Stypendium naukowe dla doktoranta w ramach grantu OPUS | Wydział Chemii

Stypendium naukowe dla doktoranta w ramach grantu OPUS

KONKURS: Stypendium naukowe dla doktoranta w ramach grantu OPUS.

Nazwa jednostki: Pracownia Chemii Medycznej, Katedra Chemii Biomedycznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta (1 etat) w ramach projektu NCN Wpływ jonów metali na właściwości amyloidogenne ludzkiej cystatyny C

Wymagania:

 1. Ukończone studia magisterskie na kierunku chemicznym lub biochemicznym;

 2. Podjęte studia doktoranckie lub chęć ich podjęcia;

 3. Udokumentowane osiągnięcia naukowo-badawcze (publikacje) lub inna udokumentowana forma aktywności badawczej, najlepiej potwierdzająca zgodność dotychczasowych zainteresowań z zadaniami projektu;

 4. Praktyczna znajomość technik biologii molekularnej (klonowanie molekularne, mutageneza);

 5. Doświadczenie w pracy eksperymentalnej w zakresie otrzymywania białek rekombinantowych;

 6. Dodatkowymi atutami będą umiejętność otrzymywania białek znakowanych izotopowo oraz doświadczenie w pracy z białkami amyloidogennymi;

 7. Znajomość metod spektroskopowych oraz umiejętność interpretacji widm;

 8. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

 9. Sumienność, dokładność, bardzo dobra organizacja pracy;

 10. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

Opis zadań:

Praca naukowa w ramach projektu NCN OPUS 11: „Wpływ jonów metali na właściwości amyloidogenne ludzkiej cystatyny C”. Do szczegółowych zadań stypendysty będą należały:

 • projektowanie i otrzymywanie wariantów ludzkiego białka cystatyny C, włączając formy znakowane izotopowo (2H, 13C, 15N);

 • badania oddziaływań wybranych jonów metali z ludzką cystatyną C i jej wariantami;

 • badania agregacyjne białek w obecności jonów metali;

 • przygotowywanie raportów z przeprowadzonych badań;

 • przygotowywanie publikacji naukowych;

 • prezentowanie uzyskanych rezultatów na konferencjach naukowych;

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ

Termin składania ofert: 28 lutego 2017, 23:59

Forma składania ofert: dowolny

Warunki zatrudnienia:

 • Miejsce pracy: Pracownia Chemii Medycznej, Katedra Chemii Biomedycznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański;

 • Stypendium naukowe w wysokości 1750 PLN/miesiąc (brutto), wypłacane przez 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 36 miesięcy w zależności od wyników pracy);

 • Ubezpieczenie emerytalne i rentowe: nie obejmuje;

 • Planowane rozpoczęcie: marzec 2017 roku;


 

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

 1. CV uwzględniające ww. oczekiwania (dotychczasowe osiągnięcia naukowe, w tym publikacje, nagrody i wyróżnienia, uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach, itp.);

 2. Kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich;

 3. Opinię opiekuna naukowego pracy magisterskiej;

Zgłoszenia na konkurs w formie elektronicznej należy przesłać na adres aneta.szymańska@ug.edu.pl podając w tytule wiadomości dopisek „OPUS11-doktorant”. Zgłoszenia przesyłane poczta proszę adresować do:

Dr hab. Aneta Szymańska

Pracownia Chemii Medycznej

Katedra Chemii Biomedycznej

Wydział Chemii

Uniwersytet Gdański

ul. Wita Stwosza 63

80-308 Gdańsk

 

Z dopiskiem: „OPUS11-doktorant”.

 

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”

Stypendystę wyłoni komisja konkursowa, której będzie przewodniczyła kierownik projektu, dr hab. Aneta Szymańska. Z kandydatami może zostać przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Zasady konkursu określa Uchwała nr 50/2013 z dnia 03.06.2013 Rady Narodowego Centrum Nauki.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 2 lutego 2017 roku, 9:01