Rozprawy doktorskie zewnętrzne | Wydział Chemii

Zawiadomienia o obronach rozpraw doktorskich z innych jednostek

Data obrony

Broniący

Temat rozprawy doktorskiej

Jednostka

22.09.2017 mgr Aleksandra Hecel Wpływ struktury amyloidogennego fragmentu ludzkiego i ptasiego białka prionowego na jego oddziaływanie z jonami Cu+ i Cu2+ Uniwersytet Wrocławski
22.09.2017 mgr Adam Drop Stereoselektywne reakcje jonów enolanowych pochodnych butanodiacetalowych i ich zastosowanie w syntezie disparluru Uniwersytet Opolski
21.09.2017 mgr Mateusz Janeta Funkcjonalizowane poliedryczne oligomeryczne silseskwioksany: synteza, charakterystyka i zastosowania Uniwersytet Wrocławski
20.09.2017 mgr Marta Löffler Magnetyki molekularne wybranych metali d- i f-elektronowych z chiralnym aminowym ligandem makrocyklicznym Uniwersytet Wrocławski
15.09.2017 mgr Natalia Koralewska Krótkie cząsteczki kwasów nukleinowych jako regulatory procesu uwalniania mikroRNA z ich prekursorów Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN
14.09.2017 mgr Mateusz Waliczek Sole pirydyniowe jako znaczniki jonizacyjne Uniwersytet Wrocławski
12.09.2017 mgr inż. Patrycja Wcisło-Kucharek Możliwości zastosowania materiałów zmiennofazowych do akumulowania ciepła oraz ich modyfikacje Politechnika Gdańska
04.09.2017 mgr Joanna Kwiczak Fluorowane fosfonianowe analogi fenyloaniny - synteza, badania strukturalne, reaktywność Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
04.09.2017 mgr inż. Jagoda Jóźwik-Pruska Oznaczanie wybranych metabolitów w moczu dzieci autystycznych z wykorzystaniem metod chromatograficznych Politechnika Łódzka
04.09.2017 mgr inż. Aleksandra Grzelakowska Nowe barwniki pochodne benzo[a]fenoksazyny oraz 3-formylo-2(1H)-chinolonu - synteza, właściwości oraz zastosowanie w detekcji tioli Politechnika Łódzka

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Cymbała
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Cymbała
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 12 września 2017 roku, 8:20