Rozprawy doktorskie zewnętrzne | Wydział Chemii

Zawiadomienia o obronach rozpraw doktorskich z innych jednostek

Data obrony

Broniący

Temat rozprawy doktorskiej

Jednostka

09.07.2018 mgr inż. Agata Śliwińska Otrzymywanie i modyfikowanie biodegradowalnych materiałów opakowaniowych na bazie keratyny i bakteryjnej nanocelulozy Politechnika Gdańska
09.07.2018 mgr inż. Joanna Mioduska Badania nad wykorzystaniem fotokatalizatorów WO3/TiO2 do degradacji wybranych zanieczyszczeń organicznych Politechnika Gdańska
09.07.2018 mgr inż. Ewelina Kurzyk Występowanie oraz charakterystyka molekularna oporności na azole wśród klinicznych i środowiskowych izolatów Aspergillus fumigatus Politechnika Gdańska
05.07.2018 mgr Łukasz Herok Stan nadprzewodzący w związkach o strukturze antyperowskitu Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie
05.07.2018 mgr inż. Dorota Babilas Badania nad zastosowaniem elektrodializy do odzysku jonów wybranych metali przejściowych z odpadowych roztworów przemysłu galwanicznego Politechnika Śląska
04.07.2018 mgr inż. Maciej Sowa Badania nad procesem modyfikacji powierzchni cyrkonu, niobu     i tantalu metodą wysokonapięciowego utleniania elektrochemicznego Politechnika Śląska
03.07.2018 mgr Karolina Syrek Fotoelektrochemiczne właściwości nanostrukturalnych anodowych tlenków tytanu i wolframu Uniwersytet Jagielloński
29.06.2018 mgr Waleeda Alsalahi Rhodium catalyzed hydroformylation under environmentally friendly conditions Uniwersytet Wrocławski
28.06.2018 mgr Karolina Ordon Functionalized semiconducting oxides based on bismuth vanadate with anchored organic dye molecules for photoactive applications Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie
28.06.2018 mgr inż. Krzysztof Konieczny Zmiany strukturalne w kryształach powodowane przez reakcję Norrisha-Yanga w warunkach wysokiego ciśnienia Politechnika Wrocławska
26.06.2018 mgr Agata Szłapa-Kula Reakcje sprzęgania, cykloaddycji i kondensacji w syntezie nowych materiałów na potrzeby organicznej elektroniki Uniwersytet Śląski
26.06.2018 mgr Aneta Idec p-Benziporfiryna jako ligand makrocykliczny w chemii metaloorganicznej rutenu i rodu Uniwersytet Wrocławski
25.06.2018 mgr Marika Żyła-Karwowska Synthesis of N-Doped Nanographene Analogues via Oxidative Transformations of Oligopyrroles Uniwersytet Wrocławski
25.06.2018 mgr Jan Krajczewski Uruchamiana przez rezonans plazmowy synteza różnych nanostruktur ze srebra Uniwersytet Warszawski
20.06.2018 mgr Ewa Kasprzycka Kompleksy lantanowców sulfonyloamidofosforanami jako konwertery promieniowania elektromagnetycznego - synteza, struktura i spektroskopia Uniwersytet Wrocławski
19.06.2018 mgr inż. Edyta Goclik Właściwości elektrochemiczne substancji czynnych zawartych w niesteroidowych lekach przeciwzapalnych Politechnika Łódzka
18.06.2018 mgr inż. Ewa Gapys Mechanistyczne aspekty reaktywności wodoronadtlenków generowanych na aminokwasach, peptydach i białkach Politechnika Łódzka
14.06.2018 mgr Grażyna Szafraniec-Gorol Cyklometalowane i etynylowe kompleksy irydu(III) i platyny(II) - synteza i właściwości fotofizyczne Uniwersytet Śląski
13.06.2018 mgr Karolina Grabowska Cykliczne peptydy o aktywności antyangiogennej Uniwersytet Warszawski
12.06.2018 mgr Przemysław Wójcik Reakcje karbonylującego sprzęgania typu C-C i C-N katalizowane związkami palladu Uniwersytet Wrocławski
12.06.2018

mgr Łukasz Wolski

Katalizatory zawierające Zn, Cu, Au dla procesów utleniania wybranych związków organicznych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
12.06.2018 mgr Marta Rejmund Projektowanie i synteza nowych analogów tiosemikarbazonów jako potencjalnych farmaceutyków Uniwersytet Śląski
12.06.2018 mgr inż. Justyna Pijarowska-Kruszyna Innowacyjna metoda syntezy radiofarmaceutyku do obrazowania transportera dopaminy (DAT) w technice Pozytonowej Tomografii Emisyjnej (PET) Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie
11.06.2018 mgr Sreeraj Gopi Extraction, isolation, characterization, mechanical properties and biological activities of nanofiber from turmeric waste Politechnika Gdańska

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Cymbała
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Cymbała
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 2 lipca 2018 roku, 7:38