fbpx Rozprawy doktorskie zewnętrzne | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Rozprawy doktorskie zewnętrzne

Zawiadomienia o obronach rozpraw doktorskich z innych jednostek

Data obrony

Broniący

Temat rozprawy doktorskiej

Jednostka

30.10.2020 mgr inż. Magdalena Pajor The antimicrobial potential of bacteria isolated from honey: from screening to the production of biologically active metabolite by Paenibacillus alvei strain MP1 Politechnika Gdańska
30.10.2020 mgr Tomasz Boinski Synteza nowych hybrydowych związków makrocyklicznych typu [n]arenów, ich struktura oraz reaktywność Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
28.10.2020 mgr inż. Dorota Martynow Aktywność biologiczna koniugatów nanośników molekularnych z inhibitorami enzymatycznymi Politechnika Gdańska
27.10.2020 mgr Agnieszka Starobrat Nowe materiały do magazynowania wodoru oparte na skandzie, itrze i glinie: synteza i właściwości fizykochemiczne Uniwersytet Warszawski
27.10.2020 mgr Aleksandra Pilch-Wróbel Wpływ składu i architektury chemicznej na właściwości luminescencyjne koloidalnych nanokryształów NaYF4 domieszkowanych wybranymi jonami lantanowców Instytut Niskich Temperatur           i Badań Strukturalnych PAN        we Wrocławiu
26.10.2020 mgr Aleksandra Rękorajska Projektowanie, synteza i charakterystyka magnetycznych nanocząstek tlenków żelaza i tlenków żelaza domieszkowanych kationami lantanowców oraz ich wykorzystanie w konstrukcji liposomalnych nośników leków Uniwersytet Warszawski
23.10.2020 mgr Marcelina Radko Katalityczne utlenienie organicznych siarczków z użyciem  H2O2 Uniwersytet Jagielloński
21.10.2020 mgr Agnieszka Rogowska Badanie zdolności oraz mechanizmów sorpcyjnych układów biokoloidalnych Uniwersytet Mikołaja Kopernika   w Toruniu
14.10.2020 mgr Aldona Kostuch Katalizatory reakcji redukcji tlenu oparte na osadzonych na nośnikach węglowych tlenkach o strukturze spinelu Uniwersytet Jagielloński
09.10.2020 mgr inż. Tomasz Majchrzak A comprehensive analytical approach to assessing the quality of edible oils during the frying process using the electronic nose technique supported by real-time proton transfer reaction mass spectrometry Politechnika Gdańska
05.10.2020 mgr Aleksandra Jasiak Metody przepływowe w syntezie chiralnych i achiralnych związków heteroorganicznych Polska Akademia Nauk w Łodzi

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Cymbała
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Cymbała
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 19 października 2020 roku, 8:40