fbpx Program stypendialny L’Oreal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Program stypendialny L’Oreal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

Program stypendialny L’Oreal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

loreal

Program stypendialny L’Oreal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

Program L’Oréal Dla Kobiet i Nauki adresowany jest do kobiet-naukowców prowadzących badania w zakresie nauk o życiu. Nabór zgłoszeń do 21. edycji programu trwa do 11 maja 2021 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi do 31 października 2021 roku.

Celem programu L’Oréal Dla Kobiet i Nauki jest promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych badaczek, zachęcanie ich do kontynuacji prac, zmierzających do rozwoju nauki oraz udzielenie wsparcia finansowego.

Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem strony https://lorealdlakobietinauki.pl/dla-kandydatek/ Znajduje się tam regulamin, który określa zasady, warunki i kryteria aplikacji. Badaczki mogą zgłaszać swoje prace w trzech kategoriach: habilitacyjnej, doktoranckiej i magisterskiej, opisując swoje badania,  dorobek naukowy oraz plany dotyczące realizacji badań w obszarze nauk o życiu, m.in. medycyny, biologii, fizyki, chemii, biotechnologii. Do programu mogą zgłaszać się kobiety-naukowcy, które mieszkają w Polsce, a w roku wypłacania nagrody nie osiągną 25. roku życia – w przypadku magistrantek, 32. roku życia – w przypadku doktorantek, oraz 40. roku życia – w przypadku habilitantek. Regulamin zgłoszeń przewiduje również możliwość wydłużenia o dodatkowy rok wyznaczonej granicy wiekowej w przypadku kandydatek, które pisząc pracę naukową, przebywały na urlopie macierzyńskim.

Więcej informacji o programie na stronie: https://lorealdlakobietinauki.pl/

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 21 kwietnia 2021 roku, 19:41