Program studiów

Ochrona Środowiska - studia I stopnia


OCHRONA ŚRODOWISKATok kształcenia


2020 – 2023


Rodzaj studiów


studia I stopnia, 3-letnie, licencjackie


Forma studiów


stacjonarne


Profil studiów


ogólnoakademicki

Na każdym semestrze student powinien uzyskać 30 punktów ECTS z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru)SEMESTR 1


przedmiot


wykład


Ćw. aud.


Ćw. lab.


RAZEM


E/Z


ECTS


BiHP i ergonomia


15


 


 


15


Z


1


Biologia


30


 


 


30


Z


2


Chemia ogólna


15


30


 


45


E


7


Matematyka


30


45


 


75


E


8


Ochrona własności intelektualnej


15


 


 


15


Z


1


Przedmiot humanistyczny I


30


 


 


30


Z


2


Fizyka


30


15


 


45


E


7


Wstęp do przedsiębiorczości


30


 


 


30


Z


2


SEMESTR 1


195


90


0


285


3


30

 SEMESTR 2


przedmiot


wykład


Ćw. aud.


Ćw. lab.


RAZEM


E/Z


ECTS


Biologia


15


 


60


75


E


7


Chemia nieorganiczna


15


15


30


60


E


5


Ekologia


30


15 + 15T


 


60


E


6


Hydrobiologia


30


15


 


45


E


4


Meteorologia i klimatologia


15


30


 


45


E


4


Technologia informacyjna


 


 


30


30


Z


2


Przedmiot humanistyczny II


30


 


 


30


Z


2


Wychowanie fizyczne


 


30


 


30


zal


0


SEMESTR 2


135


120


120


375


5


30


ROK I


330


210


120


660


8


60

 SEMESTR 3


przedmiot


wykład


Ćw. aud.


Ćw. lab.


RAZEM


E/Z


ECTS


Chemia analityczna


15


15


30


60


E


5


Chemia organiczna


30


15


30


75


E


6


Geologia


30


15


 


45


Z


3


Hydrologia


15


30


 


45


E


4


Mikrobiologia


30


 


30


60


E


6


Zagrożenia cywilizacyjne i rozwój zrównoważony


15


15


 


30


Z


2


Język angielski


 


60


 


60


Z


4


Wychowanie fizyczne


 


30


 


30


zal


0


SEMESTR 3


135


180


90


405


4


30

 SEMESTR 4


przedmiot


wykład


Ćw. aud.


Ćw. lab.


RAZEM


E/Z


ECTS


Chemia fizyczna


30


 


30


60


E


4


Funkcjonowanie ekosystemów morskich


30


 


 


30


Z


2


Geomorfologia i gleboznawstwo


15


15


 


30


Z


2


Monitoring środowiska


45


 


45


90


E


6


Ocena oddziaływania na środowisko


15


15


 


30


Z


2


Ochrona przyrody


15


15T


 


30


E


2


Prawo w ochronie środowiska


15


30


 


45


Z


3


Język angielski


 


60


 


60


Z, E


4


Przedmioty do wyboru*


75


75


Z


5


SEMESTR 4


240


135


75


450


4


30


ROK II


375


315


165


855


8


60

 SEMESTR 5


przedmiot


wykład


Ćw. aud.


Ćw. lab.


RAZEM


E/Z


ECTS


Biochemia


15


 


30


45


E


4


Antropogeniczne przekształcanie środowiska morskiego


30


 


 


30


E


2


Inżynieria środowiska


30


15


30


75


E


6


Toksykologia


30


15


 


45


Z


3


Struktura i funkcjonowanie ekosystemów lądowych


15


 


 


15


Z


1


Przedmioty do wyboru*


210


210


E/Z


14


SEMESTR 5


330


30


60


420


3


30

 SEMESTR 6


przedmiot


wykład


Ćw. aud.


Ćw. lab.


RAZEM


E/Z


ECTS


Ekonomia w ochronie środowiska


15


15


 


30


Z


2


Pracownia dyplomowa**


 


 


60


60


Z


5


Seminarium dyplomowe**


 


30


 


30


Z


3


Praktyka zawodowa


zal


6


Przedmioty do wyboru*


150


150


E/Z


10


Egzamin dyplomowy


E


4


SEMESTR 6


165


45


60


270


1


30


ROK III


495


75


120


690


4


60

*różna forma zajęć

**przedmioty prowadzone w wybranej Katedrze/Zakładzie, w którym student wykonuje pracę dyplomową

 

Studia I stopnia kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 23. Czerwiec 2020 - 16:25; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: piątek, 11. Wrzesień 2020 - 21:14; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki