Stypendium naukowe dla doktoranta w ramach grantu SONATA | Wydział Chemii

Stypendium naukowe dla doktoranta w ramach grantu SONATA

KONKURS: Stypendium naukowe dla doktoranta w ramach grantu SONATA.

Nazwa jednostki: Pracownia Chemii Medycznej, Katedra Chemii Biomedycznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta (1 stypendium) w ramach projektu NCN pt.: „Badania strukturalne receptorów sygnałowych HVEM/CD160 jako potencjalnych celów immunoterapii przeciw czerniakowi”.

 

Wymagania:

 •          Ukończone studia magisterskie na kierunku chemicznym lub biochemicznym;
 •          Podjęte studia doktoranckie lub chęć ich podjęcia w roku akademickim 2017/2018;
 •          Udokumentowane osiągnięcia naukowo-badawcze (publikacje) lub inna udokumentowana forma aktywności badawczej, najlepiej potwierdzająca zgodność dotychczasowych zainteresowań z zadaniami projektu;
 •          Doświadczenie w oczyszczaniu wysokiej jakości preparatów białkowych w celach krystalizacyjnych (metody chromatograficzne, frakcjonowanie);
 •          Doświadczenie w analizach czystości i homogenności preparatów białkowych;
 •          Doświadczenie w pracy eksperymentalnej nad poszukiwaniem wstępnych warunków krystalizacji białek, a następnie ich optymalizacją;
 •          Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 •          Sumienność, dokładność, bardzo dobra organizacja pracy;
 •          Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;

 

Opis zadań:

Praca naukowa w ramach projektu NCN SONATA 11 pt.: „Badania strukturalne receptorów sygnałowych HVEM/CD160 jako potencjalnych celów immunoterapii przeciw czerniakowi”.

 

Do szczegółowych zadań stypendysty będą należały:

 •          Optymalizacja warunków ekspresji i oczyszczania białek HVEM i CD160
 •          Uzyskanie kryształów białka CD160 i kompleksu HVEM/CD160, dobrze rozpraszających promieniowanie rentgenowskie
 •          Przygotowywanie kryształów do pomiarów oraz rozwiązywanie, udokładnienie i analiza struktur białkowych
 •          Synteza chemiczna i oczyszczanie peptydów
 •          Badanie aktywność wybranych peptydów względem białka CD160
 •          Przygotowywanie raportów z przeprowadzonych badań;
 •          Przygotowywanie publikacji naukowych;
 •          Prezentowanie uzyskanych rezultatów na konferencjach naukowych;

 

Typ konkursu NCN: SONATA – NZ

Termin składania ofert: 15 sierpnia 2017, 23:59

Forma składania ofert: dowolny

 

Warunki zatrudnienia:

 •          Miejsce pracy: Pracownia Chemii Medycznej, Katedra Chemii Biomedycznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański;
 •          Stypendium naukowe w wysokości 1000 PLN/miesiąc (brutto), wypłacane przez 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia do 36 miesięcy w zależności od wyników pracy);
 •          Ubezpieczenie emerytalne i rentowe: nie obejmuje;
 •          Planowane rozpoczęcie: październik 2017 roku.

 

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

 •          Życiorys, uwzględniający informacje o wyróżnieniach wynikających z prowadzenia badań naukowych, stypendiach, nagrodach, doświadczeniu naukowym zdobytym poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztatach i szkoleniach naukowych, udziale w projektach badawczych;
 •          Kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich;
 •          Wykaz publikacji i prezentacji konferencyjnych;
 •          Opinię opiekuna naukowego pracy magisterskiej.

Zgłoszenia na konkurs w formie elektronicznej należy przesłać na adres marta.orlikowska@ug.edu.pl podając w tytule wiadomości dopisek „SONATA11-doktorant”.

Zgłoszenia przesyłane poczta proszę adresować do: dr Marta Orlikowska, Katedra Chemii Biomedycznej Wydział Chemii Uniwersytet Gdański, ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk

Z dopiskiem: „SONATA11-doktorant”.

 

Stypendystę wyłoni komisja konkursowa, której będzie przewodniczyła kierownik projektu, dr Marta Orlikowska. Z kandydatami może zostać przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie powiadomiony nie później niż 5 dni przed datą jej odbycia.

 

Zasady konkursu określa Uchwała nr 50/2013 z dnia 03.06.2013 Rady Narodowego Centrum Nauki

 

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 30 lipca 2017 roku, 16:17