SONATA – Stypendium dla doktoranta | Wydział Chemii

SONATA – Stypendium dla doktoranta

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Chemicznej ogłasza nabór na stanowisko:

Doktorant-stypendysta

 

w ramach projektu „Wpływ struktury cieczy jonowych na oddziaływania z cząstkami TiO2 w procesie hydrotermalnej syntezy”

 

Typ konkursu NCN: SONATA

Liczba stypendiów: 1

Czas trwania kontraktu: 18 miesięcy

Data rozpoczęcia pracy: 05.06.2017

Kwota stypendium: 1 500 zł/miesiąc

Ubezpieczenie emerytalne i rentowe: nie obejmuje

Zadania badawcze:

1.       Budowa modeli molekularnych cieczy jonowych zróżnicowanych pod względem kationu oraz anionu;

2.       Obliczenie deskryptorów molekularnych opisujących strukturę cieczy jonowych oraz zebranie danych eksperymentalnych dotyczących ich gęstości i lepkości;

3.       Przeprowadzenie analizy chemometrycznej pozwalającej na wyodrębnienie grup cieczy jonowych posiadających zbliżoną strukturę chemiczną oraz właściwości fizyko-chemiczne (gęstość oraz lepkość)

 

Oczekiwania wobec kandydatów:

1.       Ukończone studia magisterskiena kierunku chemia; ochrona środowiska,

2.       Podjęte studia doktoranckie;

3.       Uzyskane osiągnięcia naukowo-badawcze (publikacje) lub inna udokumentowana forma aktywności badawczej, potwierdzająca zgodność dotychczasowych zainteresowań z zadaniami projektu;

4.       Pożądana jest znajomość podstawz zakresu chemometrii oraz metod ilościowego modelowania zależności struktura–właściwości (QSPR);

5.       Doświadczenie w pracy w zakresie analizy danych z wykorzystaniem metod chemometrycznych;

6.       Umiejętność obsługi oprogramowania niezbędnego do budowy modeli molekularnych cieczy jonowych oraz przeprowadzenia analiz chemometrycznych;

7.       Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Termin składania ofert: 02.06.2017

Dodatkowe informacje:

W wyznaczonym terminie proszę przesłać na adres justyna.luczak@pg.gda.pl, lub dostarczyć na adres Wydziału ChemicznegoPolitechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12, Katedra Technologii Chemicznej, pok.36 do Justyny Łuczak następujące dokumenty:

1. CV uwzględniające ww. oczekiwania ( dotychczasowe osiągnięcia naukowe, w tym ew. publikacje, nagrody i wyróżnienia, uczestnictwo w konferencjach, itp.)

2. Kopię dyplomu ukończenia studiów II-go stopnia.

Wybrane osoby zostaną indywidualnie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Zasady konkursu określa Uchwała nr 50/2013 z dnia 03.06.2013 Rady Narodowego Centrum Nauki:

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2013/uchwa...

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 18 maja 2017 roku, 18:13