Rozprawy doktorskie zewnętrzne | Wydział Chemii

Zawiadomienia o obronach rozpraw doktorskich z innych jednostek

Data obrony

Broniący

Temat rozprawy doktorskiej

Jednostka

21.12.2018 mgr Marcin Surówka Fotokatalityczna degradacja herbicydów na tlenku tytanu {IV} modyfikowanym solami i tlenkami metali Uniwersytet Jagielloński
19.12.2018 mgr Marcin Szybiński Synteza analogów 1 a,25-dihydroksywitaminy D3 ze zmodyfikowanym pierścieniem D Uniwersytet Warszawski
18.12.2018 mgr inż. Agnieszka Siebert Synteza nowych aminokwasowych i peptydowych analogów kwasu mykofenolowego oraz ich aktywność biologiczna i mikrobiologiczna Politechnika Gdańska
17.12.2018 mgr Ahmet Kertmen Development of Biocompatible Fe3O4@SiO2 Nanoparticles as Subcellular Delivery Platform for Glucosamine-6-Phosphate Synthase Inhibitors Politechnika Gdańska
17.12.2018 mgr inż. Kaja Borzędowska-Labuda Lepiszcza gumowo-asfaltowe modyfikowane za pomocą związków zawierających reaktywne grupy izocyjanianowe Politechnika Gdańska
14.12.2018 mgr inż. Sara Lehmann-Konera Badanie obecności zanieczyszczeń antropogenicznych w zlewniach arktycznych- oznaczanie i translokacja zanieczyszczeń atmosferycznych w zlodowaconych oraz niezlodowaconych zlewniach południowego obrzeżenia fiordów Bellsund i Recherche (Spitsbergen) Politechnika Gdańska
06.12.2018 mgr Ewa Jabłonka-Gronowska Badanie wpływu struktury substratów na przebieg i selektywność metatezy alkenów i alkinów Uniwersytet Warszawski
06.12.2018 mgr Agnieszka Hernik-Magoń Amyloidogenne właściwości peptydów (L-Glu)n. Uniwersytet Warszawski
05.12.2018 mgr Justyna Tekla Mezo/mikroporowate zeolity i zeotypy w aspekcie ich katalitycznych zastosowań w procesach transformacji węglowodorów i alkoholi Uniwersytet Jagielloński
23.11.2018 mgr inż. Paulina Kolasińska Wykorzystanie technik GCxGC-TOF-MS i olfaktometrii terenowej do oceny uciążliwości zapachowej powietrza atmosferycznego na obszarach przyległych do terenu składowiska odpadów komunalnych Politechnika Gdańska
19.11.2018 mgr Bartłomiej Gątarski Indukcja jednokierunkowego ruchu kropli bodźcami izotropowymi na powierzchni spreparowanej chemicznie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
19.11.2018 mgr Sylwia Dramińska Sensory zasilane bioogniwem Uniwersytet Warszawski
16.11.2018 mgr Róża Starczak Ocena zmian barwy wyrobów bawełnianych poddanych procesowi kontrolowanej degradacji w środowisku glebowym na potrzeby badań sądowych Uniwersytet Jagielloński

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Cymbała
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Cymbała
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 11 grudnia 2018 roku, 13:08