Rozprawy doktorskie zewnętrzne | Wydział Chemii

Zawiadomienia o obronach rozpraw doktorskich z innych jednostek

Data obrony

Broniący

Temat rozprawy doktorskiej

Jednostka

10.05.2018 mgr inż. Ewa Klepacz Naturalne polifenole i ich glikozydy jako związki kompleksujące jony wapnia i ich potencjalne zastosowanie w terapii kamicy nerkowej Politechnika Wrocławska
09.05.2018 mgr Xuzhu Zhang Determination of the intermolecular interactions in solutions from the motion of single molecules Instytut Chemii Fizycznej PAN    w Warszawie
09.05.2018 mgr inż. Beata Adamczak Wpływ osmolitów na stabilność białek w oparciu o metodę dynamiki molekularnej Politechnika Gdańska
07.05.2018 mgr inż. Mateusz Zauliczny Kompleksy metali przejściowych zawierające ligand R2P-P Politechnika Gdańska
27.04.2018 mgr Evelin Witkowska Wzmocniona powierzchniowo spektroskopia Ramana jako narzędzie do skutecznego wykrywania i różnicowania bakterii       i grzybów chorobotwórczych Instytut Chemii Fizycznej PAN    w Warszawie
27.04.2018 mgr inż. Bartłomiej Cieślik Kompleksowe zagospodarowanie stałych pozopstałości po termicznej utylizacji osadów ściekowych z dużych oczyszczalni ścieków Politechnika Gdańska
26.04.2018 mgr inż. Katarzyna Bandzierz Wpływ budowy sieci przestrzennej na właściwości elastomerów Politechnika Łódzka
25.04.2018 mgr inż. Teresa Musiał Synteza i analiza topologiczna polimerów koordynacyjnych opartych na wybranych ligandach sulfonowych i sulfonokarboksylowych Politechnika Wrocławska
20.04.2018 mgr Joanna Hejmanowska Nowe asymetryczne metody syntezy biologicznie ważnych związków heterocyklicznych Politechnika Łódzka
20.04.2018 mgr Tomasz Bereta Kompleksy metali z makrocyklicznymi ligandami typu [3+3]     oraz [2+2] Uniwersytet Wrocławski
16.04.2018 mgr Grzegorz Łopatkiewicz Stereokontrolowana synteza Idraparyny Uniwersytet Jagielloński
13.04.2018 mgr inż. Ewelina Krajewska Konstrukcja nowego systemu ekspresji heterologicznych genów  w psychrotolerancyjnym gospodarzu drożdżowym Debaryomyces macquariensis D50 Politechnika Gdańska
11.04.2018 mgr inż. Marta Marcinek-Jacel Zastosowanie analizy mineralnej włosów w identyfikacji źródeł narażenia człowieka na pierwiastki toksyczne w regionie łódzkim Politechnika Łódzka
11.04.2018 mgr Aleksandra Banaszczyk Kompleksy platyny(II) z ligandami receptorów tachykininowych Uniwersytet Warszawski
09.04.2018 mgr Jakub Hołaj-Krzak Dynamiczne oddziaływania kooperatywne "dalekiego zasięgu" pomiędzy wiązaniami wodorowymi w sieciach modelowych kryształach kwasów dikarboksylowych, w świetle badań spektralnych w zakresie podczerwieni Uniwersytet Śląski
05.04.2018 mgr Heman Burhanalden Abdulrahman Synteza i charakterystyka wybranych nanorezonatorów do przeprowadzania analiz powierzchni za pomocą spektroskopii ramanowskiej Uniwersytet Warszawski
28.03.2018 mgr inż. Magdalena Legan Synteza i właściwości separacyjne i katalityczne hydrofilowych materiałów polimerowych HIPE (High Internal Phase Emulsion) Politechnika Wrocławska
27.03.2018 mgr inż. Małgorzata Szymańska-Owczarek Kwas askorbinowy i rodnikowe produkty jego utleniania w układach homogenicznych i mikroheterogenicznych Politechnika Łódzka
27.03.2018 mgr Joanna Janek Bezołowiowe szkła aktywowane jonami erbu dla technologii optycznych wykorzystujących procesy konwersji energii w górę Uniwersytet Śląski
26.03.2018 mgr inż. Paula Michalak Struktura drugorzędowa piątego segmentu vRNA wirusa grypy typu A i jej wykorzystanie w projektowaniu antysensowych oligonukleotydów Instytut Chemii Bioorganicznej  PAN w Poznaniu
23.03.2018 mgr Katarzyna Piechota Modified aluminosilicates as multifunctional fillers for polyolefins Uniwersytet Opolski

23.03.2018

mgr Krystian Kołodziej Badania syntetyczne i aplikacyjne nukleozydo (N-arylo) amidofosforanów - potencjalnych pronukleotydów anty-HIV Instytut Chemii Bioorganicznej  PAN w Poznaniu

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Cymbała
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Cymbała
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 23 kwietnia 2018 roku, 12:47