Rozprawy doktorskie zewnętrzne | Wydział Chemii

Zawiadomienia o obronach rozpraw doktorskich z innych jednostek

Data obrony

Broniący

Temat rozprawy doktorskiej

Jednostka

05.06.2019 mgr Paulina Dróżdż Badanie możliwości wykorzystania produktów ubocznego użytkowania lasu jako źródła antyutleniaczy Uniwersytet Warszawski
03.06.2019 mgr inż. Barbara Szczęśniak Otrzymywanie grafenowych materiałów kompozytowych i badanie ich adsorpcyjnych właściwości Wojskowa Akademia Techniczna
03.06.2019 mgr Michał Nowacki Reakcje analogów karboanionów benzylowych z nitroarenami ukierunkowane na syntezę skondensowanych układów heterocyklicznych Instytut Chemii Organicznej PAN
03.06.2019 mgr Hanna Jędrzejewska Synteza dynamicznych peptydowo-rezorcynarenowych kapsuł    oraz badanie ich właściwości Instytut Chemii Organicznej PAN
30.05.2019 mgr Marcin Moskwa Wpływ dynamiki alicyklicznych amin na właściwości fizykochemiczne ich hybryd organiczno-nieorganicznych  Uniwersytet Wrocławski
30.05.2019 mgr Aleksandra Korzeniowska Nanostrukturalne materiały porowate jako katalizatory oraz nośniki leków w medycynie i ochronie środowiska Uniwersytet Jagielloński
24.05.2019 mgr Agnieszka Witkowska Synteza i badania fizykochemiczne pochodnych 1,2 Bis (pirydylo) etylenu jako potencjalnych termowrażliwych znaczników fluorescencyjnych Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
24.05.2019 mgr inż. Jan Lica Mielotoksyczna i stadialnie specyficzna aktywność antrapirydazonów Politechnika Gdańska
08.05.2019 mgr inż. Aleksandra Ziółkowska Synteza kompleksów β-diketiminowych oraz PNP tytanu(III) i tytanu(IV) z ligandem fosfanylofosfidowym i fosfanylofosfinidenowym. Badanie reaktywności β-diketiminowych kompleksów tytanu(III) z ligandem fosfanylofosfidowym Politechnika Gdańska
06.05.2019 mgr inż. Justyna Doroszuk Opracowanie dogodnej metody tworzenia wiązań S-C o hybrydyzacji atomu węgla sp oraz sp2 Politechnika Gdańska
07.05.2019 mgr Rafał Kukawka Badania reakcji hydrosililowania prowadzonych w środowiska cieczy jonowych w procesie ciągłym Uniwersytet im. A. Mickiewicza    w Poznaniu
24.04.2019 mgr Michał Marciniak Wpływ utleniania na właściwości fizykochemiczne oraz sorpcyjne uporządkowanych węgli mezoporowatych Uniwersytet im. A. Mickiewicza    w Poznaniu

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Cymbała
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Cymbała
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 23 maja 2019 roku, 7:51