Stypendium naukowe w ramach projektu OPUS 14 | Wydział Chemii

Stypendium naukowe w ramach projektu OPUS 14

OFERTA STYPENDIALNA

 

Stypendium naukowe w ramach projektu OPUS 14 „Nowa klasa peptydów penetrujących jądro komórkowe. Projektowanie, synteza, mechanizm działania”

 

Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta w ramach projektu „Nowa klasa peptydów penetrujących jądro komórkowe. Projektowanie, synteza, mechanizm działania”

Liczba stanowisk: 1

Nazwa jednostki: Katedra Chemii Biomedycznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

 

Czas trwania kontraktu: 31 miesięcy

Data rozpoczęcia pracy: 01.11.2018

Kwota stypendium: 2000 PLN/miesiąc

Ubezpieczenie emerytalne i rentowe: nie obejmuje

 

Zadania badawcze:

 1. Ocena wpływu rozmiaru i długości łańcucha oraz charakteru grup bocznych na zdolność penetrowania jądra komórkowego
 2. Analiza wpływu obecności różnych cząsteczek chemicznych na zdolność do penetrowania jądra komórkowego
 3. Badania oddziaływań otrzymanych związków z DNA, błonami komórkowymi i wybranymi białkami
 4. Wpływ obecności w jądrze komórkowym otrzymanych związków na komórkę
 5. Ocena zdolności do hamowania wzrostu komórek nowotworowych poprzez związki skoniugowane z chemoterapeutkami

Oczekiwania wobec kandydatów:

 1. Ukończone studia drugiego stopnia na kierunku chemicznym
 2. Podjęte stacjonarne studia doktoranckie
 3. Pożądana jest znajomość syntezy peptydów i peptydomimetyków
 4. Doświadczenie w pracy eksperymentalnej w zakresie preparatyki organicznej
 5. Podstawowe umiejętności w prowadzeniu hodowli komórek eukariotycznych oraz w mikroskopii fluorescencyjnej
 6. Zainteresowanie pracą naukową, szczególnie w problematyce badawczej projektu
 7. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Termin składania ofert: 18.10.2018

Dodatkowe informacje:

W wyznaczonym terminie proszę przesłać e-mailem na adres magdalena.wysocka@ug.edu.pl (do dr hab. Magdaleny Wysockiej) następujące dokumenty:

 • list motywacyjny wraz z opisem zainteresowań naukowych,
 • CV,
 • kopię dyplomu ukończenia studiów II-go stopnia

 

Wybrane osoby zostaną indywidualnie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”

 

oraz dodatkowo wypełnienie KLAUZULI INFORMACYJNEJ (załącznik poniżej).

ZałącznikWielkość
Plik Klauzula informacyjna23.49 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 9 października 2018 roku, 18:33