Program studiów

Biznes chemiczny II stopień


BIZNES CHEMICZNYTok kształcenia


2021 - 2022


Rodzaj studiów


studia II stopnia, 3-semestralne, magisterskie


Forma studiów


stacjonarne


Profil studiów


ogólnoakademicki

Na każdym semestrze student powinien uzyskać minimum 30 punktów ECTS z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru)SEMESTR 1


przedmiot


wykład


Ćw. aud.


Ćw. lab.


RAZEM


E/Z


ECTS


Zaawansowana chemia*


 


 


180


180


Z


16


Zaawansowana elektroniczna diagnostyka chemiczna


15


 


45


60


E


6


Język angielski II


 


30


 


30


Z


3


Ekonomika przedsiębiorstwa technologicznego


30


 


 


30


Z


3


Prawo działalności gospodarczej


30


 


 


30


Z


2


Razem semestr 1


75


30


225


330


1


30

 SEMESTR 2


przedmiot


wykład


Ćw. aud.


Ćw. lab.


RAZEM


E/Z


ECTS


Komunikacja interpersonalna


15


 


 


15


Z


1


Działalność przedsiębiorstwa we współczesnym otoczeniu


30


 


 


30


Z


2


Pracownia magisterska**


 


 


90


90


Z


10


Seminarium magisterskie – chemia**


 


30


 


30


Z


4


Seminarium magisterskie - ekonomia


 


30


 


30


Z


2


Wykład monograficzny**


30


 


 


30


Z


3


Przedmioty do wyboru


90


90


Z


8


Razem semestr 2


165


60


90


315


0


30

 SEMESTR 3


przedmiot


wykład


Ćw. aud.


Ćw. lab.


RAZEM


E/Z


ECTS


Pracownia magisterska**


 


 


90


90


Z


10


Seminarium magisterskie – chemia**


 


30


 


30


Z


4


Seminarium magisterskie - ekonomia


 


30


 


30


Z


2


Wykład monograficzny**


30


 


 


30


Z


3


Praktyka zawodowa***


zal


5


Egzamin magisterski


E


6


Razem semestr 3


30


60


90


180


1


30

 

Studia II stopnia kończą się egzaminem magisterskim i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

*przedmiot prowadzony w 15-godzinnych blokach kolejno przez wszystkie 12 katedr

**przedmioty prowadzone w Katedrze, w której student wykonuje pracę magisterską

***praktyka zawodowa – minimum 2 tygodnie (80 godz.)

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 19. Czerwiec 2020 - 20:46; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: wtorek, 11. Sierpień 2020 - 18:40; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki