fbpx Ewaluacja 2017-20 | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Ewaluacja 2017-20

Ewaluacja 2017-20

Ewaluacja to ocena jakości działalności naukowej, którą przeprowadza się w ramach dyscyplin uprawianych w danym podmiocie. Przy ocenie bierze się pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących daną dyscyplinę. Poszczególnym dyscyplinom przyznawane będą kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C.

Od przyznanej kategorii naukowej zależą m.in.

  • uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów,
  • kwota subwencji, którą jednostka naukowa otrzymuje z budżetu państwa.

Ewaluacja jakości działalności naukowej według nowych zasad zostanie przeprowadzona po raz pierwszy w 2021 roku i obejmie lata 2017-20.

 

1 2
3 4
5 6a
7 8

 

Powyższe zestawienia wydawnictw oraz czasopism oparte są na komunikatach MNiSW:

  • Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe
  • Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 4 marca 2020 roku, 9:22