Zatrudnienie polskiego naukowca w ramach projektu Polskie Powroty na Wydziale Chemii | Wydział Chemii

Zatrudnienie polskiego naukowca w ramach projektu Polskie Powroty na Wydziale Chemii

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła wyniki postępowania selekcyjnego dla wniosków złożonych w naborze o udział w programie Polskie Powroty. Spośród 102. ocenianych merytorycznie wniosków projektowych, rekomendowanie do finansowania otrzymały 22 najlepsze projekty, które w trakcie oceny merytorycznej uzyskały minimum 90 na 100 możliwych do uzyskania punktów. Wydział Chemii UG otrzyma finansowanie na zatrudnienie dr inż. Sławomira Lacha (1 255 000 zł), który ostatnie lata pracował w zagranicznej uczelni.

 

Program Polskie Powroty stworzy powracającym naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych na  światowym poziomie. Środki uzyskane w ramach programu pozwolą na zapewnienie wynagrodzenia na poziomie europejskim oraz na stworzenie Grupy Projektowej (zespołu badawczego). Krajowe uczelnie i jednostki naukowe pozyskają do współpracy specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 9 listopada 2018 roku, 20:45