Stypendium naukowe dla doktoranta lub studenta w ramach grantu OPUS 11 | Wydział Chemii

Stypendium naukowe dla doktoranta lub studenta w ramach grantu OPUS 11

Nazwa jednostki: Pracownia Badań Strukturalnych Biopolimerów, Katedra Chemii Organicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański


Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta lub student-stypendysta (1 etat)


Wymagania:

 1. Doktorant-stypendysta: ukończone studia magisterskie na kierunku chemicznym lub biochemicznym oraz podjęte studia doktoranckie lub student-stypendysta: student studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia na kierunku chemicznym lub biochemicznym;
 2. Uzyskane osiągnięcia naukowo-badawcze (publikacje) lub inna udokumentowana forma aktywności badawczej, najlepiej potwierdzająca zgodność dotychczasowych zainteresowań z zadaniami projektu;
 3. Doświadczenie w pracy eksperymentalnej w zakresie preparatyki organicznej, mile widziane doświadczenie w zakresie chemii peptydów;
 4. Znajomość metod spektroskopowych oraz umiejętność interpretacji widm;
 5. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w modelowaniu molekularnym;
 6. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 7. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.


Opis zadań:
Praca naukowa w ramach projektu NCN OPUS 11: „Badanie procesów samoorganizacji lipopeptydów przeciwdrobnoustrojowych oraz ich wpływu na modelowe błony lipidowe”. Do szczegółowych zadań stypendysty będą należały:

 • Udział w syntezie lipopeptydów;
 • Badania właściwości powierzchniowo czynnych lipopeptydów;
 • Przygotowanie liposomów do badań oddziaływań lipopeptydów z modelowymi błonami lipidowymi;
 • Badania oddziaływań lipopeptydów z modelowymi błonami lipidowymi;
 • Analiza otrzymanych wyników oraz ich korelacja z aktywnością biologiczną;
 • Przygotowanie raportów z przeprowadzonych badań, prezentowanie uzyskanych rezultatów, przygotowywanie publikacji naukowych.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST

Termin składania ofert: 26 września 2017, 00:00

Forma składania ofert: dowolnie

Warunki zatrudnienia:

 • Miejsce pracy: Pracownia Badań Strukturalnych Biopolimerów, Katedra Chemii Organicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański;
 • Stypendium naukowe w wysokości ~2000 PLN/miesiąc, wypłacane przez 6 miesięcy z możliwością przedłużenia do końca trwania projektu;
 • Planowane rozpoczęcie: październik 2017 roku.

Dodatkowe informacje:
Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

 1. CV uwzględniające ww. oczekiwania (dotychczasowe osiągnięcia naukowe, w tym ew. publikacje, nagrody i wyróżnienia, uczestnictwo w konferencjach, itp.);
 2. Kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich w przypadku doktoranta lub studiów licencjackich w przypadku studenta;
 3. Opinię opiekuna naukowego pracy magisterskiej lub licencjackiej;
 4. Zgłoszenia na konkurs w formie elektronicznej należy przesłać na adres emilia.sikorska@ug.edu.pl podając w tytule wiadomości dopisek „OPUS11-lipopeptydy”;
 5. Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883
 6. Stypendystę wyłoni komisja konkursowa, której będzie przewodniczyła kierownik projektu. Z kandydatami może zostać przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Zasady konkursu określa Uchwała nr 50/2013 z dnia 03.06.2013 Rady Narodowego Centrum Nauki.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 5 września 2017 roku, 19:07