Rozprawy doktorskie zewnętrzne | Wydział Chemii

Zawiadomienia o obronach rozpraw doktorskich z innych jednostek

Data obrony

Broniący

Temat rozprawy doktorskiej

Jednostka

03.09.2019 mgr Kaja Sitkowska Fotoczułe antybiotyki i związki cytotoksyczne Uniwersytet Warszawski
02.09.2019 mgr inż. Ewelina Witkowska Solution processed OLEDs based on host-guest systems Politechnika Łódzka
19.08.2019 mgr Paweł Dąbrowski-Tumański Węzły, sploty i lassa - rozmaitości topologiczne w obiektach biologicznych Uniwersytet Warszawski
18.07.2019 mgr Paweł Groch Kopolimeryzacja etylenu z alkenylosilseskwioksanami przy udziale katalizatorów metaloorganicznych Uniwersytet Opolski
09.07.2019 mgr Marek Matussek Luminescencyjne układy z wyróżnionym motywem fluorenylowym oraz karbazylowym: synteza i właściwości fotofizyczne Uniwersytet Śląski
04.07.2019 mgr inż. Joanna Kania Aminopeptydazy z rzepaku - charakterystyka i wpływ wybranych czynników na ich aktywność Politechnika Śląska
04.07.2019 mgr Łukasz Gajda Charakterystyka strukturalna i spektroskopowa układów wybranych metaloftalocyjanin z grafenem płatkowym Uniwersytet Opolski
03.07.2019 mgr inż. Judyta Kruk Opracowanie chromatograficznych metod rozdzielania i oznaczania enancjomerów wybranych flawonoidów i ich aplikacja Politechnika Śląska
27.06.2019 mgr Marta Kliber-Jasik Właściwości wybranych oktakarboksyftalocyjanin metali jako potencjalnych fotouczulaczy w terapii fotodynamicznej Uniwersytet Opolski
24.06.2019 mgr Agata  Oszczak-Nowińska Polisacharydy jako sorbenty w procesach zatężania radionuklidów  z rozcieńczonych roztworów wodnych Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
24.06.2019 mgr Piotr Lewandowski Modyfikacje induktorów odporności roślin w celu zwiększenia ich efektywności biologicznej Uniwersytet im. A. Mickiewicza   w Poznaniu
18.06.2019 mgr inż. Agnieszka Mielcarek Analiza oddziaływań w kryształach związków zawierajacych w strukturze pierścień pirydynowy Politechnika Gdańska
14.06.2019 mgr Barbara Brożek Nowe polioksozwiązki molibdenu(VI) jako katalizatory w reakcjach utleniania Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
12.06.2019 mgr inż. Yi Yang Kwantowo-chemiczne badania wybranych związków stanowiących aktywne komponenty w tradycyjnej medycynie chińskiej Politechnika Wrocławska
11.06.2019 mgr Katarzyna Łęczycka-Wilk Synteza mocznikowych i tiomocznikowych pochodnych sacharozy oraz badanie ich zdolności do kompleksowania anionów Instytut Chemii Organicznej PAN
11.06.2019 mgr Aleksandra Badaczewska-Dawid Modelowanie struktury i dynamiki białek z użyciem modeli gruboziarnistych o różnej skali rozdzielczości Uniwersytet Warszawski

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Cymbała
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Cymbała
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 22 sierpnia 2019 roku, 11:38