Rozprawy doktorskie zewnętrzne | Wydział Chemii

Zawiadomienia o obronach rozpraw doktorskich z innych jednostek

Data obrony

Broniący

Temat rozprawy doktorskiej

Jednostka

29.03.2019 mgr Daniel Paprocki Badanie wpływu układów micelarnych oraz wybranych enzymów na przebieg reakcji Passeriniego Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie
22.03.2019 mgr Bartłomiej Sadowski Synteza i właściwości fotofizyczne dipirolonaftyrydynodionów Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie
22.03.2019 mgr Monika Lenartowicz Interakcje pomiędzy cyjanobakteriami i jonami metali przejsciowych w roztworach wodnych Uniwersytet Opolski
22.03.2019 mgr Marek Charotyn Kumaryny o π- rozszerzonym chromoforze - synteza i właściwości fotofizyczne Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie
20.03.2019 mgr Maciej Zaranka Reaktywność silanów w procesach sililowania alkenów i alkoholi w obecności trialkilohydroboranów litowców Uniwersytet im. A. Mickiewicza    w Poznaniu
19.03.2019 mgr inż. Katarzyna Łaba Badania właściwości optycznych i elektrochemicznych wybranych pochodnych porfirynoidów Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu
19.03.2019 mgr inż. Daria Lipowska-Kur Degradowalne nanocząstki polimerowe jako nośniki substancji terapeutycznych Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu
18.03.2019 mgr Joanna Wolska Synteza α-(difluorometylo)styrenu i badania jego reaktywności w warunkach polimeryzacji rodnikowej Uniwersytet im. A. Mickiewicza    w Poznaniu
18.03.2019 mgr Michał Soszko Właściwości elektrochemiczne stopów platyny z palladem i rutenem oraz ich aktywność katalityczna w reakcji elektro-utleniania metanolu Uniwersytet Warszawski
14.03.2019 mgr Iga Zuba Podstawowa procedura pomiarowa odniesienia oznaczania chromu metodą radiochemicznej neutronoej analizy aktywacyjnej (RNAA)    i jej zastosowanie w procesie certyfikacji materiałów odniesienia dla nieorganicznej analizy śladowej Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie
13.03.2019 mgr Beata Łukasik Synteza nowych chiralnych bloków budulcowych i ich zastosowanie w syntezie cyklopentanoidów Polska Akademia Nauk w Łodzi
13.03.2019 mgr inż. Sylwia Górecka Wieloskładnikowe układy tlenkowe pochodzenia hydrotalkitowego w roli katalizatorów wybranych procesów środowiskowych Uniwersytet Jagielloński
11.03.2019 mgr Marzena Czubaszek Adsorpcja barwników z roztworów wodnych na nanoporowatych węglach Wojskowa Akademia Techniczna
04.03.2019 mgr inż. Małgorzata Puta Wpływ różnych metod utrwalania na wartość odżywczą i biologiczną oraz jakość mikrobiologiczną mleka ludzkiego Politechnika Gdańska
01.03.2019 mgr inż. Katarzyna Skrzypczyńska Woltamperometryczne oznaczanie związków chloroorganicznych w roztworach wodnych za pomocą węglowych elektrod pastowych Wojskowa Akademia Techniczna
01.03.2019 mgr inż. Majus Misiak Molecular Basis for the Anthrapyridazone Anticancer Activity Politechnika Gdańska
28.02.2019 mgr Anna Baranik Nanokompozyty węglowe w zatężaniu i oznaczaniu wybranych pierwiastków śladowych Uniwersytet Śląski
26.02.2019 mgr Karol Kołątaj Nowe anizotropowe nanorezonatory elektromagnetyczne do rzeprowadzania ramanowskiej analizy powierzchni - synteza           i charakterystyka Uniwersytet Warszawski
18.02.2019 mgr inż. Daniel Dziedzic Analiza bojowych środków trujących i związków pokrewnych z wykorzystaniem mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej Wojskowa Akademia Techniczna
14.02.2019 mgr Beata Żyszka - Haberecht Biokatalityczne przemiany flawonidów przez cyjanobakterie Uniwersytet Opolski
14.02.2019 mgr Paulina Bolek Termoluminescencyjne właściwości Lu2O3:Pr,Ta i Lu2O3:Tb,Ta Uniwersytet Wrocławski
13.02.2019 mgr Sara Szymkuć Teaching the computer reactivity rules and strategies of automated retrosynthetic planning Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie
13.02.2019 mgr inż. Joanna Bednarska Absorpcyjne widma dwufotonowe cząsteczek w roztworach: symulacje z zasad pierwszych Politechnika Wrocławska
12.02.2019 mgr Małgorzata Petryk Chiralne salenowe układy molekularne i supramolekularne Uniwersytet im. A. Mickiewicza    w Poznaniu

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Cymbała
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Cymbała
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 13 marca 2019 roku, 14:50