Roczne stypendium naukowe dla studenta w ramach grantu HARMONIA | Wydział Chemii

Roczne stypendium naukowe dla studenta w ramach grantu HARMONIA

Roczne stypendium naukowe dla studenta w ramach grantu HARMONIA

(Diamentowo-grafenowe heterostruktury sensoryczne)

 

OFERTA STYPENDIALNA

 

Nazwa stanowiska: student-stypendysta w ramach projektu „Diamentowo-grafenowe heterostruktury sensoryczne”

 

Liczba stypendiów: 1

Instytucja oferująca stypendium / miejsce pracy: Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

 

Czas trwania kontraktu: 13 miesięcy

Data rozpoczęcia pracy: 1.03.2017

Kwota stypendium: 1418 zł/miesiąc

Ubezpieczenie emerytalne i rentowe: nie obejmuje

 

Zadania badawcze:

  1. Badania transferu ładunku w heterostrukturze

  2. Diagnostyka właściwości fizykochemicznych wytwarzanych heterostruktur

 

Oczekiwania wobec kandydatów:

  1. Studia stacjonarne lub niestacjonarne II stopnia lub co najmniej 4 rok jednolitych studiów magisterskich

  2. Pożądana jest znajomość podstaw z zakresu elektroniki i optoelektroniki .

  3. Doświadczenie w pracy eksperymentalnej w zakresie pomiarów elektrycznych i optycznych.

  4. Umiejętność obsługi aparatury technologicznej CVD i maszyn próżniowych;

  5. Duże zaangażowanie w działania naukowo-badawcze i zgodność dotychczasowych zainteresowań z zadaniami projektu;

  6. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Termin składania ofert: 23.02.2017

 

Dodatkowe informacje:

 

W wyznaczonym terminie proszę przesłać na adres tadeusz.ossowski@ug.edu.pl, lub dostarczyć na adres Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 63, Katedra Chemii Analitycznej, pok. B219 do prof. dr hab. inż. Tadeusza Ossowskiego następujące dokumenty:

1. CV uwzględniające ww. oczekiwania ( dotychczasowe osiągnięcia naukowe, w tym ew. publikacje, nagrody i wyróżnienia, uczestnictwo w konferencjach, itp.)

2. Potwierdzenie statusu studenta II stopnia (lub jednolitych studiów magisterskich).

Wybrane osoby zostaną indywidualnie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Zasady konkursu określa Uchwała nr 50/2013 z dnia 03.06.2013 Rady Narodowego Centrum Nauki:

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2013/uchwa...

 

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 17 lutego 2017 roku, 14:26