Rozprawy doktorskie zewnętrzne | Wydział Chemii

Zawiadomienia o obronach rozpraw doktorskich z innych jednostek

Data obrony

Broniący

Temat rozprawy doktorskiej

Jednostka

02.10.2018 mgr inż. Mateusz Daśko Projektowanie, synteza oraz badanie aktywności biologicznej amidosiarczanowych inhibitorów sulfatazy steroidowej zawierających w swojej konstytucji ugropowania fosforowe lub wiązania C-F Politechnika Gdańska
01.10.2018 mgr inż. Renata Majgier Radiacyjnie indukowana luminescencja długożyciowa chlorku potasu Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie
28.09.2018 mgr Katarzyna Gębura Opracowanie metod wzbogacania i oznaczania ksenobiotyków z próbek środowiska i żywności Uniwersytet Opolski
28.09.2018 mgr inż. Julia Woch Zachowanie amidoamoniowych związków gemini i ich amoniowych analogów w roztworach wodnych Uniwersytet Opolski
06.09.2018 mgr inż. Michał Binczarski Wytwarzanie glikolu propylenowego z lignocelulozowej biomasy odpadowej z przemysłu cukrowniczego w skojarzonych procesach biologiczno-chemicznych Politechnika Łódzka
06.09.2018 mgr Michał Gągol Zjawisko kawitacji hydrodynamicznej oraz akustycznej w połączeniu z zaawansowanymi procesami utleniania, jako skuteczne metody oczyszczania ścieków z produkcji asfaltów Politechnika Gdańska
06.09.2018 mgr inż. Michał Matuszewski Badania nad syntezą i wprowadzeniem w łańcuch oligonukleotydowy cyklicznej N6-treonylokarbamoiloadenozyny(ct6A), nowoodkrytej modyfikacji tRNA Politechnika Łódzka
06.09.2018 mgr Justyna Paluch Opracowanie metod analizy dwuskładnikowej z wykorzystaniem technik przepływowych Uniwersytet Jagielloński
03.09.2018 mgr inż. Łukasz Janasz Wpływ morfologii na transport ładunku elektrycznego w ultracienkich warstwach poli(3-heksylotiofen-2,5-diylu) Politechnika Łódzka
03.09.2018 mgr inż. Monika Kopeć Obrazowanie Ramana ludzkiej tkanki nowotworowej oraz nowotworowych i normalnych kultur komórkowych Politechnika Łódzka
03.09.2018 mgr inż. Marcin Świątkowski Synteza  i struktura związków koordynacyjnych cynkowców, prekursorów nanocząstek o określonym pokroju Politechnika Łódzka

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Cymbała
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Cymbała
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 20 września 2018 roku, 14:40