Rozprawy doktorskie zewnętrzne | Wydział Chemii

Zawiadomienia o obronach rozpraw doktorskich z innych jednostek

Data obrony

Broniący

Temat rozprawy doktorskiej

Jednostka

05.11.2019 mgr Jacek Chrzanowski Nowe chiralne związki heteroorganiczne jako ligandy i/lub katalizatory organiczne: otrzymywanie, badania strukturalne oraz wybrane zastosowania syntetyczne

      Polska Akademia Nauk          w Łodzi

30.10.2019 mgr inż. Rafał Bielas Synteza polimerów liniowych i szczepionych zawierajacych jednostki pochodnych choliny z wybranymi anionami o działaniu terapeutycznym, jako nowych układów biofunkcyjnych Politechnika Śląska
30.10.2019 mgr Pavel Chulkin Charge transfer in organic semiconductor materials monitored by impedance spectroscopy Politechnika Śląska
29.10.2019 mgr inż. Aleksandra Zassowska Modyfikacja właściwości elektrochemicznych i spektroelektrochemicznych pochodnych 3,4-diazoli w układach typu donor-akceptor Politechnika Śląska
29.10.2019 mgr inż. Adam Opalski Pasywne systemy mikroprzepływowe do oznaczeń analitycznych Instytut Chemii Fizycznej PAN
28.10.2019 mgr Magdalena Hetmańska Zastosowanie metody UHPLC z detektorem PDA i emisyjnym do badania właściwości spektralnych i fotofizycznych 7-aminokumaryny, C120 Uniwersytet im. A. Mickiewicza   w Poznaniu
23.10.2019 mgr Anna Brudzisz Wykorzystanie anodowych membran tlenku glinu uzyskiwanych na drodze szoku potencjałowego do otrzymywania nanostrukturalnych elektrod Ag oraz AgPd mających zastosowanie w redukcji halogenków alifatycznych Uniwersytet Jagielloński
23.10.2019 mgr Grzegorz Markiewicz Samo-asocjacja nowych oligomerów i polimerów supramolekularnych na bazie sfunkcjonalizowanych aminokwasami platform organicznych Uniwersytet im. A. Mickiewicza   w Poznaniu
23.10.2019 mgr inż. Monika Olesiejuk Badania nad syntezą i właściwościami nowych hybryd organicznych opartych o jednostki diarylodiazolowe i diarylotriazolowe w reakcjach krzyżowego sprzęgania Politechnika Śląska
23.10.2019 mgr inż. Michał Pacia Aktywacja cząsteczek O2, H2O I H2O2 w procesach fotoindukowanego przeniesienia elektronu Uniwersytet Jagielloński
22.10.2019 mgr inż. Mateusz Imiela Ceramizacja kompozytów elastomerowych Politechnika Łódzka
30.09.2019 mgr inż. Maciej Jeszke Badanie właściwości czujników potencjometrycznych, bazujących na niekomercyjnych jonoforach, do oznaczania kationów pierwiastków biogennych dla potrzeb diagnostyki medycznej Politechnika Gdańska
27.09.2019 mgr Dorota Urbaniak Mezoporowate materiały modyfikowane jonami wapnia lub krzemoorganicznymi związkami zawierającymi azot - synteza, charakterystyka struktury i właściwości zasadowych Uniwersytet im. A. Mickiewicza   w Poznaniu
26.09.2019 mgr Arkadiusz Niemczyk Kompozyty na osnowie poliolefin z udziałem związków krzemu - otrzymywanie i charakterystyka Uniwersytet Opolski
20.09.2019 mgr Maciej Ratyński Wyznaczenie parametrów elektrochemicznych nowych elektrod krzemowo-litowych Uniwersytet Warszawski
20.09.2019 mgr Kamil Marcisz Synteza, właściwości i zastosowanie elektroaktywnych mikro- i makrohydrożeli Uniwersytet Warszawski
19.09.2019 mgr Pamela Krug Otrzymywanie, charakterystyka fizykochemiczna i ocena aktywności przeciwnowotworowej nanocząstek selenu i telluru modyfikowanych sulforafanem Uniwersytet Warszawski
19.09.2019 mgr inż. Monika Karpińska Termodynamika i selektywność rozdzielania mieszanin dwuskładnikowych heksan/heksen, cykloheksan/cykloheksen oraz etylobenzen/styren za pomocą cieczy jonowych Politechnika Warszawska
18.09.2019 mgr Anna Zep Synteza i fizykochemia ciekłych kryształów, zawierających ugrupowania steroidowe, azobenzenowe, N-benzylidenoanilinowe i bifenylowe, oraz ich zastosowanie do modyfikacji powierzchni nanocząstek złota i srebra Uniwersytet Warszawski
17.09.2019 mgr Katarzyna Gajda Efekty delokalizacji π-elektronowej w wybranych układach zawierających wiązanie azot-azot Uniwersytet Opolski
16.09.2019 mgr Anna Nieścioruk Biokoniugaty o potencjalnej aktywności antyangiogennej Uniwersytet Warszawski

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Cymbała
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Cymbała
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 21 października 2019 roku, 8:02