fbpx Roczne stypendium naukowe w ramach grantu OPUS 11 | Wydział Chemii

Roczne stypendium naukowe w ramach grantu OPUS 11 | Wydział Chemii

Roczne stypendium naukowe w ramach grantu OPUS 11

Roczne stypendium naukowe w ramach grantu OPUS 11 (chemiczna synteza koniugatów peptydowych)

 

OFERTA STYPENDIALNA

Nazwa stanowiska: stypendysta w ramach projektu „Projektowanie i chemiczna synteza koniugatów peptydowych o aktywności przeciwdrobnoustrojowej - atrakcyjny sposób poprawy właściwości farmakologicznych antybiotyków”

 

Liczba stypendiów: 1

Instytucja oferująca stypendium / miejsce pracy: Katedra Biochemii Molekularnej, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

 

Czas trwania kontraktu: 10 miesięcy

Data rozpoczęcia pracy: 1.03.2019

Kwota stypendium: 2650 zł/miesiąc

Ubezpieczenie emerytalne i rentowe: nie obejmuje

Zadania badawcze:

  1. Projektowanie i chemiczna synteza związków chemicznych składających się z kowalencyjnie połączonych łańcuchów peptydowych i cząsteczek antybiotyków
  2.  Analiza danych doświadczalnych
  3. Przygotowaniu raportów z przeprowadzonych badań, prowadzenie analiz danych literaturowych, prezentowanie uzyskanych wyników, przygotowywanie publikacji naukowych.  

 

Oczekiwania wobec kandydata:

  1. Ukończone studia drugiego stopnia  na kierunku chemicznym
  2. Doświadczenie w zakresie chemicznej syntezy i analizy peptydów
  3. Zainteresowanie pracą naukową, szczególnie w problematyce badawczej projektu.   
  4. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Termin składania ofert: 01.02.2019

Dodatkowe informacje:

W wyznaczonym terminie proszę przesłać na adres krzysztof.rolka@ug.edu.pl, lub dostarczyć na adres Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 63, Katedra Biochemii Molekularnej, pok. B119 do prof. Krzysztofa Rolki następujące dokumenty:

  1. List motywacyjny
  2. CV uwzględniające ww. oczekiwania ( dotychczasowe osiągnięcia w nauce, uzyskane stypendia ew. publikacje, nagrody i wyróżnienia, uczestnictwo w konferencjach, itp.)
  3. Kopię dyplomu ukończenia studiów.

Wybrane osoby zostaną indywidualnie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Zasady konkursu określa Uchwała nr 50/2013 z dnia 03.06.2013 Rady Narodowego Centrum Nauki:

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2013/uchwa...

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

Dane osobowe zawarte w CV, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Wydział Chemii UG w Gdańsku. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 17 stycznia 2019 roku, 21:09