fbpx Ewaluacja 2017-21 | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Ewaluacja 2017-21

Ewaluacja 2017-21

Ewaluacja to ocena jakości działalności naukowej, którą przeprowadza się w ramach dyscyplin uprawianych w danym podmiocie. Przy ocenie bierze się pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących daną dyscyplinę. Poszczególnym dyscyplinom przyznawane będą kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C.

Od przyznanej kategorii naukowej zależą m.in.

  • uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów,
  • kwota subwencji, którą jednostka naukowa otrzymuje z budżetu państwa.

Ewaluacja jakości działalności naukowej według nowych zasad zostanie przeprowadzona po raz pierwszy w 2022 roku i obejmie lata 2017-21.

 

1 2
3 4
5 6a
7 8

 

Powyższe zestawienia wydawnictw oraz czasopism oparte są na komunikatach MEiN:

  • Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe
  • Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 5 grudnia 2021 roku, 21:14