Współpraca | Wydział Chemii

Współpraca z instytucjami naukowymi

Współpraca krajowa:

•    Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie

•    Politechnika Łódzka, Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej

•    Instytut Fizyki Jądrowej, Polska Akademia Nauk, Kraków

•    Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie

•    Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Laboratorium Badań Dozymetrycznych,

•    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów,

 

Współpraca zagraniczna:

•    Atomic Energy Research Institute in Riyadh, Arabia Saudyjska

•    Bangladesh Atomic Energy Commission (BAEC)

•    GAU-Radioanalytical, National Oceanography Centre, Southampton, UK

•    International Atomic Energy Agency (IAEA) w Wiedniu, Austria

•    Institute for Transuranium Elements (ITU), Karlsruhe, Niemcy

•    Norwegian Radiation Protection Authority (NRPA), Østerås, Norwegia

•    Radiation Physics Institute, Lunds Universitet, Lund, Szwecja

•    Centro Nacional de Aceleradores, Sewilla, Hiszpania

•    Swedish Radiation Safety Authority, Sztokholm, Szwecja

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dagmara Strumińska-Parulska
Treść wprowadzona przez: Dagmara Strumińska-Parulska
Ostatnia modyfikacja: 
sobota, 1 marca 2014 roku, 23:35