Spotkania organizacyjne dla studentów I-go roku studiów I i II stopnia | Wydział Chemii

Spotkania organizacyjne dla studentów I-go roku studiów I i II stopnia

Uwaga studenci I-go roku studiów pierwszego i drugiego stopnia!

Spotkania organizacyjne studentów z Prodziekanem ds. studiów odbędą się:

  • dla kierunku CHEMIA - studia I-go stopnia, 1 października 2018 roku, godzina 12.15, sala D101;

  • dla kierunku BIZNES CHEMICZNY - studia I-go stopnia, 1 października 2018 roku, godzina 13.30, sala D101;

  • dla kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA – studia I-go stopnia, 1 października 2018 roku, godzina 14.45, sala D101;

  • dla kierunku CHEMIA – studia stacjonarne i niestacjonarne II-go stopnia, 1 października 2018 roku, godzina 16.00, sala D101.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 14 września 2018 roku, 9:55