Spotkanie w sprawie wyboru katedry, w której realizowana będzie praca licencjacka | Wydział Chemii

Spotkanie w sprawie wyboru katedry, w której realizowana będzie praca licencjacka

W celu ułatwienia dokonania wyboru katedry, w której realizowana będzie praca licencjacka, odbędą się dwa spotkanie prezentujące ofertę poszczególnych jednostek/wydziałów, odpowiednio:

  1. dla studentów II roku kierunku CHEMIA studia I stopnia w dniu 21 marca 2017 roku (wtorek) w sali D2 Wydziału Chemii w godzinach 17.00 – 19.00;
  2. dla studentów II  roku kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA studiów I stopnia w dniu 22 marca 2017 roku (środa) w sali D2 Wydziału Chemii w godzinach 16.00-18.00.

Spotkania poprowadzi Prodziekan ds. Studiów dr hab. Jolanta Kumirska, prof. UG

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 14 marca 2017 roku, 19:51