Nauka

Publikacja w Science Advances

Ostatnia modyfikacja: środa, 13 Lipiec, 2022 - 12:11

W jednym z ostatnich numerów czasopisma Science Advances (IF=14,14) ukazała się praca "Genetic and pharmacologic proteasome augmentation ameliorates Alzheimer’s-like pathology in mouse and fly APP overexpression models", której współautorami są dr Przemysław Karpowicz oraz dr hab. Elżbieta Jankowska.