fbpx Rozprawy doktorskie zewnętrzne | Wydział Chemii

Rozprawy doktorskie zewnętrzne | Wydział Chemii

Zawiadomienia o obronach rozpraw doktorskich z innych jednostek

Data obrony

Broniący

Temat rozprawy doktorskiej

Jednostka

20.12.2019 mgr inż. Anna Kolanowska Physicochemically modified carbon nanotubes: synthesis and electromagnetic properties Politechnika Śląska
12.12.2019 mgr inż. Izabela Grzelak Badania kwantowo-chemiczne nowych kompleksów Ir(III) jako potencjalnych emiterów dla organicznych diod elektroluminescencyjnych (OLED) Uniwersytet im. A. Mickiewicza   w Poznaniu
11.12.2019 mgr inż. Paweł Zassowski Wpływ stopnia podstawienia na właściwości elektrochemiczne i spektroskopowe związków opartych o rdzeń triazyny Politechnika Śląska
06.12.2019 mgr inż. Marta Janczur-Richter Modyfikacje powierzchni światłowodowych siatek długookresowych do zastosowań w bioczujnikach Instytut Chemii Fizycznej PAN
03.12.2019 mgr Kamil Kupietz Fenantriporfiryna właściwości koordynacyjne i reaktywność Uniwersytet Wrocławski
27.11.2019 mgr inż. Martyna Tomaszewicz Badania nad przebiegiem procesu zgazowania paliw stałych           w reakcji Boudouarda-Bella Politechnika Śląska
27.11.2019 mgr inż. Witold Postka Zastosowania mikroprzepływów w biologii i medycynie Instytut Chemii Fizycznej PAN
22.11.2019 mgr Marta Pakiet Synteza, właściwości fizykochemiczne oraz aktywność biologiczna i antykorozyjna nowych oligomerycznych surfaktantów alkiloamoniowych Uniwersytet im. A. Mickiewicza   w Poznaniu
20.11.2019 mgr Dorota Jarmużek Przemiany wybranych statyn syntetycznych zachodzące pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego Uniwersytet im. A. Mickiewicza   w Poznaniu
08.11.2019 mgr inż. Wojciech Szczypka In silico studies of electronic structure and bonding properties of selected thermoelectric materials from ternary chalcogenides and silicon clathrates groups Akademia Górniczo-Hutnicza       im. Stanisława Staszica               w Krakowie
07.11.2019 mgr Michał Kizling Projektowanie enzymatycznych ogniw paliwowych z wykorzystaniem materiałów o właściwościach pseudopojemnościowych Uniwersytet Warszawski
05.11.2019 mgr Jacek Chrzanowski Nowe chiralne związki heteroorganiczne jako ligandy i/lub katalizatory organiczne: otrzymywanie, badania strukturalne oraz wybrane zastosowania syntetyczne

      Polska Akademia Nauk          w Łodzi

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Cymbała
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Cymbała
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 4 grudnia 2019 roku, 10:23