XXII European Carbohydrate Symposium w roku 2023 w Gdańsku | Wydział Chemii

XXII European Carbohydrate Symposium w roku 2023 w Gdańsku

Podczas XIX European Carbohydrate Symposium (Eurocarb 19), które odbywało się w pierwszym tygodniu lipca w Barcelonie, członkowie European Carbohydrate Organization zdecydowali, iż  XXII European Carbohydrate Symposium (Eurocarb 22) w roku 2023 odbędzie się w Gdańsku!

Na przewodniczącego komitetu organizacyjnego wybrany został dr hab. Zbigniew Kaczyński, prof. UG, a konferencja będzie współorganizowana przez Wydział Chemii UG.

Konferencja Eurocarb odbywa się w cyklu dwuletnim, jest największą konferencją „cukrową” w Europie i w zasadzie jedną z trzech największych na świecie. Na początku poświęcona była głównie chemii cukrów, obecnie stanowi forum dla naukowców zajmujących się badaniami glikanów i glikokoniugatów w szerokim tego słowa znaczeniu, tzw. glycoscience.

W minionym sympozjum udział wzięło ponad 700 delegatów, a obrady odbywały się w następujących panelach tematycznych:  

  • synteza glikanów i glikokoniugatów oraz biomateriałów na nich opartych,
  • struktura glikanów, narzędzia analityczne, glikotechnologia,
  • glikobiologia i glikobiochemia,
  • zastosowanie „glycosciene” w medycynie, żywieniu i biotechnologii.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 10 lipca 2017 roku, 18:25