Jagielloński

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Cymbała
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Cymbała
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 24 stycznia 2020 roku, 10:52