fbpx Rozprawy doktorskie zewnętrzne | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Rozprawy doktorskie zewnętrzne

Zawiadomienia o obronach rozpraw doktorskich z innych jednostek

Data obrony

Broniący

Temat rozprawy doktorskiej

Jednostka

19.04.2021 mgr Przemysław Nowakowski Badania migracji wybranych fotoinicjatorów (4-PBZ i TPO-L) z pokrytych poliakrylowymi lakierami opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie
07.04.2021 mgr inż. Klaudia Suliborska Określenie mocy przeciwutleniającej wybranych przeciwutleniaczy z wykorzystaniem metod elektrochemicznych Politechnika Gdańska
07.04.2021 mgr Piotr Kamedulski Modyfikacje materiałów węglowych pod wpływem oddziaływań z małymi czasteczkami organicznymi  oraz heteroatomami Uniwersytet Mikołaja Kopernika    w Toruniu
26.03.2021 mgr Paweł Brzemiński Synteza analogów 2-metyleno-19-norkalcytriolu ze zmodyfikowanym łańcuchem bocznym Uniwersytet Warszawski
25.03.2021 mgr Adrian Fabisiak Synteza analogów 1α,25-dihydroksy-19-norwitaminy D3 ze zmodyfikowanym pierścieniem A Uniwersytet Warszawski
24.03.2021 mgr Łukasz Marciniak Wpływ pH na wielkość nanocząsteczek srebra otrzymanych w reakcji redukcji chemicznej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
23.03.2021 mgr inż. Urszula Gryczka Wpływ promieniowania jonizującego na właściwości wybranych polisacharydów Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
16.03.2021 mgr inż. Mateusz Sydow Development of terrestrial ecotoxicity effect factors of selected metals for application in life cycle impact assessment Politechnika Poznańska
16.03.2021 mgr Marta Pytlarczyk Synteza i badanie nematycznych materiałów ciekłokrystalicznych o zwiększonej fotochemicznej stabilności w zakresie promieniowania UVA-VIS Wojskowa Akademia Techniczna
16.03.2021 mgr Urszula Majcher-Uchańska Synteza, badania spektroskopowe i strukturalne oraz ocena właściwości przeciwnowotworowych nowych pochodnych kolchicyny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
16.03.2021 mgr Jan Lorkowski Synteza, struktura i reaktywność pochodnych izoindolu oraz ich zastosowanie jako prekursorów cyklicznych (amino)(arylo)karbenów Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
15.03.2021 mgr inż. Paweł Wróbel Badania syntezy i właściwości tlenku grafenu Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
11.03.2021 mgr Barbara Mrugała Badania strukturalne i charakterystyka biochemiczna enzymu KanJ zaangażowanego w biosyntezę kanamycyny Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie
10.03.2021 mgr Magdalena Obieziurska-Fabisiak Syntezy i reakcje pochodnych selenoorganicznych o potencjalnych właściwościach antyoksydacyjnych i biologicznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika    w Toruniu
09.03.2021 mgr inż. Mateusz Szczygiełda Wydzielanie kwasu alfa-ketoglutarowego ciśnieniowymi i prądowymi technikami membranowymi z roztworów modelowych i rzeczywistych płynów pofermentacyjnych Politechnika Poznańska
08.03.2021 mgr Artur Chabros Synteza i właściwości nienasyconych żywic poliestrowych o zmniejszonej emisji styrenu Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
03.03.2021 mgr inż. Marzena Wyskocka-Gajda Badania nad syntezą i działaniem potencjalnych, bioaktywowalnych środków kontrastowych do MRI opartych na kompleksach żelaza(III) Politechnika Śląska
02.03.2021 mgr inż. Patrycja Wagner Właściwości reologiczne roztworów soli sodowej karboksymetylocelulozy w mieszaninach poliole/woda Politechnika Poznańska
02.03.2021 mgr Agnieszka Sasal Analiza śladowa składników leków przeciwbólowych z wykorzystaniem elektrod sitodrukowanych w próbkach wód Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
02.03.2021 mgr Karina Nester Rozwijanie oraz zastosowanie metod dynamiki molekularnej w badaniach konformacji cząsteczek cukrów prostych i złożonych Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie
25.02.2021 mgr Karolina Chrabąszcz Opracowanie spektralnej histopatologii FTIR do detekcji i charakterystyki przerzutowości nowotworowej Uniwersytet Jagielloński
24.02.2021 mgr Rafał Owarzany Nowe materiały do magazynowania wodoru oparte na związkach bogatych w azot i bor: synteza i charakterystyka fizykochemiczna Uniwersytet Warszawski
23.02.2021 mgr inż. Tomasz Rzemieniecki Aktywne biologicznie ciecze jonowe z kationami pochodzącymi od chininy i diglikoloaminy Politechnika Poznańska

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Cymbała
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Cymbała
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 23 marca 2021 roku, 9:36