Stypendium naukowe w ramach grantu SONATA | Wydział Chemii

Stypendium naukowe w ramach grantu SONATA

Stypendium naukowe dla studenta w ramach grantu SONATA

Nazwa jednostki: Pracownia Chemii Peptydów, Katedra Chemii Organicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

Nazwa stanowiska: student-stypendysta (1 etat)

Wymagania:

 1. Student-stypendysta: ukończone studia licencjackie/inżynierskie na kierunku chemicznym, biochemicznym lub pokrewnym
 2. Doświadczenie w pracy eksperymentalnej w zakresie preparatyki organicznej, mile widziane doświadczenie w zakresie chemii peptydów i peptydomimetyków
 3. Doświadczenie w wykonywaniu analiz związków chemicznych techniką wysokosprawnej chromatografii cieczowej
 4. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 5. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

Opis zadań:

Praca naukowa w ramach projektu finansowanego ze środków NCN w konkursie SONATA pt. "Koniugaty peptydowe jako nowe środki przeciwdrobnoustrojowe do zwalczania zakażeń wewnątrzkomórkowych i biofilmu”.

 

Do szczegółowych zadań stypendysty będą należały:

 

 • Udział w syntezie i oczyszczaniu preparatów peptydów oraz koniugatów peptydowych;
 • Badanie właściwości fizykochemicznych uzyskanych związków;
 • Przygotowanie pożywek do badań mikrobiologicznych i komórkowych
 • Współudział w analizie aktywności biologicznej badanych związków
 • Przygotowanie raportów z przeprowadzonych badań

 


Termin składania ofert: 17.08.2018, 00:00
Forma składania ofert: elektronicznie (email) na adres: paulina.kosikowska@ug.edu.pl, podając w tytule: SONATA-stypendium
 

Warunki zatrudnienia:

 • Miejsce pracy: Pracownia Chemii Peptydów, Katedra Chemii Organicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański;
 • Stypendium naukowe w wysokości 1000 PLN/miesiąc, wypłacane przez 12 miesięcy
  z możliwością przedłużenia do końca trwania projektu;
 • Planowane rozpoczęcie: wrzesień 2018 roku.

 

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:
 

 1. CV uwzględniające ww. oczekiwania ( mile widziana informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, w tym ew. publikacje, nagrody i wyróżnienia, uczestnictwo w konferencjach, itp.);
 2. Opinię opiekuna naukowego pracy licencjackiej;
 3. Proszę o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”
 4. Stypendystę wyłoni komisja konkursowa, której będzie przewodniczyła kierownik projektu. Z kandydatami może zostać przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

 

Zasady konkursu określa Uchwała nr 50/2013 z dnia 03.06.2013 Rady Narodowego Centrum Nauki.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 16 lipca 2018 roku, 11:13