fbpx konferencja | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

konferencja

Konferencje

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny – Strefa Startup Gdynia zaprasza na indywidualne spotkanie z Kierownikiem Laboratorium PPNT, Matyldą Sidwą- Gorycką, które odbędzie 4 września w ramach IV edycji bezpłatnych konsultacji biznesowych w Strefie Startup Gdynia. Indywidualne spotkania z doświadczonymi specjalistami ze świata nauki to doskonała szansa rozwoju dla realizowanych projektów i przedsięwzięć z zakresu Life science.

Godziny i zakres konsultacji:

W dniach 7-10 września 2014 w Gdańsku odbędzie się konferencja naukowa THE 6th BALTIC MEETING ON MICROBIAL CARBOHYDRATES.

Więcej informacji na http://6bmmc.eu/

Przypominamy, że w dniach 14-18 września 2014 r. w Częstochowie
odbędzie się 57 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Więcej
informacji: http://www.ptchem2014.czest.pl/

Zapraszamy do udziału w XII Seminarium Doktorantów „Na pograniczu chemii i biologii”. W tym roku, spotkamy się w pięknie położonym Karpaczu (Sudety Zachodnie, woj. dolnośląskie) w ośrodku konferencyjno-wypoczynkowym Sandra Spa.

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego przy współpracy wydawnictwa pedagogicznego OPERON, Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej organizują XI doroczną konferencję dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Więcej informacji pod adresem http://www.chem.arch.ug.edu.pl/chks

Gdański Uniwersytet Medyczny i Studenckie Towarzystwo Naukowe GUMed zapraszają studentów i młodych lekarzy na XXII Międzynarodową Studencką Konferencję Naukową ISSC (22nd International Student Scientific Conference for Students and Young Doctors). Odbędzie się ona w dniach 24-26 kwietnia 2014 r. na terenie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dnia 5 lutego 2014 roku o godz. 1200 odbędzie się zebranie wyborcze nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego w celu dokonania uzupełniającego wyboru 1 przedstawiciela Wydziału Chemii do senatu UG.