fbpx Stypendium naukowe w ramach projektu Sonata 15 - doktorant | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Stypendium naukowe w ramach projektu Sonata 15 - doktorant

Stypendium naukowe w ramach projektu Sonata 15 - doktorant

OFERTA STYPENDIALNA

 

Stypendium naukowe w ramach projektu SONATA 15 „Maskowanie ładunku aktywnych biologicznie peptydów jako nowa strategia poprawy ich biodostępności po podaniu doustnym. Optymalizacja i uniwersalizacja metody”

 

Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta w ramach projektu „Maskowanie ładunku aktywnych biologicznie peptydów jako nowa strategia poprawy ich biodostępności po podaniu doustnym. Optymalizacja i uniwersalizacja metody”

Liczba stanowisk: 1

Nazwa jednostki: Katedra Biochemii Molekularnej, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

Czas trwania kontraktu: 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia)

Data rozpoczęcia pracy: 01.07.2020 r.

Kwota stypendium: 3000zł/miesiąc

Ubezpieczenie emerytalne i rentowe: nie obejmuje

Zadania badawcze:

1.      Synteza, oczyszczanie i analiza zaplanowanych peptydów

2.      Synteza odczynników guanidylujących i ich wykorzystanie do syntezy zaplanowanych proleków.

3.      Synteza, oczyszczanie i analiza zaplanowanych proleków.

4.      Przygotowaniu raportów z przeprowadzonych badań, prowadzenie analiz danych literaturowych, prezentowanie uzyskanych wyników, przygotowywanie publikacji naukowych.  

 

Oczekiwania wobec kandydatów:

1.      Ukończone studia II stopnia na kierunku Chemicznym.

2.      Status uczestnika Szkoły Doktorskiej lub Studium Doktoranckiego.

3.      Udokumentowane co najmniej jedną publikacją doświadczenie w pracy eksperymentalnej w zakresie syntezy peptydów.

4.      Wiedza teoretyczna w zakresie chemii bioorganicznej, chemii peptydów, środków guanidylujących i guanidylacji peptydów, analizy fizykochemicznej peptydów.

5.      Udział w międzynarodowych konferencjach naukowych.

6.      Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym samodzielne studiowanie publikacji naukowych, współudział w tworzeniu publikacji oraz prezentację wyników na konferencjach międzynarodowych.

7.      Zainteresowanie pracą naukową, szczególnie w problematyce badawczej projektu

Termin składania ofert: 30.06.2020 r.

Dodatkowe informacje:

W wyznaczonym terminie proszę przesłać e-mailem (w temacie wpisując – Ogłoszenie -doktorant-stypendysta, Sonata) na adres:

agata.domagalska@ug.edu.pl (do dr Agaty Gitlin-Domagalskiej) następujące dokumenty:

  • List motywacyjny wraz z opisem zainteresowań naukowych,
  • CV uwzględniające ww. oczekiwania (dotychczasowe osiągnięcia w nauce, uzyskane stypendia ew. publikacje, nagrody i wyróżnienia, uczestnictwo w konferencjach, itp.)
  • Kopię dyplomu ukończenia studiów.
  • Podpisaną klauzulę informacyjną (załącznik do ogłoszenia).

Wybrane osoby zostaną indywidualnie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Zasady konkursu określa Uchwała nr 50/2013 z dnia 03.06.2013 Rady Narodowego Centrum Nauki:

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf

ZałącznikWielkość
Plik Klauzula informacyjna26.57 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 25 czerwca 2020 roku, 13:55